De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

The way back:een ontwapenende ode aan het leven.

The way back:een ontwapenende ode aan het leven.

maandag 10 juli 2017 18:09
Spread the love

Prachtfilm met indrukwekkende natuurbeelden over de odyssee van een handvol gevangenen die weten te ontsnappen uit een Stalinistische goelag.

take down
the paywall
steun ons nu!