De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

The United State of Europe

The United State of Europe

vrijdag 3 juni 2011 12:31
Spread the love

Reeds in Oktober en December van vorig jaar schreef ik over hoe de EU zich aan het opwerken is tot een soort Amerika-model waarin de banken en multinationals het voor het zeggen hebben. Waarin een ideaal van ‘vrijheid’ en ‘veiligheid’ centraal staat maar waarbij de ware criminelen verkozen worden.

https://www.dewereldmorgen.be/blog/monkelinx/2010/10/06/de-eu-als-politiestaat

Het eerste artikel ging over de afbraak van privacy en hoe anti-terrorismewetgeving onze rechten afpakt. Ondertussen is er al een artikeltje, heel klein, waarin wordt gemeld dat er al over de 400 zaken zijn geweest waarin die wetgeving werd gebruikt. De contactpersoon voor die cijfers vermeldde wel dat het niet ging om de ‘man in de straat’. Op het zelfde moment lieten twee anarchisten al wel weten dat ze afluisterapparatuur alsook een spionagecamera in hun appartement hadden gevonden. Twee jongens uit de straat tenzij hun politieke voorkeur die niet zo geliefd is bij de machthebbers in dit land.

Ook haalde ik aan hoe brutaal de politie was te werk gegaan bij de ‘No Border’-demonstraties. En nu wijs ik u naar Spanje waar de politiemacht ook niet terugdeinst voor hard geweld.

https://www.dewereldmorgen.be/blog/monkelinx/2010/10/19/de-verenigde-staten-van-europa

In een tweede artikel sprak ik over de algemeen verspreide moslimhaat en hoe dat paste in het plaat van rechts-liberaal Europa. Maar vooral ook hoe dat soort propaganda gebruikt wordt om u af te leiden van de kapitaalgang. Bankiers en bedrijven blijven buiten schot en ondanks de vele nobele pogingen van de linkerzijde in de politiek, blijft de kermis open.

https://www.dewereldmorgen.be/blog/monkelinx/2010/12/21/het-fort-europa

In een derde artikeltje laat ik u dan ruiken aan de stinkende grenspolitiek die zijn opkomst maakt in de EU.

Stuk voor stuk bewijzen dat de EU buiten de grenzen van een monetaire en economische unie stapt. Vandaag viel me een artikel op dat de toekomst alleen maar verduistert.

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_-_economie_europa/Europese_druk_dwingt_Athene_op_de_knieen.9065955-3140.art

De soevereiniteit is niet langer gewaarborgd. Het IMF en de ECB, bankiers, willen inzeg in de gang van zaken van de EU-landen. “De ECB-voorzitter bepleit op kortere termijn ook de mogelijkheid in te grijpen in het economisch beleid van onwillige eurolanden.” 

Terwijl kampen wij hier in België met een lelijke strafpleiter die de Franstaligen in ons land alle schuld van de wereld wil schuiven en terwijl zijn ze achter onze rug een Europese staatsstructuur aan het bekokstoven. Achter onze rug want de meerderheid kijkt TV en kijkt naar idioten als Van Aelst en ondertussen krijgt de echte belangrijke berichtgeving niet de aandacht die ze moet krijgen.

Het ergste vind ik dat er zoveel mensen in trappen. Zelfs de verkozen ‘linkse’ partijen in Europa lijken gewonnen voor het geld en kapitaal. Met de juiste slogans en propaganda zal het niet lang duren eer de EU de VSE wordt. Verenigde Staten van Europa, land of the free…

take down
the paywall
steun ons nu!