De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

The Golden Palace

The Golden Palace

maandag 22 september 2014 16:18
Spread the love

Bron:
New Link
(website
De Werf Brugge)

This
is The Golden Palace. Opgericht
in 1657. Een onderdak met driehonderdzesendertig etages en 
vijftienduizendvijftig
kamers.
Gelegen op de uiterste rand van de wereld vlakbij
het
einde van de zee. Een tussenverblijf waar verdwaalde zielen de
toekomst schrijven. Ballet Dommage speelt een poppenkast-epos
waar
personages uit ramen springen, wereldtheorieën bedenken,
afscheidsbrieven herlezen en cognac drinken.

Commentaar:

*Hoofdtelwoorden
tot duizend worden aaneengeschreven, vanaf duizend nemen we een
spatie. Het is dus vijftienduizend vijftig. Nog beter is het om
cijfers te gebruiken als het om dergelijke grote getallen gaat.

*Vlakbij
wordt in één woord geschreven als er niets op volgt. Ik woon
vlakbij. Als er volgt waar ‘vlakbij’ zich bevindt, schrijven we
vlak bij: ‘Vlak bij het einde van de zee’.

*Poppenkastepos is
een samengesteld woord dat aaneengeschreven wordt.

take down
the paywall
steun ons nu!