De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

The Divided Body, de eigenzinnige bijdrage aan het Vesaliusjaar

donderdag 30 oktober 2014 11:50
Spread the love

‘The Divided Body’ is de artistieke bijdrage van LUCA School of Arts aan het stadsbrede Vesaliusproject. Drieëndertig kunstenaars ontsluiten nieuwe invalshoeken over het lichaam in een tentoonstelling waar gevestigde waarden het talent van morgen ontmoeten. ‘The Divided Body’ verhaalt over het oppervlak en snijdt diep tot aan de grens waar leven en dood elkaar raken. 

Tussen kern en oppervlak van het lichaam

‘The Divided Body’ moet zowat het meest eigenzinnige zijn wat het Vesaliusjaar ons brengt. Zoals de scalpel van Vesalius de huid van het lichaam scheidde, zo toont deze tentoonstelling hoe verschillende kunstenaars dat snijvlak tussen oppervlakte en lichaam levend houden. De expositie verhaalt over het lichaam, verschuift betekenissen en snijdt diep tot aan de grens waar leven en dood elkaar raken.

Dat deze thematiek tot verrassende invalshoeken leidt, bewijst ook de aanwezigheid van de ‘fallus’. Het kunstwerk verwijst indirect naar het oeroude, christelijke debat over de voorhuid van Christus. De vraag of de voorhuid van Christus, die als jood besneden was, mee is verrezen, was een van de eerste debatten in de christelijke wereld. 

Jong talent en gevestigde waarden

Niet alleen grote namen als Berlinde De Bruyckere, Ana Torfs en Frank Theys maar ook onderzoekers en jonge kunstenaars werpen in deze tentoonstelling hun licht op het thema van het menselijk lichaam. Deelnemende kunstenaars zijn: Ruben Bellinkx, Peter Buggenhout, Wim Catrysse, Lydia Debeer, Marc De Blieck, Berlinde De Bruyckere, Jos de Gruyter & Harald Thys, Lucas Devriendt, Paul Elliman, Adrijana Gvozdenovi?, René Heyvaert, Hannah Joris, Ekaterina Kaplunova, Georgia Kokot, Stanislas Lahaut, Kristof Lemmens, Julie Lesenne, Wendy Morris, Renato Nicolodi, Juan Pablo Plazas, Reniere&Depla, Jelle Schouppe, Irja Syvertsen, Frank Theys, Ana Torfs, Veerle Tytgat, Bart Vandeput, Jeroen Vandesande, Nel Verbeke, Johan Verschaeve, Arjen Verswijvelt & Timo Bonneure, Leen Voet, Vadim Vosters
Curator: Wim Lambrecht

Predikherenkerk, een symbolisch geladen tentoonstellingsruimte 

De Leuvense Predikherenkerk is het podium van het gebeuren. Het monumentale gebouw is symbolisch dermate geladen dat ze tot een tweede lezing van de getoonde werken dwingt en een bijkomende dimensie geeft aan de tentoonstelling. De tentoonstelling maakt immers ten volle gebruik van de architectuur van de kerk. Naast het schip en de sacristie wordt ook het aanpalende dormitorium aangewend. Hierdoor laat de tentoonstelling zich lezen als een samengesteld lichaam.
De historiek van de kerk versterkt en verdiept het centrale thema. Jan Primus, hertog van Brabant, begroef er zijn ouders, maar liet het hart van zijn moeder in Hertoginnedal als relikwie begraven. Het is een van de vele referenties in de tentoonstelling naar de titel van de tentoonstelling. 

Organisatie

The Divided Body is een samenwerking tussen LUCA School of Arts, KU Leuven, M Museum, Erfgoed Vlaanderen, 30CC, Sint-Lukasgalerie en in het bijzonder met KU[N]ST Leuven. Dit project wordt gesteund door de Brouwerij Haacht.

take down
the paywall
steun ons nu!