De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

The Autobiography of Nicolae Ceausescu

The Autobiography of Nicolae Ceausescu

maandag 7 januari 2013 17:02
Spread the love

De titel is alvast veelbelovend. Het wekt de verwachting van de ultieme biografie over het kwade genie van één van de meest despotische heersers uit de naoorlogse politieke geschiedenis. Een illusie van formaat is echter het resultaat.

De beelden vangen aan bij de begrafenis van de vorige sterke man in Roemenië, Gheorghe Gheorghiu-Dej in 1965. Dat is meteen het startpunt voor de steile opmars van Nicolae tot in de cenakels van de machtige communistische partij. Vanaf dan zal hij, geruggesteund door een immens bureaucratisch apparaat, met ijzeren hand regeren en zijn land  langzaamaan in de vernieling storten. De lijst van machtige leiders die een bezoek brachten aan Roemenië en zich blind staarden op zijn politiek is haast eindeloos: Richard Nixon, Charles de Gaulle en Koningin Elisabeth en zovele andere. Pas na bijna 25 jaar komt er een abrupt einde aan zijn schrikbewind wanneer hij in 1989 voor de ogen van heel de wereld wordt geëxecuteerd.

De beelden over het regime rijgen drie uur lang inspiratieloos aaneen als machinale sequenties van een lopende band in een fabriek. Historische ontmoetingen worden herleid tot faits divers. De evocatieve kracht van de beelden is ver zoek. Deze documentaire toont  veel en reveleert niets. Een gemiste kans om kijkers een inkijk te geven in enkele decennia dictatuur in de beste Stalinistische traditie. Met dit uniek archiefmateriaal valt veel meer aan te vangen. Deze documentaire heeft het merkwaardige effect van een lofzang op de strapatsen van een kille dictator.

take down
the paywall
steun ons nu!