De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tewerkstelling lokale besturen met 1% verminderd in 2013

Tewerkstelling lokale besturen met 1% verminderd in 2013

donderdag 1 mei 2014 13:38
Spread the love

Instroom/uitstroom tewerkstelling in lokale besturen,
in 2013 in alle gemeenten voor elke NACE-activiteiteit
zie tabel:


T
ewerkstelling
RSZ-PPO 31/12/2012-2013
en
gemeenten in alfabetische orde:


Vlaams

Brussels


Waals

Tewerkstelling lokale besturen in 2013 met 1% verminderd:
-1,2% in Vlaams, -1,1% in Waals en +0,4% Brussels gewest
 

Lokaal bestuur 31/12/2012-2013
31/dec

Aantal

Evolutie

2008=100
2008 348.741   100
2009 356.284 7.543 102
2010 360.634 4.350 103
2011 362.858 2.224 104
2012 366.878 4.020 105
2013 363.292 -3.586 104
 
Per gewest
Vlaams Brussels Waals Totaal
2012 182.619 51.724 132.535 366.878
2013 180.345 51.915 131.032 363.292
Evolutie -2.274 191 -1.503 -3.586
% -1,2% 0,4% -1,1% -1,0%

De vermindering is het saldo van – 9.687
bij +40 jarigen en + 6.102 bij -40 jarigen.

De aantallen per leeftijd in 2012 worden 1 jaar
doorgeschoven en vergeleken met hoeveel er
nog  terug te vinden zijn in 2013. Als er minder
zijn is er uitstroom, indien meer is er instroom.
  
    

De grafiek (zie boven) laat de grote personeelswisseling zien in het komende
decennium. 1/3 van ‘t gemeentepersoneel is meer dan 50 jaar oud. Zelfs
bij niet volledige vervanging is de tewerkstelling voor meer dan 100.000

jongeren verzekerd in aantrekkelijke en buurtnabije
jobs. Dat is de
echte boodschap die dient gegeven, en niet het kortzichtige en onnutige
bezuinigingsbeleid van onkundige en in feite laffe bestuurders.

Evolutie 50 en 55+
  Totaal -50 50+ 55+ %50+ %55+
2012 366.878 244.496 122.382 62.881 33% 17%
2013 363.292 238.417 124.875 66.018 34% 18%
Evolutie -3.586 -6.079 2.493 3.137    
% -1,0% -2,5% 2,0% 5,0%    


In de tabel wordt de telling per leeftijdsjaar
gedaan.
Het aandeel oudere werknemers is, ondanks de uitstroom,
stijgend en dat zal nog 10 jaren aanhouden, tot de piek
is weggeëbt in pensionnering of andere uitstroom.

Aantal jeugdwerkers gemeente Mechelen op 1 jaar gehalveerd.
Helft vermindering gemeentelijke jeugdwerkers Vlaanderen in Mechelen

 
Bij wijze van voorbeeld bespreken we een gemeente nl. Mechelen. Voor
elke andere gemeente is het een fluitje van een cent om een gelijkaardig
overzicht op te maken op basis van de tabel

T
ewerkstelling
RSZ-PPO 31/12/2012-2013
. Er is een blad voor 2012, één voor 2013 een
vgl voor België. Voor een vergelijking per gemeente, plak de gegevens
van 2012 en 2013 naast elkaar op een nieuw blad. Controleer of de codes
overeenkomen, indien niet zet ze naast elkaar.

Voor methodologie en gebruik van de tabel,
zie BuG 193.


Noot:
niet alle personeelsverminderingen zijn naakte uitstroom. Soms
worden activiteiten afgestoten, overgedragen of ge’autonomiseerd’, bv
wanneer een activiteit van gezondheidszorg naar een VZW wordt
overgedragen. Ook staan nog een aantal individuele ambtenaren onder
ziekenhuisstatuut, terwijl het nieuwe ziekenhuispersoneel in de nieuwe
VZW of aparte dienst wordt aangeworven.

Tegenover
het Belgische en Vlaamse gemiddelde springt Mechelen er met een
vermindering van 4,6% op z’n gemeentelijk personeel in 2013 er al stevig
bovenuit. Voor de post Verenigingen op het vlak van jeugdwerk is
er een vermindering met meer dan de helft, van 27 naar 13 medewerkers op
de loonlijst van de gemeente. Vergeleken met de vermindering van alle
Vlaamse gemeenten samen neemt Mechelen meer dan de helft voor zich.

Is er een verklaring, bv doordat het ontslagen of niet meer in
dienstzijnde gemeentepersoneel voor het jeugdwerk aan het jeugdhuis RJOM
is overgedragen? Of is de dienst van inschakeling allochtonen in het
gemeentelijke jeugdwerk gewoon opgedoekt?

Ging het te goed in Mechelen met de allochtone jeugd, of wilt men per se
ook enkele Syriëstrijders om niet af te gaan tussen de andere
Syriëgemeenten? Of wordt hiermee al het advies gevolgd van de nieuwe
de-radicaliseringsambtenaar, die dreigt zonder werk te vallen in
Mechelen? Gaat daarom ook de politie er met 3,9% op achteruit in
Mechelen?

En vooral ook de culturele diensten in Mechelen (en andere steden)
bijten in het zand: bibliotheek, musea, tuinen, vooral daar is er veel
ouder personeel, waarvan allicht een deel niet vervangen wordt. Zal dat
niet leiden tot een culturele revolte?

In de rusthuizen van de gemeente groeit het personeel met 5,8%,
ook al levert Sodexo er de koks en de voedingsproducten, zoals Sodexo
ook de cafetaria uitbaat in het Vervotte-Emmaus-imperion in
Sint-Maarten. Na het Sodexo voedingsexperiment in Bonheiden is daar
opnieuw het eigen personeel dat voor de keuken instaat.

Overzichten gemeenten per gewest in alfabetische orde:

Vlaams
  
Brussels  

Waals

Antwerpen komt op de  82ste plaats met -2,7% van haar
personeel dat in 2013 verminderd is, of -666 waarvan 127 vermindering
ziekenhuispersoneel dat nog op de gemeentelijke rekening staat, de
nieuwe aanwervingen gebeuren in de ‘autonome’ ZINA dat niet meer bij het
gemeentepersoneel geteld wordt. de belangrijkste vermindering gebeurt in
de Beroepsopleiding, -187, of het moest zijn dat deze elders
ondergebracht werden.

De kinderopvang door onthaalmoeders van de
gemeente is in 2013 verminderd van 73 naar 62. De
belangrijkste vermindering is gebeurd in de gemeentelijke diensten, van
3.608 naar 3.260 of -348 of –9,6%, of zijn
dit Antwerpenaren die het gemeentewerk ontvlucht zijn na de
bestuurswisseling? Ook de politie zit haar ptentieel met 27
eenheden of 1,0% verminderen in 2013.

Is veel geblaas en geblaat over personeelsafvloeing spierballengerol van
bestuurders die het noorden kwijt zijn, een verliesbod van wie beter
weet, oogverblinding met de verkiezingen in het vooruitzicht.

Luik met -2,2% personeel, Charleroi
met -0,1% en Mons met -3% gemeentepersoneel besnoeien ook
op hun bersoneel, alhoewel in mindere mate vergeleken met de hierboven
opgesomde lijst.

Voor het detail van de sectoren binnen elke gemeente, zie de basistabel:


T
ewerkstelling
RSZ-PPO 31/12/2012-2013
.
 

Voor een overzicht per gewest van de gemeenten in alfabetische orde, zie


Vlaams
  
Brussels  

Waals
. Voor alle tabellen: BuG
222 on-line

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!