De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Terreurimperialisme?!

Terreurimperialisme?!

donderdag 8 september 2016 00:21
Spread the love


Is dat het politieke systeem waar we vandaag mee te maken hebben?                         Niet alleen hebben/willen transnationale bedrijven de wereld in hun greep, via de dominerende staten moet en zal deze situatie -desnoods militair- bestendigd, verdedigd en uitgebreid worden.

De USA en de NAVO zijn een oorlogsmachine die wereldwijd de belangen van multinationals en hun aandeelhouders verdedigt. De ideologie is een liberalisme in overdrive. Alle menselijkheid wordt bestempeld als niet relevant, niet rendabel! Openbare instellingen die zorgen voor een menselijke maatschappij worden geprivatiseerd. Postbestelling, openbaar vervoer, rust- en verzorgingstehuizen moeten gerund volgens de principes van de vrije markt. Dat wil zeggen dat alles aan winst gekoppeld moet zijn.

Die marktlogica is echter allang niet meer de heersende kracht. Grootheden als Caterpillar en Monsanto en de grote oliebedrijven hebben een (bijna) monopolie waardoor concurrentieprincipes nog nauwelijks van toepassing zijn. Om hun heersende positie te valoriseren, is terreur nodig. Landen met een regering die een te onafhankelijke koers varen, worden geïsoleerd, geboycot, gebombardeerd. Als dat niet voldoende is, worden hun regeringen met geweld omvergeworpen.  Landen als Irak en Afghanistan werden naar de prehistorie gebombardeerd én ingenomen. Blijft achter: een hoop chaotische ellende! Miljoenen mensen worden gedood of slaan op de vlucht voor de terreur van het wereldkapitalisme of de al even terroristische reactie ertegen.

De Europese Unie, geen sikkepit beter dan de USA, weigert bovendien die vluchtelingenstroom op deftige wijze op te vangen. De EU pompt maandelijks miljarden in de economie maar heeft geen duit veil voor de menselijke ellende die het terreurimperialisme met zich brengt. De politieke partijen waar u voor gestemd heeft, bakkeleien liever over een verbod van de burkini, het uitroepen van de noodtoestand, het inperken van de vrije meningsuiting… Ja, het terreurimperialisme leidt naar totalitaire toestanden. Gewapende militairen sieren nu al het straatbeeld.

Als de economie niet uit de crisis raakt, zit er niets anders op dan permanent oorlog te voeren. Dat is nu eenmaal de logica van het systeem en denk eraan : ‘There is no alternative’! Wat natuurlijk een groteske leugen is die de heersende klasse ons in de reet splitst. Er is ALTIJD een alternatief! Cuba, Venezuela, Brazilië en andere, proberen alternatieven maar worden manifest geboycot. Denk ook aan het Chili van Allende, Vietnam, Nicaragua indertijd…

Als we ons niet bewust worden van de rampzalige ideologie van het imperialisme dan gaan we bittere tijden tegemoet. De oorlog die hier te lande gevoerd wordt tegen onze sociale zekerheid bijvoorbeeld, is een uitvloeisel van het ellendig gedachtegoed dat de wereld in zijn greep houdt. De mainstream media, quasi volledig onderworpen aan de uitzuigende kaste, zal er maar mondjesmaat over berichten! We staan er echter niet alleen voor. We zijn met miljoenen, miljoenen die het slachtoffer zijn van deze mondiale terreur. Het komt er alleen op aan om ons te organiseren. We worden individualisme opgedrongen maar we moeten collectief verzet bieden om de wereld, het klimaat, het milieu en de mensheid te redden.

Dit zijn de termen van de toekomst : verzet tegen de moloch van het terreurimperialisme. Verzet tegen de dood en vernieling door de 0,1 procent.

Are you going with us?!

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!