De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Terreinen SVK: een groene long of historisch zwaar vervuild?
Opinie - Jef Maes

Terreinen SVK: een groene long of historisch zwaar vervuild?

donderdag 28 mei 2020 11:59
Spread the love

 

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas (N-VA, Groen, Open VLD) wil een studiebureau aanstellen, kostprijs 60.000 euro, om een plan uit te werken om de terreinen van SVK te integreren in de stad, met een park, woningen, speelgelegenheid enz … Op het eerste gezicht een mooi idee, maar …. de terreinen van SVK zijn historisch de zwaarst vervuilde industriegronden in Sint-Niklaas. Volgens PVDA gemeenteraadslid Jef Maes is het belangrijk om eerst de vervuiling in kaart te brengen en de terreinen zoveel mogelijk te laten saneren door SVK, vooraleer er verdere stappen kunnen gezet worden.

SVK is samen met Eternit de grootste verwerker van asbest in België. Jammer genoeg is dit bedrijf erg slordig omgesprongen met dit heel gevaarlijke goedje. Onlangs werd het bedrijf nog veroordeeld voor het Hof van Beroep in Gent voor het in gevaar brengen van hun werknemers bij het asbeststort aan de Langhalsbeekstraat. Iedereen kent wel iemand die op SVK heeft gewerkt en door asbestkanker het leven heeft gelaten.

Op de bedrijfsterreinen zelf is het al niet veel beter gesteld. Onder heel wat gebouwen zitten honderden kilo’s asbest verborgen. Tijdens de historische Pinkster-hagelstorm in 2014, zijn diverse asbestdaken van bedrijfsgebouwen stuk geslagen. Deze asbestdaken zijn nog steeds niet allemaal vervangen door veilige dakplaten.

Op het bedrijfsterrein achter de Hazewindstraat ligt wat (ex-)werknemers “den buizenakker” noemen (zie plannetje onderaan). Daar werden jarenlang de asbestbuizen gestockeerd en werden ook de kapotte stukken asbestbuizen in de grond gewerkt. Dit stuk grond is het meest met asbest verontreinigde deel van het terrein en wellicht zelfs van heel Sint-Niklaas.

Bron: Jef Maes

Achteraan de gronden, ter hoogte van de Hoge Bokstraat, werd tot de jaren 60 allerlei afval gestort, zowel door SVK als door de stad Sint-Niklaas. Ook het asbestafval van SVK vond hier een gemakkelijke plek. Bij de werken aan de fietstunnel daar, enkele jaren geleden, is in dat gebied gegraven om de tunnel gemakkelijk op zijn plaats te brengen. De graafwerken hebben echter niet lang geduurd, want al snel kwam er groene en blauwe vloeistof naar boven, gevolgd door heel wat smurrie.

Genoeg om de werken direct stil te leggen en de put terug op te vullen. Dat gebied oogt mooi omdat er nu bomen staan, maar daar graven om huizen te bouwen is levensgevaarlijk. Hieronder enkele historische foto’s die deze activiteit hebben vereeuwigd. Toen was er van “sorteren” nog geen sprake. De foto’s zijn genomen door een werknemer van de reinigingsdienst van de stad Sint-Niklaas die tegelijkertijd een cursus fotografie volgde aan de lokale Academie.

Bron: Jef Maes

Bron: Jef Maes

Bron: Jef Maes

Bron: Jef Maes

Ook in de jaren 80 waren er problemen met een stort van SVK. Getuige hiervan een artikel uit Het Volk in 1984. OVAM heeft toen een stortverbod opgelegd, omdat er stoffen werden gedumpt die er niet thuishoorden en het afval niet volgens de regels werd afgedekt. Nadien mocht het stort blijkbaar wel terug opengaan. Wat werd daar dan gestort dat daar volgens OVAM “niet thuis hoorde”? En levert dat geen gevaar op voor een nieuwe bestemming? Vragen die best worden opgelost vooraleer er verdere stappen worden gezet.

 

Jef Maes is actief in het Actiecomité Asbeststort Dicht te Sint-Niklaas, filmmaker van o.a. Fuck Tina, De Muffinman en gemeenteraadslid voor de PVDA in Sint-Niklaas. 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!