De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tenzij we Leo Delcroix naar voren schuiven
WK voetbal -

Tenzij we Leo Delcroix naar voren schuiven

zaterdag 3 juli 2010 16:54
Spread the love

De laatste tijd wel érg veel voetbal op teevee. Waar moet dat heen? In 2018 naar België en Nederland!

Er loopt al weer even een reclamecampagne op de openbare omroep die ons warm moet maken voor de komst van het WK voetbal naar de lage landen. In 2018 zouden Nederland en België dat spektakel graag hierheen halen, en niet naar Engeland of Rusland zien gaan. Zowel op de officiële site als het YouTube kanaal van de initiatiefnemers, vind ik het spotje niet meteen terug, maar er figureerden een slager en een bakker in. Als we maar onthouden dat het ons een hele boel gaat opleveren.

Een democratisch deficit, bijvoorbeeld. Noch in het parlement, noch in de media werd een debat gevoerd vooraleer de beslissing werd genomen. Niettemin zijn de voorbereidingen in volle gang, waar die campagne om het publiek klaar te maken voor een blijkbaar alreeds genomen beslissing maar een klein onderdeel van uitmaakt. Ik tel alvast een president van de organisatie, vier managers, zeven bestuurders, een adviseur en een communicatiebureau. De kosten worden gedeeld onder commerciële partners, voetbalbonden en overheden.

Op de site wordt nergens aangegeven welke politieke partijen dit initiatief ondersteunen, maar in Nederland is genoegzaam bekend dat Ivo Opstelten en Erica Terpstra fervente supporters zijn. De ene is voorzitter van VVD, de andere erelid. In Vlaanderen had Bart Somers, toen hij nog geen interviews moest geven over zijn postelectorale depressie, een tijdje de mond vol van de Olympische Spelen. Wilde hij dolgraag naar Vlaanderen halen. Het is waarschijnlijk een verhaal van megalomane bestuurders die graag een keer voor volk en vaderland willen schitteren, maar de liberalen staan steeds op de eerste rij.

Zolang vld niet langs de generatielijnen uit elkaar valt, zijn dat dezelfde liberalen die werkloosheidsuitkeringen willen korten in tijd, brugpensioenen afschaffen en snoeien in de sociale zekerheid en (in Nederland) ontwikkelingssamenwerking. Dat zou door de crisis onontkoombaar zijn geworden, maar tijdens de campagne stonden ze allemaal te branden van ongeduld om eraan te beginnen. Wel, diezelfde liberalen hebben miljarden veil voor de organisatie van het WK.

Daar hebben ze natuurlijk wat voor bedacht. Beter gezegd heeft de FIFA daar wat voor bedacht, want anders kunnen ze het toernooi in 2018 zelf organiseren. Het idee is dat gastlanden ondanks de inspanningen tonnen verdienen aan het wereldkampioenschap. Het idee dat de overheid weliswaar een pak poen investeert, maar dat ondernemers en commercanten van allerlei slag dat bedrag dubbel en dik terugverdienen. Het terugverdieneffect, speerpunt van het liberale gedachtegoed.

De FIFA verspreidt dit verhaal met allerlei professioneel ogende studies, maar doet er anderzijds in Zuid-Afrika momenteel alles aan om zoveel mogelijk inkomsten zelf binnen te halen of de commerciële partners te verzekeren. Door belastingvrijstellingen en andere voordelen, is het vooral de FIFA en zijn vrienden die aan het evenement verdienen. Een artikelenreeks van De Groene Amsterdammer en een reportage in NOVA, beide gestut door academisch onderzoek, wezen daar laatst op. In Vlaanderen blijft het oorverdovend stil. Desalniettemin zijn enkel Duitsland en de Verenigde Staten er de laatste decennia in geslaagd wat over te houden aan het WK. Zij konden weerwerk bieden tegen de machinerie van de FIFA. Tenzij wij Leo Delcroix naar voren schuiven als onderhandelaar, zou dat voor ons wel eens veel lastiger kunnen worden.

Natuurlijk staat het een land vrij miljarden uit te geven aan een sportevenement, zoals jaarlijks ook miljarden worden uitgegeven aan gezondheidszorg en onderwijs. Op vraag van de FIFA moeten vaak wetten en verordeningen opzij worden geschoven, maar ook dat kan het probleem niet zijn. Gezien de aantal keren dat een overheid verondersteld wordt een euro om te draaien vooraleer ze hem uitgeeft, zou een eerlijk debat hierover wel wenselijk zijn. Ik ben alvast ontzettend tegen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!