De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tentenkamp vluchtelingen Osdorp/Barbaarsheid Nederlandse Overheid

Tentenkamp vluchtelingen Osdorp/Barbaarsheid Nederlandse Overheid

donderdag 4 oktober 2012 05:21
Spread the love

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/DE BARBAARSHEID
VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID

Sinds eind september is er in Amsterdam Osdorp, aan de Notweg, een Tentenkamp,
waar zo’n 40 vluchtelingen verblijven [1]
Ook was er in mei een kamp in Ter Apel en is er nu een in Den Haag [2]
Deze mensen staan er niet voor hun plezier
Ze staan daar om aandacht te vragen voor de onmenselijke situatie, waarin zij
zich bevinden [3]
Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren
een oorlogssituatie heerst
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn [4], weigert de Nederlandse Overheid te
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning
te verlenen

In plaats daarvan zijn ze aan hun lot overgelaten en hebben niet eens recht op eerste
levensbehoeften zoals eten en drinken en een dak boven je hoofd
Dit gaat, los van Neerlands internationale verplichting IEDERE INWONER te voorzien van
eerste levensbehoeften en huisvesting [5] in tegen regels van fatsoen en elementaire beschaving

En dat voor een land, dat er prat op gaat, zo’n respect te hebben voor het Internationaal
Recht
Voor een land, dat als een van de eersten het Kinderrechtenverdrag 65] ondertekende,
maar wel kinderen gedetineerd houdt in vreemdelingenbewaring, waarin sowieso mensen
zitten [uitgeprocedeerde asielzoekers, die de Overheid wil uitzetten], wier enige
”misdaad” is, niet over de juiste Nederlandse verblijfspapieren te beschikken
En vaak onder detentieomstandigheden, die ronduit  inhumaan zijn [7]

OMSTANDIGHEDEN TENTENKAMP OSDORP/HARTVERWARMENDE SOLIDARITEIT
BUURTBEWONERS VERSUS HARDHEID OVERHEID

De omstandigheden in het tentenkamp Osdorp zijn ronduit slecht te noemen
Het is koud, regenachtig, elementaire voorzieningen zoals eten en drinken en ook
sanitair ontbreken [8]
Niet menswaardig dus

Byzonder en hartverwarmend is echter de solidariteit van buurtbewoners, die er alles aan
doen om de nood te lenigen [9]
Ook solidaire actiegroepen doen, wat zij kunnen [10]

NIEUW WEST WEIGERT VLUCHTELINGENHULP

Dit staat in schril contrast met de harteloze en inhumane houding van de Overheid en aan haar gelieerde dienaren
Zo weigerde Stadsdeelvoorzitter Baadoud hulp te geven, aangezien het probleem, zoals hij
zei ”In Den Haag lag” [11]
Natuurlijk is dat zo, maar dat ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid, mensen in nood, die bij geen Overheidsinstantie kunnen aankloppen, hulp te bieden
Het is de eigen keuze van Nieuw West, de vluchtelingen te helpen of niet
Verantwoordelijkheid afschuiven op de Overheid is laf en moreel verwerpelijk

Ook de burgemeester valt afzijdigheid te verwijten
Hij weet van de situatie en heeft het vluchtelingen tentenkamp ook bezocht
maar heeft tot nu toe nog geen praktische hulp toegezegd

EPILOOG

Anno 2012
October 2012

Vluchtelingen bibberend in een tentemkamp in de kou, die nergens
naartoe kunnen
Zowel het Gezag in Den Haag als de lokale Overheid laat hen letterlijk in
de kou staan

De vluchtelingen hebben dus twee keuzes, die beide tot hun ondergang kunnen leiden

Of in Nederland blijven en proberen niet te verhongeren
Of teruggaan en een oorlogsslachtoffer worden

Dat is het gevolg van een asielbeleid, dat al heel wat slachtoffers op
zijn geweten heeft [12], mensen onschuldig detineert en een menswaardige
toekomst onthoudt

Zijn dat de verworvenheden van de ”Westerse Beschaving”

Buurtbewoners hebben de rechten verdedigd, die de Nederlandse Overheid, haar dienaren en de verlengstukken van hun beleid [13] systematisch schenden

Het recht op een menswaardig bestaan
Het recht op leven in vrede

Het recht om te zijn
Als mens

Astrid Essed

[1]

HET PAROOL
VLUCHTELINGENKAMP OPGEZET IN NIEUW WEST
26 SEPTEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/3322551/2012/09/26/Vluchtelingenkamp-opgezet-in-Nieuw-West.dhtml

[2]

SOCIALISME.NU
VLUCHTELINGENKAMP OSDORP: HET ENIGE DAT WE HEBBEN IS ONZE NAAM
1 OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enige-dat-we-hebben-is-onze-naam/

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

[3]

SOCIALISME.NU
VLUCHTELINGENKAMP OSDORP: HET ENIGE DAT WE HEBBEN IS ONZE NAAM
1 OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enige-dat-we-hebben-is-onze-naam/

NO BORDER NETWORK
TENTENKAMP TEGEN ONMENSELIJK ASIELBELEID
3 OCTOBER 2012

http://no-border.nl/tentenkamp-osdorp-tegen-onmenselijk-asielbeleid/

VLUCHTELINGEN OP STRAAT ZETTEN NIEUW KAMP OP
IN AMSTERDAM
25 SEPTEMBER 2012

http://disorde.nl/protest/?p=634

[4]

” ‘De rol van het kabinet is kwalijk, deze mensen moeten het land uit maar als ze daar niet aan mee kunnen werken hebben ze geen recht op opvang. Dat is slecht voor die mensen en ook voor de samenleving.”’

AT5
SP WIL KAMERDEBAT OVER KAMP OSDORP
3 OCTOBER 2012

http://www.at5.nl/artikelen/87791/sp-wil-kamerdebat-over-kamp-osdorp

[5]

”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

ARTIKEL 11
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[6]

CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/k2crc.htm

ONDERTEKENING KINDERRECHTENVERDRAG DOOR NEDERLAND

http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-netherlands.html

[7]

AMNESTY INTERNATIONAL
NATIONALE OMBUDSMAN: NEDERLANDSE VREEMDELINGENDETENTIE IS INHUMAAN
7 AUGUSTUS 2012

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/nationale-ombudsman-nederlandse-vreemdelingendetentie-is-inhumaan

[8]

HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/3323709/2012/09/28/Buurtbewoners-voeden-afgewezen-vluchtelingen-in-tentenkampje.dhtml

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
NOOD NEEMT TOE IN VLUCHTELINGENKAMP AMSTERDAM
2 OCTOBER 2012

http://www.republiekallochtonie.nl/nood-neemt-toe-in-vluchtelingenkamp-amsterdam

[9]

HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/3323709/2012/09/28/Buurtbewoners-voeden-afgewezen-vluchtelingen-in-tentenkampje.dhtml

[10]

NO BORDER NETWORK
TENTENKAMP TEGEN ONMENSELIJK ASIELBELEID
3 OCTOBER 2012

http://no-border.nl/tentenkamp-osdorp-tegen-onmenselijk-asielbeleid/

http://wijzijnhier.org/

SOCIALISME.NU
VLUCHTELINGENKAMP OSDORP: HET ENIGE DAT WE HEBBEN IS ONZE NAAM
1 OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enige-dat-we-hebben-is-onze-naam/

VLUCHTELINGEN OP STRAAT ZETTEN NIEUW KAMP OP
IN AMSTERDAM
25 SEPTEMBER 2012

http://disorde.nl/protest/?p=634

[11]

AT5
NIEUW WEST HELPT VLUCHTELINGEN NIET
3 OCTOBER 2012

http://www.at5.nl/artikelen/87767/nieuw-west-weigert-vluchtelingen-hulp

[12]

VRIJHEID VAN BEWEGING

DOOR UITSLUITING, VERVOLGING, OPSLUITING, UITZETTING
VERDWENEN OF DOOD…..MAAR NIET VERGETEN

DOOD DOOR DEPORTATIEBELEID
LIJST VAN SLACHTOFFERS

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html

EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekerned_overheid_medeverantwoordelijk_voor_zijn_dood

EKUDOS
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN
BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing_ned_staat_hoort_in_beklaagdenbank

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!