De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tel Aviv: De stad omarmt verandering/Volkskrant verzwijgt bezetting en onderdrukking

Tel Aviv: De stad omarmt verandering/Volkskrant verzwijgt bezetting en onderdrukking

maandag 18 januari 2016 18:53
Spread the love

TEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING/SLEGS VIR BLANKES/VOLKSRANT ILDYLLE ZWIJGT BEZETTING EN RACISME DOOD

BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/tel-aviv-de-stad-omarmt-veranderingslegs-vir-blankesvolkskrant-idylle-zwijgt-bezetting-en-racisme-dood/

AANDE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANTOnderwerp”Uw reisreclame voor de Israelische stad Tel Aviv”

Geachte Redactie,

Verbazing en verontwaardiging streden bij mij om de voorrang,toen ik uw ”reispropaganda” voor de Israelische stad Tel Avivlas, getiteld ”Tel Aviv: De stad omarmt verandering” [1] waarin u een idyllisch beeld schetste, waarvoor u zich moet schamen. Want het doet denken aan de reispropaganda voor ”idyllisch” Zuid Afrika,ten tijde van de apartheid.Ja, redactie, zo hard is het.
Want het idyllische beeld, wat u over Tel Aviv schetst, of liever gezegd,dat architectenduo dat u aan het woord laat [2], werkt alleen voor een kleine,bevoorrechte toplaag van yuppies en aanverwanten, sterker nog:”Slegs vir blankes”, want de onderlaag, vooral niet Israeliers als Palestijnenen Afrikaanse asielzoekers, zijn niet alleen uitgesloten van al dat moois,maar Kop van Jut, als het om racisme, discriminatie en uitsluiting aankomt.IN TEL AVIV, JA!Daarbij:Tel Aviv vormt onderdeel van de Israelische bezettingsstaat, die zich jarenen jaren al schuldig maakt aan bezetting, onderdrukking en terreur jegensde bezette Palestijnse bevolking.

GEEN ”TOLERANT”, MAAR RACISTISCH TEL AVIV
Tel Aviv wordt vaak ”tolerant” genoemd. [3]Niets van waar.
  In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel EthopischeJoden als Afrikaanse vluchtelingen.Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistischpolitiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [4]Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen ophun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. Ja, in Tel Aviv! [5]Demonstraties vinden in Tel Aviv plaats tegen Afrikaanse vluchtelingenplaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [6]  
 Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingengeschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werdenopgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verbodendoor het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voorTel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [7]
 In het Tel Aviv, dat u schetst als de stad waar ”alles kan” [8]Klopt als een bus!Ook racisme, discriminatie en uitsluiting dus.Niet door u genoemd.
Natuurlijk niet.Want volgens u is het allemaal een idylle.Ja, slegs vir blankes.

ISRAELISCHE CULINAIRE DIEFSTALVAN ARABISCHE GERECHTEN

Wat u ook niet noemt, is de Israeliche culinaire diefstal vanArabische gerechten!U noemt in uw artikel hummus en musabaha, suggerend, dat hetgerechten van Tel Aviv/Israel zijn.Niets is minder waar!Het zijn Arabische gerechten [9], die door de zionistische immigranten, zijnaangetroffen, toen ze zich vestigden in de toenmalige kolonievan het Ottomaanse Rijk, later Brits Mandaatgebied Palestina.Zionisten, die zich Palestina in 1947 hebben toegeeigend.Zie daarover noot 10, voor zover u daarvan zelf niet op de hoogtebent.

Maar ook hier vermeldt u niet het simpele feit, dat de lekkeregerechten, die u in uw reisgids schetst, van Arabische oorsprong zijn.U maakt zich dus medeplichtig aan deze Israelische culinaire misleiding.

TEL AVIV GEEN EILAND/ONDERDEEL ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
Tel Aviv is geen ”idyllisch eiland”, maar een onderdeel van de Israelischebezettingsstaat, die zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967 bezet, wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizendendakloos werden. [11]De VN heeft zelfs de noodklok geluid, dat Gazadoor de opeenvolgende Israelische militaire aanvallenonbewoonbaar dreigt te worden. [12]Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,[13], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordtgesteld.Ook heeft Amnesty International er  het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbankongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [14]De lijst van Israelische [oorlogs] misdaden is ellenlang en ga ik hier nietalles opnoemen.Dat zou ook ondoenlijk zijn, alleen al over 2015.Maar een greep eruit heb ik al gedaan en ik voeg nog toe:De wurgende Gaza blokkade, waardoor patientenin Gaza geen behoorlijke medische hulp kunnen krijgen. [15]
 De systematische land waterroof van de Palestijnen door deaanwezigheid van de illegale nederzettingen en de”hulp” van het Israelische leger bij aanvallenvan kolonisten op Palestijnen. [16]
De illegale Israelische Muurbouw, waardoor Palestijnen ernstigworden beperkt in hun bewegingsvrijheid en geen of moeilijktoegang krijgen tot scholen en ziekenhuizen. [17]
Van een dergelijke Staat is het door u zo geprezen Tel Avivonderdeel.En blaast zijn partijtje mee door de discriminatie van Afrikaanseasielzoekers. [18]

TENSLOTTE

Ik heb voldoende duidelijk gemaakt, dat uw dwaze [en dan ben iknog mild] afschildering van ”idyllisch Tel Aviv” totaal misplaatsten misleidend is.U hoorde te weten, dat in Tel Aviv Afrikaanse asielzoekers wordengediscrimineerd en er zelfs aanslagen zijn gepleegd. [19]Dat u daar zo aan voorbijgaat neem ik zeer hoog op.
En wat u in ieder geval weet is, dat Tel Aviv onderdeel is van eenmisdadige bezettingsstaat en dat er onlangs om die reden noguitgebreid actie gevoerd is om Amsterdam te doen afzienvan een steden of samenwerkingsverband. [20]
Het Kwaad is al geschied.U hebt dit artikel, dat impliciet propaganda maakt vooreen misdadige bezettingsstaat, al geplaatst.
Dus hierbij een dringende eis van mijn kant om in hetvervolg af te zien van reispropaganda, waarbij alleen devoordelen voor een gepriviligeerde bovenlaag wordengeroemd en de ogen gesloten wordt voor bezetting, racisme,onderdrukking en terreur.
Dit is geen verzoek, maar een eis van mijn kant.
Zo niet, dan kan uw krant worden toegevoegd aan deHALL OF SHAME!

Vriendelijke groeten en beterschap in de rest van 2016 toegewenst.

Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

VOLKSKRANTTEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING16 JANUARI 2016

http://www.volkskrant.nl/reizen/tel-aviv-de-stad-omarmt-verandering~a4223793/ 

[2]

”Irene Kronenberg en Alon Baranowitz vormen samen architectenduo Baranowitz en Kronenberg. Ze werken én leven samen in Tel Aviv, maar ze zijn ook vaak in Amsterdam, waar ze het interieur van meerdere restaurants en een hotel ontwierpen: Momo, the Duchess, Mr Porter, het W-hotel. Ook in Tel Aviv hebben ze het design van veel horecagelegenheden op hun naam staan: Topolopompo, Tapas Ahad Ha’am, Pastel. ‘Tel Aviv lijkt wel op Amsterdam’, zegt Kronenberg. ‘Net zo intiem, je komt altijd wel een bekende tegen.’

VOLKSKRANTTEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING16 JANUARI 2016

http://www.volkskrant.nl/reizen/tel-aviv-de-stad-omarmt-verandering~a4223793/

[3]
VOLSTREKT ONEENS MET DE STREKKING VAN DIT ARTIKEL,MAAR VERMELD HET OM HET BEELD VAN HET ”TOLERANTE”TEL AVIV TE LATEN ZIEN

”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk. ”

TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEITVERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMENCO23 JUNI 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4086635/2015/06/23/Amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent.dhtml

”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
  NRCTEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERINGSTEDENBAND AMSTERDAM22 JUNI 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/ 06/22/tel-aviv-stomverbaasd- over-dreigende-annulering- stedenband-met-amsterdam/

[4]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
    http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/
    ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
        http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html
   BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUTTHE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITYREMAINS UNCHALLENGED’DAVID SHEEN6 MAY 2015
    http://mondoweiss.net/2015/05/ baltimore-confronting- unchallenged

[5]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

[6]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

[7]

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE31 AUGUST 2015
     http://www.hrw.org/news/2015/ 08/31/israel-drop-city-ban- released-eritreans-sudanese
   HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS25 FEBRUARY 2015
     https://www.hrw.org/news/2015/ 02/25/dispatches-israel-fails- african-asylum-seekers
  ”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”
    MIDDLE EAST EYEFROM HELL TO HOLOT: AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’SDETENTION CENTRE
     http://www.middleeasteye.net/ in-depth/features/hell-holot- africans-israels-refugee- detention-centre-1191259430
   NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014
  http://www.nrcreader.nl/ artikel/4346/israel-stuurt- afrikanen-de-woestijn-in

[8]
”’Tel Aviv is jong’, zegt Baranowitz. ‘De stad omarmt verandering. Er zijn veel jonge mensen met nieuwe bedrijfjes. Iets opent, iets sluit, Tel Aviv is één constante transformatie. Alles kan.’ 
VOLKSKRANTTEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING16 JANUARI 2016

http://www.volkskrant.nl/reizen/tel-aviv-de-stad-omarmt-verandering~a4223793/

[9]

WIKIPEDIAHUMMUS
https://en.wikipedia.org/wiki/Hummus

[10]

”VOORGESCHIEDENISDe Palestijnse tragedie/Achtergronden Hoewel de Israelische bezetting de oorzaak is van het hedendaagse Midden Oostenconflict, gaat de Palestijnse tragedie veel verder  terug, namelijk tot aan het eind van de 19 de eeuw, toen, onder invloed van de hevige Jodenvervolgingen, met name in Oost-Europa, maar ook de kwestie Dreyfuss [8], door de Oostenrijkse journalist T Herzl de zionistische beweging werd gesticht, met als doel het stichten van een Joodse Staat in Palestina, toenmalige kolonie van het Ottomaanse Rijk. Dit streven kreeg de eerste voet aan de grond door middel van de Balfour Declaratie in 1917, waarbij de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan Lord Rotschild, voorzitter van de Britse Zionistische Federatie toezegde zich in  te zetten voor de stichting van een ’’Joods Nationaal Tehuis’’ in Palestina [9]. Toen na de Eerste Wereldoorlog de vroegere kolonieen van verliezer het Turkse Rijk [10] werden opgedeeld tussen de koloniale machten Groot-Brittannie en Frankrijk, werd Palestina Brits mandaatgebied in 1922. Dit was de tijd, waarin zich in de kolonieen steeds actiever nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen gingen ontwikkelen, zo ook in Palestina, waar men door te ijveren voor onafhankelijkheid uiteraard haaks kwam te staan, niet alleen tegenover het Britse kolonialisme, maar ook met tegenover het zionistische streven, een ’’Staat’’ te stichten in Palestina, wat immers een flagrante schending was van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.”………..”Na de Tweede WereldoorlogMaar de zaak escaleerde pas echt na de Tweede Wereldoorlog, toen middels VN Resolutie 181 [1947] over de ruggen van  het Palestijnse volk, Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel Jeruzalem zou een internationale status krijgen. Een puur neo kolonialistische beslissing, die ook grotendeels werd genomen door de toenmalige koloniale mogendheden [de kolonieen waren nog niet onafhankelijk en dus geen lid van de VN] en van hen afhankelijke landen. Het was dan ook geen wonder, dat de Palestijnen daarmee niet akkoord gingen.”

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024
IF AMERICANS KNEWA SYNOPSIS OF THE ISRAEL/PALESTINE CONFLICT
http://www.ifamericansknew.org/history/

[11]

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later
    THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza
    BTSELEM.ORG BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
  http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf
    THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
    http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah
   INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
     http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm
      HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
      http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive
      AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
     https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[12]

THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015
  http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden
  VN RAPPORT: REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 6 JULY 2015
  http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[13]

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
            http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

[14]

AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015
 https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/

[15]

BTSELEM.ORGGAZA STRIPNO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPERTREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE12 JANUARY 2016

http://www.btselem.org/gaza_strip/20160112_gaza_patients

THE SIEGE ON GAZA
       http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege

RIGHTS FORUMGAZA STROOK

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

    BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
        http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm
    BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
   http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[16]

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
 http://www.btselem.org/ settlements/international_law
   THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen
 THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor
   THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water
   BTSELEM.ORGPRESS RELEASEVIDEO DOCUMENTATION:SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ONVIOLENT RAMPAGE8 OCTOBER 2015
    http://www.btselem.org/press_ releases/20151008_soldiers_ provide_security_to_vigilante_ settlers

[17]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
   http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca
   ´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.  The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[18]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

[19]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

[20]

VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAMTEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKINGASTRID ESSED6 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/van-stedenband-naar-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivnee-tegen-bezetting-en-onderdrukking/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!