De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Teeven reikt prijs uit bij symposium Grensdoden en Mensenrechten/Brief aan VU [Vrije Universiteit]

Teeven reikt prijs uit bij symposium Grensdoden en Mensenrechten/Brief aan VU [Vrije Universiteit]

dinsdag 9 december 2014 21:20
Spread the love

TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM GRENSDODEN ENMENSENRECHTEN/BRIEF AAN VU

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/teeven-reikt-prijs-uit-bij-symposium-grensdoden-en-mensenrechtenbrief-aan-vu/

AAN HET BESTUUR VAN DE VUUW UITNODIGING VAN STAATSSECRETARIS F. TEEVENOP UW SYMPOSIUM ”GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN”DD 15 DECEMBER 2014
Geacht Bestuur,
Ik protesteer met klem tegen uw uitnodiging van StaatssecretarisTeeven van Veiligheid en Justitie bij het Symposium op 15 december”Grensdoden en Mensenrechten”.Aangezien deze bijeenkomst juist gaat over die Grensdoden,waarvoor Teeven met zijn asielbeleid medeverantwoordelijk is, vindik het van gotspe getuigen, dat hij niet alleen wordtuitgenodigd en spreektijd krijgt, maar zelfs een prijs maguitreiken. [1]Een klap in het gezicht van de slachtoffers van het inhumane asielbeleid.
TEEVEN/ASIELBELEID/IN NEDERLAND
Ik hoef geen bewijzen aan te dragen, dat het Nederlandse asielbeleidinhumaan is, maar noem toch enkele aspecten.Een oneerlijke kans in de asielprocedure, uitzettingen naaronveilige gebieden, inhumane vreemdelingendetentiecentra en gazo maar door. [2]Daarvoor is Teeven, als hoogste bewindsman, hoofdverantwoordelijk.Wat echt een schanddaad van Teeven is, is de manier waarop hijomspringt met uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen[vanwege onveiligheid en oorlogsomstandigheden] naar hun landvan herkomst, maar in Nederland ook geen recht hebben op elementairevoorzieningen [die normaal zouden moeten zijn] zoals eten, drinken,een dak boven je hoofd.Hij weigerde en weigert die opvang categorisch, ondanks de uitspraakvan de Raad van Europa, die Nederland nu verplicht tot de ”bed, baden brood” regeling. [3]Gelukkig zijn er een aantal Gemeenten, die zich hiervan niets aantrekken. [4]
Overigens een leuk detail voor u,De ”Wij zijn hier” vluchtelingen, [uitgeprocedeerden in Amsterdam, die sinds 2012strijden voor verblijfsrecht] ontvangen op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, de Clara Wichmann penning, een mensenrechtenprijs. [5]

GRENSDODEN/FRONTEX/EU
Maar er is meer.Het in 2004 opgerichte EU agentschap Frontex heeft als voornaamste taak de ”buitengrenzen” van Europa te bewaken en er samen met  ”partners in crime” zoals Noord Afrikaanse regimes en landen als Senegal en Mauretanie [ja, die Europese buitengrenzen reiken ver!], voor te zorgen, dat zo min mogelijk vluchtelingen Europa bereiken.[6]Ze noemen het het tegenhouden van ”illegale immigratie”, terwijl dat natuurlijkonzin is, want iemand is juridisch pas ”illegaal” als zijn/haar asielverzoekis afgewezen. Daarvoor moet je dan wel Europa hebben bereikt.In de praktijk komt het erop neer, dat het recht op het vragen om asiel van vluchtelingen zwaar wordt geschonden, nog afgezien van het risicoop vervolging, als ze worden teruggestuurd ”terug naar af” [7]Nederland draagt aan deze Frontex operaties bij en is dus medeverantwoordelijk.[8]

GRENSDODEN
Door die felle Frontex jacht op vluchtelingen is het steeds moeilijkerEuropa te bereiken, waardoor men gedwongen is, met gammele bootjesde Middellandse Zee over te steken met ontelbare menselijke slachtoffersals resultaat.Hoeveel weet men niet precies, maar aangenomen wordt, dat sinds 2000 22. 000vluchtelingen in de loop der jaren in de Middellandse Zee zijn verdronken. [9]Eind september waren er al 3000 Middellandse Zee doden, over 2014. [10]Met deze schokkende cijfers zullen de onderzoekers Spijkerboer en Lastook wel aankomen.De manier waarop de EU is omgegaan met de problematiekrond die grensdoden, is fel bekritiseerd,  doormensenrechtenorganisaties, Artsen zonder Grenzen en anderen. [11]
Nederland draagt medeverantwoordelijkheid voor die Grensdoden.Als bewindsman draagt Teeven medeverantwoordelijkheid voor die Grensdoden.

UW ARGUMENTEN OM TEEVEN TOCH UIT TE NODIGEN
Uw argumenten om Teeven uit te nodigen zijn lachwekkend, als ik dit al argumenten kan noemen.Aan iemand, die evenals ik protesteerde tegen de uitnodiging van Teevenschreef uw communicatiemedewerker wetenschapsprofilering, Martje Doeve[aan wie deze brief cc]
”De onderzoekers Thomas Spijkerboer en Tamara Last brengen devluchtelingensterfte sinds 1990 in kaart. Op het symposium presenteren zij………………..
Staatssecretaris Teeven is de hoogste bewindspersoon op dit gebied, en
is daarom uitgenodigd om op de stelling te reageren. De VU-onderzoekers gaan het inhoudelijke debat graag met hem aan.
De prijsuitreiking na dit debat is een ceremoniële aangelegenheid die
losstaat van het inhoudelijke debat en het migratiebeleid. In eerdere jaren
is de scriptieprijs uitgereikt door zijn voorganger, staatssecretaris
Albayrak.Wij zien geen reden om af te zien van de komst van staatssecretaris Teeven naar het symposium.

Zie geheel onderin voor uw volledige reactieIk vermeld deze hier, zodat u bij mij niet met dezelfdenon-reactie hoeft aan te komen.

Uw argumentatie is non valide. Hier is geen debating clubaan het woord.Het gaat hier om duizenden mensenlevens, waarvoor in hoofdzaak het steeds restrictievere asielbeleid, dat tot debuitengrenzen op mensen jaagt, verantwoordelijk is.En Teeven is daarvan in Nederland hoofdverantwoordelijke.
Het uitnodigen van Teeven voor het debat en nota bene eenprijsuitreiking past evenmin als de uitnodiging van de beulvoor een herdenkingsdienst van zijn slachtoffer.
U bent fout en niet zo’n beetje ook.
TENSLOTTE
Daarom met nadruk mijn oproep, af te zien van deuitnodiging van mensenrechtenschender Teeven bijde bespreking van de schending van de mensenrechtenvan zijn slachtoffers.
Geeft u hieraan geen gehoor, dan categoriseer ik uwmorele gehalte met nul comma nul.
Het geven van een podium aan een bewindsman, diemensen eten en een dak boven het hoofd onthoudt[de uitgeprocedeerden] en medeverantwoordelijk isvoor een massale dood op zee [Grensdoden], iseen morele schanddaad.
Maak u daaraan niet schuldig.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

VUPROGRAMMA GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN15 DECEMBER 2014VU AMSTERDAM
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Programma%20Grensdoden%20en%20Mensenrechten_tcm22-413222.pdf

[2]
NOSINHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTENOVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE12 NOVEMBER 2014 http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/
VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARINGSTRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TEZETTENOver respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaringAUGUSTUS 2012
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf
NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DEONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlands-asielbeleid-wordt-humanerde-ondraaglijke-inhumaniteit-van-het-beleid/

[3]

NRCTEEVEN WIL GEMEENTEN GEEN GELD GEVEN VOOR OPVANG ILLEGALEN22 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/20/teeven-wil-gemeenten-geen-geld-geven-voor-opvang-illegalen/

[4]

JOOP.NLGEMEENTEN HEBBEN LAK AAN TEEVEN8 DECEMBER 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/29885_gemeenten_hebben_lak_aan_teeven/

[5]

WIJ ZIJN HIER ONTVANGT PRIJS VOORMENSENRECHTEN
http://wijzijnhier.org/2014/12/wij-zijn-hier-ontvangt-prijs-voor-mensenrechten/

LIGA VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
http://www.ligarechtenvandemens.nl/

[6]

FRONTEXMISSION AND TASKS
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks

MONDIAAL NIEUWSFRONTEX VERDEDIGT EUROPA’S BUITENGRENZEN26 MAART 2008
http://www.mo.be/artikel/frontex-verdedigt-europa-s-buitengrenzen

”Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.”
NRCKRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTENFRONTEX12 JANUARI 2008

http://vorige.nrc.nl/europa/article1879000.ece

”Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.”
NRCNEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN13 MAART 2008
http://vorige.nrc.nl/europa/article1885510.ece

[7]

”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.”
HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN ON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013

[8]

DEFENSIE.NLKMAR MAGAZINENEDERLANDSE INZET FRONTEX PROFESSIONEEL
http://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2014/07/frontex-jvw

ALL INCLUDEDNEDERLAND DOET ACTIEF MEE AAN IMMIGRANTENJACHT
http://www.allincluded.nl/posts/nederland_immigrantenjacht/

[9]
”Europa blijkt de gevaarlijkste bestemming voor vluchtelingen. 22.000 van hen hebben sinds 2000 de poging om het oude continent te bereiken met de dood moeten bekopen.”

NU.NL40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMENSINDS 200029 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3890402/40000-migranten-leven-gekomen-sinds-2000.html

”Volgens het rapport vallen de meeste slachtoffers aan de Europese grens te betreuren. Met 22.000 doden is het continent goed voor meer dan de helft van het aantal omgekomen vluchtelingen. De meeste daarvan lieten het leven bij een poging om de Middellandse Zee over te steken.”

DE MORGEN.BESINDS 2000 AL RUIM 40 000 MENSEN GESTORVENBIJ MIGRATIE29 SEPTEMBER 2014
http://www.demorgen.be/buitenland/-sinds-2000-al-ruim-40-000-mensen-gestorven-bij-migratie-a2070270/

[10]

”Een recordaantal van meer dan drieduizend migranten is dit jaar om het leven gekomen tijdens de overtocht van de Middellandse Zee van Noord-Afrika naar Europa.”
NRCRECORD AANTAL MIGRANTEN KOMT OM TIJDENS REISMIDDELLANDSE ZEE29 SEPTEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/29/recordaantal-migranten-omgekomen-bij-oversteek-middellandse-zee/
”De UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, schat dat er in 2014 al 2.200 vluchtelingen zijn verdronken op de Middellandse Zee. De Internationale Organisatie voor Migratie denkt dat het er al bijna 3.000 zijn. ”
DE GELDERLANDERVEEL DODEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE WORDEN NIETGETELD17 SEPTEMBER 2014
http://www.gelderlander.nl/algemeen/buitenland/veel-doden-op-de-middellandse-zee-worden-niet-geteld-1.4536088?ls=pl

[11]

AMNESTY INTERNATIONALLIVES ADRIFTREFUGEES ANDMIGRANTS IN PERIL INTHE CENTRALMEDITERRANEAN
SEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR05/007/2014/en/9757f474-f655-4d59-996f-b17c4217f6d2/eur050072014en.pdf

”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.”
HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN ON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013
http://www.hrw.org/news/2013/06/06/frontex-should-respect-rights-even-high-seas

ARTSEN ZONDER GRENZENOPROEP AAN ITALIE EN DE EU: LAATVLUCHTELINGEN OP ZEE NIET IN DE STEEK2 OCTOBER 2014
http://www.artsenzondergrenzen.nl/ontdekken/nieuws/oproep-aan-itali%C3%AB-en-eu-laat-vluchtelingen-op-zee-niet-de-steek

UW REACTIE OP EEN PROTESTERENDE BRIEFSCHRIJFSTERVanwege de privacy van betrokkene is haar naam veranderd
Geachte mevrouw Boomster,

Bedankt voor uw e-mail. Namens de betrokken onderzoekers een reactie.

De onderzoekers Thomas Spijkerboer en Tamara Last brengen de
vluchtelingensterfte sinds 1990 in kaart. Op het symposium presenteren zij
hun eerste onderzoeksresultaten. De stijging van het aantal doden kan een
onbedoeld neveneffect zijn van het steeds strengere migratiebeleid, stellen
zij. Staatssecretaris Teeven is de hoogste bewindspersoon op dit gebied, en
is daarom uitgenodigd om op de stelling te reageren. De VU-onderzoekers
gaan het inhoudelijke debat graag met hem aan.

De prijsuitreiking na dit debat is een ceremoniële aangelegenheid die
losstaat van het inhoudelijke debat en het migratiebeleid. In eerdere jaren
is de scriptieprijs uitgereikt door zijn voorganger, staatssecretaris
Albayrak.

Wij zien geen reden om af te zien van de komst van staatssecretaris Teeven
naar het symposium.

Vriendelijke groet,

Martje Doeve (MA, MSc.)

Communicatiemedewerker wetenschapsprofilering
*Rechtsgeleerdheid | Sociale Wetenschappen | Economische Wetenschappen en
Bedrijfskunde*

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!