De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tax inx
Wetgeving, Microsoft, Multimedia -

Tax inx

maandag 29 augustus 2011 19:53
Spread the love

Mensen zijn het niet snel eens met elkaar, waar wel unanimiteit bestaat is dat we met zijn allen teveel belastingen en taksen moeten betalen.

Naar waar ons belastinggeld gaat is een veel bediscussieerd onderwerp. Maar wat gebeurd er wanneer bedrijven die zouden moeten bijdragen plots het recht bekomen om zelf belastingen op te leggen?

Mijn kruistocht begon een aantal jaren geleden bij een banale aanschaf van een laptop. Door mijn professionele achtergrond gebruik ik reeds sinds jaar en dag het Linux besturingssysteem, vandaag voornamelijk bekend als Android op smartphones. De aankoop van een Microsoft besturingssysteem was en is dus nutteloos voor me. Voor mij dus een laptop zonder Windows alstublieft wat onmogelijk bleek te zijn.

Koppelverkoop? Wel ja, koppelverkoop is toegelaten al is de verkoper expliciet verplicht om de niet gewenste producten terug te nemen.

  Art. 35. Eenieder die de in deze onderafdeling bedoelde titels uitgeeft, wordt, onder de voorwaarden van de uitgifte ervan, schuldenaar van de schuldvordering die deze titels vertegenwoordigen.
  Voor zover de uitgever van de titels bedoeld in artikel 34 niet de onderneming is waar de titel werd aangeboden, is de uitgever verplicht hem binnen een redelijke termijn terug te betalen aan de onderneming waar de titel werd aangeboden. [Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010040603&table_name=wet]

Is daar de kous af? Wel nee: zo is bijvoorbeeld de prijs die afgesproken werd tussen Microsoft en een laptop merk als Toshiba onderhandeld en niet vrijgegeven waardoor de verkoper geen gescheiden prijzen kan geven aangezien deze zelf het toestel niet gescheiden kan kopen. Microsoft verstopt zich achter Toshiba net als achter alle andere laptop fabrikanten trouwens en visa versa

Na enkele schrijf acties met Test-Aankoop, de EU gemeenschap maar ook met de Vlaamse en federale gemeenschap kwam ik te weten dat de bevoegde dienst wel degelijk de FOD Economie is van minister Van Quickenborne (open VLD) die tevens het ICT departement beheert. Terwijl de man zich druk aan het maken was dat er niet binnen de minuut een telefoon werd opgenomen bij Belgacom en aanverwanten, reageert hij zelf totaal niet op het voorleggen van dit probleem. 2 Bedrijven sluiten een deal, ik verwerp de gebruiksovereenkomst (EULA) van Microsoft omdat ik het product niet wil, De politiek geeft geen respons en vindt het klaarblijkelijk normaal dat een multinational haar rekening opstuurt voor een niet gewenst product, het lijken wel multinationals die belastingen innen!

Het probleem gaat natuurlijk verder dan dit alleen. Neem als ander voorbeeld het onderwijs. Iedereen is het erover eens dat onze jeugd moet gestimuleerd worden om creatief te denken, om kritisch zaken te benaderen om zo problemen op te lossen, een must in een economie die hoe langer hoe heer op innovatie moet draaien. Maar niet in de ICT wereld, daar volstaat het al lang wanneer studenten weten hoe de Microsoft werk balken ingedeeld zijn. Het is hoog tijd dat multinationals hun privileges vanuit het belang van burgers bekeken wordt, en niet langer andersom!

take down
the paywall
steun ons nu!