De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tareq Ramadan! Weg die maskers!

Tareq Ramadan! Weg die maskers!

zaterdag 19 december 2015 20:55
Spread the love

Vandaag ben ik van mijn stoel gevallen….

Wooow……………
Tariq Ramadan weg die maskers !!!

http://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/2015/11/tariq.html

Share/Deel 

Geplaatst door Waleed Al-Husseini op maandag 30 november, 2015 (vertaald op 19 december door mijzelf) 

Tariq je bent beter dan al de predikers van de wereld tezamen en de toon van jouw subversieve boodschap is zelf nog krachtiger.

Omdat jij, met jouw intrinsieke aanvallen, de geest van naïeve gelovigen wil domineren, hen wil begeleiden, en hen wil misbruiken door ze voor te bereiden op de overname van de macht door jouw zieke en beschadigde islam die voor alle vrije mannen en vrouwen nefast zou zijn.

Je bent een manipulator, een goeroe, die noch geloof noch wet respecteert om jouw doel te bereiken. 

Tariq je bent de meest gevaarlijke van allemaal, omdat je weet wat je doet, hoe je het doet en voor wie je het doet, om Europa op een weg te dwingen waarbij ze haar seculiere geest gaat ontkennen enkel door de invoering van jouw concept “islamofobie”. (+ racisme en discriminatie -nota vertaler)

Je hangt een beeld op van uzelf als de gematigde moslim, door een met subtiele verklaringen onderbouwde strategie die steeds opnieuw het debat zal leiden naar de eenvoudige vraag:

“Is Europa, al dan niet, bereid om de islam te accepteren als een voldongen feit in haar gemeenschappen?”.

Terwijl de vraag anders zou moeten gesteld worden: 
“Hoe kan de islam beter aanvaard worden in een niet-islamitische wereld? Hoe kunnen we deze islam verder ontwikkelen? En hoe kunnen we onze gemeenschappelijke waarden beter in de verf zetten?”.

Dat zijn vragen die door u te beantwoorden zijn en niet door Europa met zijn seculiere principes, waarden, levensstijl, cultuur!
Tariq, beter dan wie ook weet jij, dat democratie en jouw visie op islam als water en olie zijn. Ze zijn niet te mengen! 
Daardoor is het mijn diepste overtuiging dat jij degene bent waardoor de onenigheid, (de on-vrede), zich permanent dreigt te vestigen. 
Het is onze plicht om u te demystificeren. 
Niet alleen uw persoon, maar ook uw schrijven, uw tussenkomsten, uw houding die niemand meer bedriegt.
De wereld zal zich niet aanpassen, noch aan jou noch aan jullie doctrine van het Moslim Broederschap.

Tariq Ramadan, nochtans een fervent voorstander van het dubbele discours, heeft ook al eens de verdienste om duidelijk te zijn: 
hij is “noch Charlie noch Parijs!” 

Geen sympathie voor de slachtoffers, niet voor cartoonisten niet voor Joden en niet voor politieagenten. 
Ook niet voor jonge mensen die genieten van het Parijse leven op een terras of bij een concert … 
Nee, Tariq Ramadan is “perquisitionnable”. 
Dat wil zeggen dat hij er van uitgaat dat er bij hem om “huiszoeking” mag verzocht worden wanneer men wil. (ad random als het ware)

Hij wil moslims doen geloven dat zij vanwege hun religie (niet door eventuele banden met extremisten), door Frankrijk vervolgd worden (hij heeft blijkbaar nog nooit gehoord van een noodtoestand, of van terroristen op de vlucht, of van gevonden oorlogswapens).

Dat constante slachtoffergevoel wordt aangewakkerd om zijn moslims beter te kunnen indoctrineren in de anti-seculiere ideologie. 
Dat is natuurlijk even verfoeilijk en het wordt stilaan ook minder en minder verborgen in zijn toespraken. 
Zijn masker blijft vallen, lager dan zijn voeten ..

_______________________________________________________

Als moslims nu nog tot het besef kunnen komen dat ze gemanipuleerd worden….
dat anderen in hun plaats denken en de ‘mijlpalen’ uitzetten dan…
InshAllah, dan kan de toekomst nog rooskleurig worden en kunnen we eindelijk samen in vrede leven!

PS. Schrijver Waleed al-Husseini wordt door zijn eigen familie verketterd. 
Zijn vader vindt dat hij betoverd is door een Tunesische vrouw.
Zijn moeder ziet hem liever voor de rest van zijn leven in de gevangenis.
Vooral om de eer van de familie te herstellen en om hem te beschermen tegen “burgerwachten”.
De streek, vanwaar hij afkomstig is, heeft zich tegen hem gekeerd en sommigen vragen zelfs om zijn dood.
Een van de inwoners vraagt om hem in het openbaar en levend te verbranden als ‘voorbeeld’ voor de gemeenschap.

Weinig Islam, verdraagzaamheid en barmhartigheid te bespeuren in dit alles.
Wel enorme eigendunk en haat? God heeft hem daaraan laten ontsnappen.

Moge God ons allemaal tot betere inzichten brengen. 

take down
the paywall
steun ons nu!