De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“‘t Zijn allemaal profiteurs”

“‘t Zijn allemaal profiteurs”

woensdag 8 juni 2011 20:31
Spread the love

De economie trekt aan. Meer vacatures bij VDAB dan ooit. Europa wil dat we langer dan 65 werken. Datzelfde Europa ziet het liefst onze indexkoppeling afgeschaft en wil werkozen sneller zonder inkomen zetten. Het zal geen toeval zijn dat zowel N-VA als Open VLD, unisono met het VBO en Unizo staan te juichen met dit advies.

Wat in periodes van ‘hoogconjunctuur’ altijd weer terugkeert, dat zijn de ‘scheldpartijen’ t.a.v. werklozen. Het zijn weer allemaal profiteurs, te lui om te werken en tè veeleisend.

Tja, dat klopt wel dat ‘veeleisend zijn’. Vragen naar een fatsoenlijk loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden wordt door héééél veel werkgevers onfatsoenlijk gevonden. Andere werkgevers dan weer pleiten voor de erkenning van zwartwerk, zoals de Horeca. Wie is nu eigenlijk onfatsoenlijk?

Naast het fenomeen van ‘al die luie werklozen’ is er ook weer dat van de knelpuntberoepen. Zo deelde VDAB dinsdag nog mee, het ‘verrassend’ te vinden dat kinesist een knelpuntberoep is. Hoezo verrassend? Enkele jaren geleden zette Frank Vandenbroucke (toenmalig minister werk/onderwijs) een actie op ‘om het teveel aan kinesisten’ van de arbeidsmarkt te halen. Zij kregen zelfs een ‘loon’ om een anders oriënterende studie te volgen als ze hun praktijk zouden laten voor wat het was.

Daardoor gaf hij ook het signaal dat kinesist geen beroep was met toekomst ‘wegens geen werk te vinden’ Mooi bewijs hoe kortzichtig arbeidsmarktbeleid kan zijn. Anderzijds zijn werkgevers steeds weigerachtiger t.o.v. stages. Hoe kunnen jonge studenten, toekomstige werknemers, dan nog praktijkervaring opdoen? Maar, ‘t zijn allemaal profiteurs, zegt men.

Dré Wolput

lees ook :

https://www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2011/05/25/bizarre-pensioenoplossingen

https://www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2011/06/05/zwartwerk-nergens-toelaatbaar

take down
the paywall
steun ons nu!