De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘t Noord in ‘t Echt
Antwerpen, Antwerpen Noord -

‘t Noord in ‘t Echt

maandag 5 april 2010 22:55
Spread the love

Ik was 18 en mocht op kot in Antwerpen. Lang gezocht, nog langer getwijfeld, en tegen eind augustus toch iets gevonden naar mijn zin. In de Dambruggestraat, die ik toch van haar noch pluim kende. “Wát, in één huis met drie jongens?!”, reageerde mijn moeder. “Wát, op kot in Antwerpen Noord?”, reageerde mijn vader (die op dat moment bijna 30 jaar ervaring had als rijkswachter/politie-inspecteur). “Iemand van mijn klas is in die buurt vorige week nog overvallen!”, reageerde mijn beste vriendin. “Zes messteken!”

We zijn zes jaar later. Ik woon nog steeds op ‘t Noord, zij het niet meer op een kot maar in een eigen -zeer gezellig- appartementje. En, het zal velen verbazen, ik leef nog! Het Noord, da’s die Antwerpse buurt die ze tot in Brussel kennen en waar iedereen wel een mening over heeft. Tv-makers op zoek naar een sloppenwijk belanden in mijn buurt (of in Kuregem bij Brussel). Armoede, drugs, daklozen, diefstal, criminaliteit, samenlevingsproblemen, soepbedelingen, sociale gevallen, multiculturaliteit, kortom: spektakel ten top! Als je de camera’s, kranten en commentatoren mag geloven toch. 

Maar ik, ik wil niet meer weg uit het Noord. Voorlopig toch niet. En ik wil met deze blog iedereen een realistische kijk gunnen op mijn bijzonder interessante buurt. Wij Noord-bewoners zijn geen paria’s en geen uitschot. Wij willen niet versleten worden voor het vuil van de straat. Maar we zijn ook niet allemaal van die hippe jongeren, die het trendy vinden om in onze gehypete buurt te komen wonen en daar  dan mee uit te pakken bij vrienden en kennissen. 

Hoe wel dan wél zijn? Bon, we zijn eigenlijk niet “wij”. Want we blijven Antwerpenaren, en die zijn in de eerste plaats natuurlijk allemaal “ik”. Ik ga je dus een blik op mijn buurt van een insider gunnen, mijn blik. In ‘t Echt, en niet zoals op tv. Niet theoretisch onderbouwd, wars van de pretentie de waarheid in pacht te hebbenen, maar hopelijk wel even divers en boeiend als ‘t Noord zelf. 

take down
the paywall
steun ons nu!