De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Systematisch 800 000 euro (maximaal) inzamelen per jaar in het belang van de democratie, niet eens zo moeilijk.

Systematisch 800 000 euro (maximaal) inzamelen per jaar in het belang van de democratie, niet eens zo moeilijk.

zondag 10 maart 2019 18:53
Spread the love

Of toch als de overheid dit een prima idee vindt en een manier vond om dit uit te voeren.

——————————————————-

 

Mijn laatste topic https://www.facebook.com/groups/bijdebeckerdiscussiegroep/

Ik heb veel “vrienden” op dit medium waar ik niets aan heb en andersom. Ik ben bij te veel groepen. Opruimen nu en dan zou geen kwaad kunnen … 😉
Dit is een test. Ik ben nu eenmaal inquisitief. Van de 620 leden in deze groep zal de meerderheid nooit reageren. Wie van jullie vindt dat dit klopt en zou liever “het kaf van het koren scheiden”?
In de “echte maatschappij” zou zich dit kunnen vertalen in de vraag aan alle volwassen – nou ja, die boven de 18 – Belgen: “Ben je bereid 10 cent per jaar van je loon of uitkering af te staan om initiatieven die inspraak door burgers mogelijk maken, zoals een nationale ideeënbus, te financieren?” Het gaat er dus om de burgers die geven om ons aller welvaart en welzijn en die de noodzaak van constructief oplossingen zoeken inzien lid te maken van één beweging die de bewoners van dit land niet wil onderverdelen in “eigen hok eerst”.
De opbrengst zou dus in het beste geval – vermoed ik – een beetje meer dan 800 000 euro kunnen zijn.
Sluiten “we” daardoor de egoïsten en onverschilligen uit? Ja, maar als er daardoor een aantal zaken veel beter zullen verlopen, plukken zij daar ook de vruchten van …
Verwacht ik positieve reacties? Eerder niet, maar op dit moment verveel ik me wat en stel ik me masochistisch op.

 

take down
the paywall
steun ons nu!