De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Syrië in de context van de Arabische opstanden – Een conferentie in NYC

Syrië in de context van de Arabische opstanden – Een conferentie in NYC

donderdag 28 november 2013 02:24
Spread the love

Gebaseerd op een verslag van Eric Ruder

Vertaling uit het Engels en aanpassing door O.P.Roerkraeyer

Een  honderdtal mensen namen deel aan een teach-in in New York op 17 november om te leren,  te discussiëren en te debatteren over de Syrische revolutie. Het evenement, georganiseerd door het Midden-Oosten Noord-Afrika Solidariteits Netwerk -VS onder de titel ” Syrië in de context van de Arabische opstanden”, wist uit te pakken met een indrukwekkende lijst van Syrische revolutionairen en solidariteits- en anti-oorlogsactivisten.

De Syrische revolutie begon bijna drie jaar geleden met een reeks mobilisaties die het regime van dictator Bashir al-Assad moedig trotseerden en waarbij steevast een strategie van geweldloosheid werd onderhouden,  zelfs wanneer de veiligheidstroepen van Assad de demonstranten op bloedige wijze vermoordden.

De opstand werd ingegeven door dezelfde factoren die ook de soortgelijke opstanden over de hele Arabische wereld, begonnen in Tunesië en Egypte in het begin van 2011 en zich van daaruit verspreidend over de regio,  hadden aangespoord. Met de woorden van Leila Shrooms, een mensenrechtenactiviste van Syrische afkomst, was de Syrische revolutie geboren uit een “verzet tegen politieke onderdrukking en neoliberalisme”.

Leila Shrooms van Tahrir-ICN presenteert: http://www.youtube.com/watch?v=Av2gJ4wTYyo

Leila Shrooms transcript: http://revolution-news.com/leila-shrooms-presentation-conference-syria-nyc-nov-17th/

De teach-in probeerde verschillende mythen over de revolutie te verdrijven – mythen die werden verspreid door de mainstream media met de schandelijke medeplichtigheid van een aantal linkse en anti-oorlogskrachten. Tot nu toe zijn, volgens de laatste cijfers, meer dan 135.000  mensen omgekomen in het geweld.  De Verenigde Naties schatten dat, gezien de huidige trends, maar liefst een kwart van de Syrische bevolking intern of extern verplaatst zal zijn tegen eind 2014.

Mojha Kahf presenteert: http://www.youtube.com/watch?v=psUx-ac8tuw

Budour Hassan , oorspronkelijk uit Nazareth en gevestigd in Jeruzalem/Al – Quds , is een Palestijnse blogger en afgestudeerd in de Rechten . Ze schreef over de Syrische politieke gevangenen en de mythe van de Palestijnse neutraliteit in Syrië.  

Budour presenteerde ” Palestina en de Syrische Revolutie ” op de conferentie: http://www.youtube.com/watch?v=xyeq1cUJXSY

Transcript in Engels:
http://tahriricn.wordpress.com/2013/11/20/syriapalestine-palestine-and-the-syrian-revolution/

De media spitst zich vooral toe op de groeiende invloed van Al-Qaeda-gelieerde sektarische milities aan de ene kant en de wrede onderdrukking van Assad aan de andere kant.  Diegenen aan de linkerzijde daarentegen, die de dictatuur verdedigen, trachtten alle oppositie tegen het regime af te schilderen als een produkt van de sektarische milities die gesteund worden door buitenlandse machten die proxy krachten willen gebruiken om de gebeurtenissen in Syrië beïnvloeden.

Maar zoals Yusef Khalil, een New York City activist en één van de organisatoren van de conferentie, verklaarde in zijn inleiding :”We moeten niet gedwongen worden te kiezen tussen dictatuur en imperialisme, dat ons heeft gegarandeerd dat we last hebben van beiden.”

“Het doel van de teach-in”, legde hij uit, “was om informatie direct van de deelnemers en ooggetuigen van het Syrische revolutionaire proces te horen om zo een beter inzicht te krijgen in de bronnen en de achterban van de volksopstand”.

De presentatie van Yusef Khalilhttp://www.youtube.com/watch?v=wIuAuNM9ak0

Het eerste panel gaf een inzicht in de verschillende verhalen van de Syrische revolutie dat alle hoop en opwinding van de revolutie in de vroege dagen naar voren bracht toen net de angst van jaren van onderdrukking begon te verdampen. Die eerste protesten waren een moment van totale vrijheid en euforie, in de woorden van panellid Ella Wind.
 

Ella Wind, co-redacteur van de Syrië pagina op Jadaliyya.com, woonde in Syrië tot in april 2011. Gedurende een tijdspanne van een maand waarbij ze eerst vertrok uit en daarna terugkeerde naar Syrië, was de transformatie al duidelijk te zien, zei ze.  Bij haar terugkeer voerden haar vrienden bepaalde gesprekken in het openbaar en maakten publiekelijk politieke grapjes, iets wat ze een paar weken eerder nooit gedurfd zouden hebben.

De presentatie van Ella Windhttp://www.youtube.com/watch?v=KDa3W6H1HWs

Berichten in de media-tesamen met de zogenaamde “socialisten” die Assad steunen -hebben de neiging om de retoriek van het regime te weerspiegelen en alle oppositie  als “al-Qaeda extremisten” te bestempelen.  Deze retoriek sluit aan bij de bredere sektarische logica van de Assad-dictatuur dat probeert de loyaliteit van de Alawietische Shia militaire officieren te behouden en daarmee de greep op het land.

De presentatie van Sara Ajlyakin over de houding van Links: 

http://www.youtube.com/watch?v=udejnabKh8g

Aangezien veel van de protesten in de Soennitische moskeeën na het vrijdaggebed begonnen werd het mogelijk om ze te omschrijven als sektarisch. Maar zoals Wind beschrijft, de zeer realistische dreiging van de veiligheidstroepen die het vuur konden openen maakten het onmogelijk om gewoon te verzamelen op openbare pleinen voor protesten. Als gevolg kwamen de christenen en Alawieten, die wilden deelnemen aan de protesten, samen bij de moskeeën waar ze konden verzamelen zonder beschoten te worden door de agenten van Assad.

De presentatie van Nader AtassiHet is geen Alawiet vs. Sunni gevecht“: http://www.youtube.com/watch?v=jxCICHpiL7A

Zoals verschillende sprekers aanwezen had het Assad-regime veel te winnen en weinig te verliezen bij het ??gebruik van repressieve maatregelen om de volksopstand van de straat te vegen.  Zodra de strijd werd gemilitariseerd als gevolg van de onderdrukking werd het verzet gedwongen op een terrein te concurreren dat gunstiger is voor de troepen van Assad die tenslotte reeds jarenlange ervaring hadden met het terroriseren en onderwerpen van de bevolking.

De revolutionaire krachten slaagde er echter wel in om het regime uit grote delen van het noorden van Syrië te verdringen.  In die gebieden heeft de revolutionaire beweging, zo goed als mogelijk in zulke moeilijke omstandigheden, de taak van de coördinatie van het economische en politieke leven op zich genomen.  Doorheen de hele regio, in alle steden en dorpen, werden meer dan 130 volksraden opgericht.
 

Maar zoals een panellid opmerkt , we krijgen niet vaak horen over lokale coördinatiecomitees omdat ze niet de nodige transnationale netwerken en ngo’s hebben om bekendheid te krijgen.  Ze zijn gewoon opgebouwd uit kleine groepen van burgers.
In het laatste jaar  hebben de revolutionairen te kampen gehad met zich almaar vermenigvuldigende contrarevolutionaire krachten die proberen hun wil aan de situatie op te leggen  Volgens Yasser Munif , een professor in de sociologie aan het Emerson College en medeoprichter van de Globale campagne van solidariteit met de Syrische Revolutie, hebben Jidahistische milities zoals Al- Nusra hun superieure wapens –geleverd door verschillende regionale machten verbonden met de VS- gebruikt om die revolutionairen te doden en te terroriseren die hen in de weg staan.

De presentatie van Yasser MunifGlobaal Ontwerp, Regionale Kaarten en een Onzichtbare Revolutie“: http://www.youtube.com/watch?v=CD1S7X5n-xs

Het Assad regime prefereert de Jihadisten als vijand boven de volksopstand omdat het makkelijker is voor het regime om politieke steun voor een oorlog tegen religieuze fundamentalisten mobiliseren.  Dit verklaart ook waarom het Assad regime zo’n 1.500 geharde Islamitische strijders uit haar gevangenissen vrijliet bij de aanvang van de revolutie terwijl het wel duizenden geweldloze en seculiere activisten en revolutionairen arresteerde, martelde en doodde, aldus Nader Atassi, een Syrische politieke onderzoeker en schrijver oorspronkelijk uit Homs, wiens blog Darth Nader een doorlopende berichtgeving geeft van de gebeurtenissen binnen de Syrische revolutie.

Razan Ghazzawi, een Syrische blogger en media-activiste die in de bevrijde gebieden woont (ze kon haar juiste locatie niet bekendmaken uit veiligheidsoverwegingen), legde uit hoe de opkomst van de sektarische milities haar reeds moeilijke omstandigheden verder heeft gecompliceerd.  Zo moet ze zich steeds meer verantwoorden waarom ze single is, waarom ze activiste is en waarom ze geen hoofddoek draagt. Ze beschreef ook hoe de NGO’s geld gebruiken om mensen zoals haar te verleiden om samen te werken met het Westen en legde uit dat men haar een stevig salaris had aangeboden om te gaan werken bij een organisatie in een buurland. Ze klaagde dat veel activisten op deze manier werden “verleid om te vertrekken”.

De presentatie van Razan Ghazzawi:
http://thestruggle.podbean.com/2013/11/24/a-woman-living-in-a-liberated-area/

Volgens Munif zijn de wereldmachten niet zozeer bezorgd over het lot van het Syrische volk maar eerder over het feit dat Syrië de rest van de regio zou kunnen “besmetten” en daardoor instabiliteit in het hele gebied zou kunnen veroorzaken. Hij beschrijft Rusland, de belangrijkste internationale geldschieter van het regime in Syrië, samen met Iran en het Westen als partijen die een mini-Koude Oorlog in Syrië aan het uitvechten zijn.

Gilbert Achcar, auteur van “De mensen willen: Een radicaal Onderzoek van de Arabische Opstand”, legde uit dat de VS niet bepaald staan te popelen om de fout te herhalen die ze maakten na hum invasie van Irak in 2003 toen het Pentagon de Baath staatsapparaten ontmantelde, die voorgezeten werden door Saddam Hussein, en alzo een vacuüm creëerde dat in het voordeel van Iran uitviel.

Het debat tussen de imperialistische machten, zegt Achcar, komt neer op de vraag of er Assadism moet zijn met Assad (Rusland) of Assadism zonder Assad (de VS).

Met andere woorden, beiden willen de staat te behouden en de rol die zij heeft gespeeld als een kracht voor stabiliteit -in het bijzonder de stabiliteit langs de Israëlische grens -, maar zijn het niet eens over het boegbeeld van die staatsstructuren. Zowel de VS en Rusland verzetten zich beiden tegen een geslaagde volksopstand.

De presentatie van Gilbert Achcarhttp://www.youtube.com/watch?v=lkA0BkI_2fA

Daarom zijn een teach-in zoals deze, en gelijkaardige initiatieven, noodzakelijk om activisten over de hele wereld een meer accuraat beeld te verschaffen van het Syrische revolutionaire process en de Syrische revolutionairen de kans te geven hun dringend pleidooi voor solidariteit voor te leggen.

Uit Brazilië … Dit is de Syrische Revolutie! Een documentaire geproduceerd door de Unified Socialist Workers Party (PSTU) – de Braziliaanse afdeling van de Internationale Arbeiders League-Vierde Internationale (IWL-FI), een revolutionaire marxistische organisatie. De film documenteert de solidariteitscampagne  met de Syrische revolutie die op november 2012 begon en nog steeds gaande is.De solidariteitscampagne met de Syrische Revolutie werd georganiseerd door de federatie van vakbonden en volksbewegingen (CSP-Conlutas) – de belangrijkste federatie in oppositie van de Arbeiderspartij (PT) in de regering.De documentaire behandelt de activiteiten van de solidariteit in de eerste fase van de campagne (november 2012-februari 2013).

Uit Brazilië … Dit is de Syrische Revolutie!: http://www.youtube.com/watch?v=ZnVyEfeKii0

 Verdere artikels and links:

Het artikel van Louis Proyect’s als contrast met deze teach-in: http://louisproyect.org/2013/11/18/a-tale-of-two-conferences/

Mohja Kahf, Syria: It’s Still a Revolution, My Friends http://forusa.org/blogs/mohja-kahf/syria-its-still-revolution-my-friends/12398

Nader Attasi refutes Asa Winstanley’s denial and smearing of the Syrian Revolution:
http://darthnader.net/2013/11/22/response-to-syria-the-revolution-that-never-was/

Nader Atassi, Syrian Anarchist Challenges the Rebel/Regime Binary View of Resistance
http://truth-out.org/news/item/18617-syrian-anarchist-challenges-the-rebel-regime-binary-view-of-resistance

A letter from the Syrian Left Coalition to the Leftists in the Arab Countries and around the world
http://alinkad.wordpress.com/2013/04/08/a-letter-from-the-syrian-left-coalition-to-the-leftists-in-the-arab-countries-and-around-the-world/

Yasser Munif, Syria’s Revolution Behind the Lines
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12410

Yasser Munif, Inside the Syrian Revolution and What the Left Must Do
http://afscwm.org/2013/09/05/syrianrevolution/

Interview with Gilbert Achar
http://socialistworker.org/2013/10/07/syrias-uprising-versus-counterrevolution

Freedom for Jihad and Syria’s Wretched of the Earth by Budour Hassan
http://budourhassan.wordpress.com/2013/09/27/freedom-for-jihad-and-syrias-wretched-of-the-earth/

Budour Hassan, Death under torture in Syria: the horrors ignored by pacifists
http://therepublicgs.net/2013/09/15/death-under-torture-in-syria-the-horrors-ignored-by-pacifists/

Leila Shrooms, SYRIA: The struggle continues: Syria’s grass-roots civil opposition
http://tahriricn.wordpress.com/2013/09/16/syria-the-struggle-continues-syrias-grass-roots-civil-opposition/

A Discussion Paper on Local Councils in Syria” by the Martyr and Anarchist Comrade, Omar Aziz
https://tahriricn.wordpress.com/2013/09/22/syria-translated-a-discussion-paper-on-local-councils-in-syria-by-the-martyr-and-anarchist-comrade-omar-aziz/

Khalid Saghieh, Sleeping with the Enemy: The Global Left and the ‘No to War’ Discourse
http://www.jadaliyya.com/pages/index/14157/sleeping-with-the-enemy_the-global-left-and-the-no

Michael Karadjis, What does the U.S. want in Syria?
http://socialistworker.org/2013/05/14/what-does-the-us-want-in-syria

http://socialistworker.org/2013/11/21/revolution-from-the-inside-out

http://menasolnetus.wordpress.com

https://www.facebook.com/MENASolidarityUS

https://menasolnetus.wordpress.com/articles-to-help-understand-the-mena-revolutionary-process-and-the-need-for-solidarity/

http://revolution-news.com/syria-friday-demonstrations/

http://revolution-news.com/syria-context-arab-uprisings-conference-nyc-nov-17th/

take down
the paywall
steun ons nu!