De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Syrië, de misdadige partijdigheid van VSA en NAVO

dinsdag 26 juni 2012 12:41
Spread the love

De Verenigde Staten van Amerika (VSA) en de NAVO landen streven naar en steunen het gewelddadige omverwerpen van de Syrische regering. Daardoor heeft Turkije op aanvraag en met de goedkeuring van de VSA en Europa logistieke steun en een veilige haven aan de Syrische rebellen gegeven. Turkije geeft onderdak aan het hoofdkwartier van het “vrije Syrische leger” en geeft toestemming aan de Syrische rebellen om hun grondgebied te gebruiken als een uitvalsbasis voor aanslagen op Syrische steden en dorpen, een ernstige schending van de soevereiniteit van Syrië.
Saoedi-Arabië en Qatar bewapenen en financieren de rebellen en betalen de lonen van de rebellen.

De CIA agenten opereren aan de grens en bepalen wie de “goede” rebellen zijn zodat de wapens niet in “verkeerde handen” terechtkomen.

Agressie van VSA tegen Pakistan

De VSA bestempelen elk land en elke groepering die de Afghaanse opstandelingen bewapent en financiert van steun aan “terrorisme”. De VSA bombarderen sinds jaren het noordwesten van Pakistan zogezegd omdat Pakistan een “veilige haven” geeft aan Afghaanse rebellen. Ze bombarderen dorpen en doden veel onschuldige mensen. Een duidelijke schending van de soevereiniteit van Pakistan, een duidelijke vijandelijke daad van de hoogste graad. Een ernstige schending van het internationale recht.

De VSA verwachten niet dat Pakistan zijn recht op zelfverdediging gebruikt tegen deze duidelijke gewelddadige schending van zijn soevereiniteit.

Agressie van Turkije tegen Irak

Turkije voert sinds jaren bombardementen uit in het Koerdische gebied van Irak tegen de (Turkse) Koerdische rebellen die Irak gebruiken als uitvalsbasis. De Koerdische rebellen vechten tegen de Turkse onderdrukking van de mensenrechten van de Koerdische minderheid  en ook voor de autonomie van de Koerdische gebieden in het zuidoosten van Turkije.
In dit jarenlange conflict sterven ook tienduizenden mensen.
Turkije verwacht niet dat Irak zijn recht op zelfverdediging zal gebruiken.

Turkije, de VSA en de NAVO landen verwachten niet dat Syrië de wapenleveranciers en geldschieters van de Syrische rebellen, ook zou beschuldigen van steun aan “terrorisme”. Ze verwachten geen Syrische bombardementen op de veilige havens van de Syrische rebellen in Turkije.

Alleen de machtigen hebben recht op agressie, de VSA, de NAVO landen en Israel zijn de meesters van slaven. De zwakke landen Pakistan, Irak, Syrië, Palestina hebben zelfs geen recht op zelfverdediging, ze zijn de nieuwe slaven.
We leven in een wrede leugen.

http://www.jonathan-cook.net/blog/2017-05-08/syria-is-the-dam-against-more-anarchy/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!