De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

schoonmaak actie
Foto: LEF
Reportage -

Syndicale actie in de dienstenchequesector gaat verder

Op dinsdag 22 februari voerden een 50-tal militanten van de drie vakbonden actie aan het kantoor van Domestic Services in Gent. De ingang werd met affiches beplakt en de vensters schoongemaakt en de lege portemonnees voor de deur gegooid. LEF was erbij om onze steun te verlenen en de actie te fotograferen. De lokale televisie maakte een goeie reportage.

zondag 27 februari 2022 14:36
Spread the love

 

Waarover gaat het ? 

De huishoudhulpen die met dienstencheques werken, voeren nu al maanden actie voor een sectoraal akkoord. De vakbonden vragen een fundamentele hervorming van de sector: het is onaanvaardbaar dat huishoudhulpen als tweederangs-werknemers worden beschouwd, terwijl sommige dienstenchequebedrijven grote winsten maken. Zeker wanneer dit gebeurt in een sector die voor 70 % gesubsidieerd wordt met publieke middelen.

De lusten voor de aandeelhouders en ondertussen alle lasten doorschuiven naar de belastingbetaler, daar is Domestic Services een schrijnend voorbeeld van. Bovendien heeft Domestic Services een prominente rol bij Federgon, de werkgeversfederatie voor de dienstenchequebedrijven, die weigert om met iets extra over de brug te komen.

De lusten voor de aandeelhouders en ondertussen alle lasten doorschuiven naar de belastingbetaler, daar is Domestic Services een schrijnend voorbeeld van.

De sociale inspectie voert momenteel een grootschalig onderzoek naar oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid bij Domestic Services. Zolang het onderzoek niet is afgerond, mogen we officieel niet over fraude spreken, maar alles lijkt daar wel op te wijzen.

De vakbonden kregen al tientallen klachten van leden voor wie het gewaarborgd loon bij ziekte werd omgezet in tijdelijke werkloosheid. Dit bedrijf schuift hiermee niet enkel zijn verantwoordelijkheid als werkgever, maar ook zijn financiële verplichtingen af op de samenleving. En dit terwijl de groep Domestic Services maar liefst 11 miljoen euro aan de aandeelhouders uitkeerde, waarvan 2,4 miljoen euro door ACC Dienstencheques.

Domestic Services houdt zich niet aan de sociale wetgeving. Zo werd eenvoudigweg beslist om voor alle werknemers het gewaarborgd loon van januari om te zetten naar tijdelijke werkloosheid corona. Het gaat dus niet om een praktijk binnen één kantoor, of bij enkele werknemers, het is nu algemeen gebruik (misbruik) voor alle personeelsleden van Domestic Services Vlaanderen. De wanpraktijken worden steeds arroganter uitgevoerd, de werkgever heeft een gevoel van straffeloosheid.

De wanpraktijken worden steeds arroganter uitgevoerd, de werkgever heeft een gevoel van straffeloosheid.

De wantoestanden van de commerciële bedrijven binnen de dienstenchequesector nemen dus stilaan groteske vormen aan. We blijven er op hameren dat het overheidsgeld moet worden gebruikt voor de huishoudhulpen en niet mag dienen om privékapitaal te laten aangroeien en aandeelhouders te verrijken!

Het maatschappelijk belang moet voorop staan; op die manier kunnen dergelijk wanpraktijken vermeden worden. De huishoudhulpen verdienen meer respect, een degelijk loon en goede verplaatsingsvergoedingen.

 

Beelden van de actie 

LEF foto’s

Lokale TV AVS   

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!