De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sylvana Simons verlaat Denk/Gevaarlijke stap/United we stand/Divided we fall

Sylvana Simons verlaat Denk/Gevaarlijke stap/United we stand/Divided we fall

zaterdag 31 december 2016 03:52
Spread the love

SYLVANA SIMONS VERLAAT DENK/GEVAARLIJKE STAP/UNITEDWE STAND/DIVIDED WE FALL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sylvana-simons-verlaat-denkgevaarlijke-stapunited-we-stand-divided-we-fall/

United we standDivied we fall

SYLVANA VERLAAT DENK/DE REDENEN, VOLGENS SYLVANA
Het nieuws, dat Sylvana Simons Denk verlaten had en haar eigenpartij begint [1], hoorde ikop zaterdagochtend, 24 december en het sloeg bij mij in als een  bom.Nu WAS er eindelijk een anti racistische partij, die ook nogeens migrantenvan verschillende komaf verbond [2] [Stormram artikel] en dan nudit.Versplintering in het al zwakke anti racistische front [van de bestaandeen dat vlak voor de verkiezingen, die voor PVV Fuhrer Wilders heel gunstig dreigente uit te pakken. [3]
Na eerst wat vage geruchten kwam al gauw wat meer duidelijkheidover wat Sylvana tot haar stap heeft bewogen.
De partij Denk zou volgens Simons en de ook opgestaptecampagneleider van der Kooye ‘polariseren” in plaats van verbinden en er door de”vijandige toon” onvoldoende in slagen om de samenleving te verbinden.[4]

 Ook zou de partij [door de conservatieve achterban] zich te weinig inzetten
voor vrouwen en homorechten. [5]
En dan een persoonlijke noot:

De partij zou -in verband met de vele racistische bedreigingen aanhet adres van Sylvana Simons” meer gericht zijn op media aandacht danop persoonlijke aandacht voor de persoonlijke situatie  van Sylvana, ietswat ze, volgens de media en eigen zeggen, vooral partijleiderKuzu [en volgens de Telegraaf ook Ozturk] scheen te verwijten. [6]
Hierover kan ik geen oordeel geven/was er niet bij.Maar Denk kopstuk Azarkan leek wel regelmatig contact met Sylvanate hebben na de bedreigingen.Hij sprak in ieder geval een hartelijk Youtube.com filmpje in, waarvande inhoud niet door Sylvana is tegengesproken. [7]

SYLVANA VERLAAT DENK/GANG VAN ZAKEN

Nou heb ik veel respect voor Sylvana, die van meet af aaneen overdosis van racistische bagger over zich heen gekregen heeft.Voor bijna alles wat ze deed.
Ze werd te grazen genomen vanwege haar terechte anti Zwarte Pietstandpunt, waarbij zij ook nogeens uit de productie ”Lulverhalen”werd gezet [8], ze kreeg bagger over zich heen toen ze protesteerdetegen de opmerking ”zwartjes” [9], ze werd racistisch uitgescholdentoen ze toetrad tot Denk, compleet met Ku Klux Clan filmpje[maker en 9 anderen vervolgd] [10].En nu ze Denk verlaten heeft, gaat ze door de racistische mangel van een aantal Turken en Marokkanen [op haar eigenFacebookpage en als reactie op nieuwsberichten.
Het is dus een zware prijs, die ze betaalt voor haar anti racistischestandpunt.
Maar dat betekent niet, dat ik geen kritiek op haar heb.Want zoals uit het filmpje van voorman Azarkan blijkt [11] enook in de media vermeld werd [12], heeft Sylvana Denk verlaten,zonder Denk in kennis te stellen. [13]
Niet netjes en geen stijl, omdat zij tenslotte nauw hebben samengewerkten voor het zelfde ideaal stonden.Zoals Azarkan in zijn ”Boodschap Denk verwoordde””We hadden afgesproken, dat niets ons uit elkaar zoudrijven. [14]Nu dat tenslotte WEL gebeurd is, was de enige juiste weg naarmijn oordeel, dat Sylvana dit eerst met Denk besproken had, ofhen tenminste haar besluit had medegedeeld.
Haar motivering overtuigt mij ook niet.Ik haal Joop.nl aan:””Simons heeft de partijleiding niet vooraf op de hoogtegesteld en wil het nieuws van de scheiding zelf naar buiten brengen, omdatDenk volgens haar ”een van de meest gewiekste partijenvan Nederland als het gaat om framen” is. ”Dat heb ik van dichtbijgezien” [15]

Niet alleen stelt ze Denk in een kwaad daglicht, omdat zij haar beweringnergens met feiten staaft, ze IS bij die beweging/club/partij geweesten was woordvoerder communicatie.Dan knijp je er niet zo tussenuit en neem je je verantwoordelijkheid.Er waren ook goede tijden en zo behandel je je vroegere strijdmakkersniet.
Want achter de idealen van Denk staat Sylvana nog steeds, zoals in de media geciteerd. [16]

REACTIE DENKPOLARISATIE”WE LATEN ONS NIET VERDELEN”

De reactie van Denk was dan ook verbaasd.Ik noemde de hartelijke, maar ook verrbaasd/teleurgesteldevan voorman Azarkan reeds. [17]Voorman Kuzu reageerde in een interview eveneens verbaasd en vond het buitengewoon jammer,dat het zo gelopen was. [18]Ook stelde hij op de ”polarisatie” aanklacht vanSylvana tegen Denk, dat het politieke klimaatreeds jaren was gepolariseerd door de regulierepolitiek [VVD,CDA,PvdA] en dat de boodschap vanDenk juist was, dat zichtbaar te maken en van daaruitweer te kijken, wat de mensen bindt. [19]
Zo ervaar ik dat ook.
Dat betekent niet, dat ik geen vraagtekens heb bij DenkIk vind te weinig terug over standpunten over de buitenlandsepolitiek, behalve dan Palestina, waarin ik mij kan vinden.En over die buitenlandse politiek zou ik meer willen lezen, zoals ikDenk ook geschreven heb. [20]
Wat anti racisme betreft, sta ik achter Denk.Dat blijkt uit hun inzet en standpunten [21] enheb ik ze ook laten weten. [22]
Belangrijkste vind ik dan ook de woorden vanKuzu:”We laten ons niet verdelen” [23]

UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALLBESTRIJDING VAN WILDERS FASCISME PRIORITEIT
Want de sensatie van het vertrek van Sylvana evenlosgelaten:
Waar gaat het nu eigenlijk om?
Het bestrijden van de verrechtsing, het racismeHet bestrijden van racist, Islamofoob enfascist Wilders, die de grootste partij dreigt te worden. [24]
Daarom nog even voor u op een rij gezet, wieGeert Wilders is:

Wilders is de de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist envluchtelingenhater. [25]
Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [26] en nietalleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steedsmeer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [27]
Enger is nog, dat een deel van zijn target scapegoat groependenkt met hem ”on speaking terms” te kunnen staan.Zoals de ”Mama’s van Halal”, die hiervoor-en dat is maar goed ook”zijn afgestraft [Wilders weigerde hun hand][ en nu hopelijk tot inzicht gekomen zijn. [28]
Nog een verder  inkijkje in het Wilderse:
 INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS:
 
    Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsendetaal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,minder” [29], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [30]
  Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s inbeslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [31] Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [32]
  Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [33]en het land doorreisde om de mensen op te zettentegen vluchtelingen. [34] Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingengeweld. [35]
  Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluitenin AZC’s [36], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.
  Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [37], nog extremer dande nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [38]
  Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [39]
  Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazibeweging Pegida [40] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.
  Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leidervan het extreem-rechtse Front National. [41]
 Moet ik nog meer zeggen?Ik  laat ik het bij.
Maar duidelijk is:   Wilders is een fascist. [41]En die moet bestreden worden met alle legalemiddelen, door een zo breed mogelijk anti racistischfront.Eenheid is daarbij onontbeerlijk. 

EPILOOG

Sylvana mag haar eigen redenen gehad hebben omDenk te verlaten.En sowieso is dat haar recht.
Maar jammer en vooral gevaarlijk, is dat wel.
Er staat hier namelijk niet zo maar iets op het spel,maar de bestrijding van een levensgroot fascistisch gevaar,dat van moslims en allochtonen tweede rangs burgers wilmaken, om van vervolging nog niet eens te spreken.De etnische zuivering, door futuroloog Celente gevreesden gezet op 2012 [maar dat kan ook best 2017, 18 of 19 zijn]kan dan dichterbij komen. [42]De vervolging van onze anti racistische bondgenoten. [43]Aanvallen op vluchtelingen, op 30 december [gisteren dus]nog de brandstichtingin het huis van een  Syrische vluchteling. [44]
Daarvoor is een sterk anti racistisch front nodig.
Nu is het anti racisme kamp al zwak, de linksepartijen hebben ons allang in de steek gelaten. [45]
Verdere versplintering is levensgevaarlijk.En daaraan heeft, helaas, Sylvana bijgedragen.
Dat verwijt ik haar en hiervoor draagt zij dan ookhaar verantwoordelijkheid.
Is Denk dan ideaal?Neen, natuurlijk niet. 
Maar WEL is het op dit moment het enige tegenwichttegen het aanstormende fascisme.
Nu elkaars handen vasthouden is dan ook noodzakelijk,want van verdeeldheid worden wij allen de dupe.

UNITED WE STANDDIVIDED WE FALLFIGHT FASCISM, BEFORE IT IS TOO LATE

IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2017 TOEGEWENST!
Astrid Essed

NOTEN

[1]

SYLVANA ZELF AAN HET WOORD IN NOSINTERVIEW

YOUTUBE.COMNOS: SYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK!

https://www.youtube.com/watch? v=fsYUunwuVxQ

MOCHT HET NIET FILMPJE NIET AFSPEELBAARZIJN, ZIE DAN  ZELF YOUTUBE.COM
OF ANDERS VOOR INHOUD NOS INTERVIEW

WATERKANT.NETSYLVANA WEG BIJ DENK EN BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.waterkant.net/ suriname/2016/12/24/sylvana- weg-denk-en-begint-eigen- partij/

VOLKSKRANTSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWEPARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.volkskrant.nl/polit iek/sylvana-simons-verlaat-den k-en-begint-nieuwe-partij~a443 9257/

NU.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWE PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.nu.nl/politiek/4370 274/sylvana-simons-verlaat-den k-en-begint-nieuwe-partij.html

JOOP.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK, BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://www.joop.nl/nieuws/sylv ana-simons-verlaat-denk-begint -eigen-partij

TELEGRAAFSYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK, BEGINT NIEUWE PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/27306631/__Sylvana_weg_bi j_Denk__.html

TURKS.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWE PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.turks.nl/nieuws/pol itiek/sylvana-simons-verlaat-d enk-en-begint-nieuwe-partij

METRONIEUWS.NLSYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK, RICHT EIGEN PARTIJ OP24 DECEMBER 2016

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/binnenland/2016/12/sylvana- simons-weg-bij-denk-richt-eige n-partij-op

WATERKANT.NETSYLVANA WEG BIJ DENK EN BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.waterkant.net/ suriname/2016/12/24/sylvana- weg-denk-en-begint-eigen- partij/

RTL NIEUWS.NLSYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK EN BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.rtlnieuws.nl/boulev ard/entertainment/sylvana-weg- bij-denk-en-begint-eigen-parti j

THE POST ONLINESYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK24 DECEMBER 2016
http://politiek.tpo.nl/2016/12 /24/sylvana-simons-weg-denk/

[2]

SYLVANA SIMONS SLUIT ZICH AAN BIJ DENK/DE HAATCAMPAGNE/STORMRAM TEGEN RACISMEASTRID ESSED5 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/ sylvana-simons-sluit-zich-aan- bij-denkde- haatcampagnestormram-tegen- racisme/

[3]

 • Tweede Kamer12 sep. 2012
 • EenVandaag29 nov. 2016
 • Maurice de Hond18 dec. 2016
 • TNS NIPO21 dec. 2016
 • IPSOS22 dec. 2016
 • I&O Research28 dec. 2016
 • Logo PVV
  • 15
  • 31
  • 36
  • 36
  • 29
  • 33
 • Logo VVD
  • 41
  • 25
  • 23
  • 23
  • 28
  • 23
 • Logo GroenLinks
  • 4
  • 15
  • 14
  • 13
  • 13
  • 18
 • Logo PvdA
  • 38
  • 12
  • 10
  • 11
  • 10
  • 16
 • Logo D66
  • 12
  • 12
  • 14
  • 13
  • 18
  • 15
 • Logo CDA
  • 13
  • 15
  • 14
  • 13
  • 18
  • 12
 • Logo SP
  • 15
  • 16
  • 11
  • 13
  • 10
  • 11
 • Logo 50PLUS
  • 2
  • 9
  • 11
  • 13
  • 9
  • 8
 • Logo ChristenUnie
  • 5
  • 7
  • 5
  • 8
  • 5
  • 5
 • Logo PvdD
  • 2
  • 3
  • 5
  • 4
  • 5
  • 4
 • Logo SGP
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
 • Logo overig

WAS DE STAND VAN DE OPINIEPEILINGEN OP 28 DECEMBER 2016/PVVNOG STEEDS LEIDEND

http://frontbencher.nl/ peilingen/ 

[4]

SYLVANA ZELF AAN HET WOORD IN NOS INTERVIEW

YOUTUBE.COM
NOS: SYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK!

https://www.youtube.com/watch? v=fsYUunwuVxQ

”Sylvana Simons verlaat Denk en begint een nieuwe partij onder de naam Artikel 1. Dat maakt ze vandaag bekend in een interview met de Volkskrant. Simons kan zich naar eigen zeggen niet meer vinden in de koers van de partij. ‘Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie’, aldus de politica. Ook Ian van der Kooye, tot vandaag campagneleider van Denk, stapt uit de partij en sluit zich aan bij Artikel 1.”

VOLKSKRANTSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWE PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.volkskrant.nl/polit iek/sylvana-simons-verlaat- denk-en-begint-nieuwe-partij~ a4439257/

”In een vraaggesprek met NU.nl zegt Van der Kooye dat hij en Simons vonden dat Denk er door de vijandige toon onvoldoende in slaagt om de samenleving te verbinden.”

NU.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWE PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://www.nu.nl/politiek/4370 274/sylvana-simons-verlaat- denk-en-begint-nieuwe-partij. html

[5]

‘Ook  op andere punten kan ze zich niet meer vinden in de partij. Zo vindt ze dat Denk te veel rekening houdt met een conservatief deel van de achterban als het gaat over het agenderen van vrouwen- en homo-emancipatie.”

VOLKSKRANTSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWE PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.volkskrant.nl/ politiek/sylvana-simons- verlaat-denk-en-begint-nieuwe- partij~a4439257/

”Ik ben niet bezig met partijpolitiek en strategisch profileren – wat voor mij bovenaan staat, is een rechtvaardig Nederland. Er is nog veel werk te verzetten als het gaat over bijvoorbeeld homo-acceptatie, loonongelijkheid, migrantenacceptatie en leeftijdsdiscriminatie. ”

JOOP.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK, BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://www.joop.nl/nieuws/sylv ana-simons-verlaat-denk-begint -eigen-partij

[6]

SYLVANA SIMONS ZELF AAN HET WOORD:

MOCHT HET NIET FILMPJE NIET AFSPEELBAARZIJN, ZIE DAN  ZELF YOUTUBE.COM
OF ANDERS VOOR INHOUD NOS INTERVIEW

WATERKANT.NETSYLVANA WEG BIJ DENK EN BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.waterkant.net/ suriname/2016/12/24/sylvana- weg-denk-en-begint-eigen- partij/

”Afgelopen tijd kwam Simons regelmatig in het nieuws door bedreigingen en racistische uitingen aan haar adres. Zo werd onlangs een man opgepakt nadat hij een filmpje had geplaatst waarbij Simons was geplakt in beelden van een lynchpartij door de Ku Klux Klan.

Simons zegt in een interview met de Volkskrant dat de reactie van Denk op dit filmpje het doorslaggevende moment was om de partij te verlaten. Volgens Simons vierde Denk de media-aandacht, terwijl zij in een totaal onwerkelijke situatie leefde. Fractieleider Tunahan Kuzu zou Simons na het filmpje en de aandacht daarvoor nooit hebben gebeld en gevraagd hoe het met haar gaat.”

NU.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK EN BEGINT NIEUWEPARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.nu.nl/politiek/4370 274/sylvana-simons-verlaat- denk-en-begint-nieuwe-partij. html

”De reden voor haar vertrek zijn volgens Simons de reactie van DENK op de bedreigingen aan haar adres. ‘Sinds mijn aantreden bij DENK heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld’.”
ELSEVIERSYLVANA VERLAAT DENK: ”VOORAL BEZIGMET MEDIA AANDACHT”

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2016/12/sylvana -verlaat-denk-vooral-bezig- met-media-aandacht-423733/

””“Sinds mijn aantreden bij Denk heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld”, vertelt Simons in een interview met de NOS.

”Niet alleen de reactie van Denk op Simons’ bedreigingen speelde mee in haar beslissing om te stoppen, ook de uitvoering van de idealen van de partij stuitte de in Suriname geboren Simons tegen de borst. “Ik sta nog steeds achter het ideaal van Denk. Maar op de manier waarop ze dat ideaal proberen te realiseren, krijg ik steeds meer signalen van mensen dat ze dit als polariserend zien.” Simons wil juist polarisatie tegengaan, zegt ze. Lees verder bij de NOS””

WATERKANTSYLVANA WEG BIJ DENK EN BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016

http://www.waterkant.net/ suriname/2016/12/24/sylvana- weg-denk-en-begint-eigen- partij/

[7]

YOUTUBE.COMBOODSCHAP DENK AAN SYLVANA
https://www.youtube.com/watch? v=jO-QWUlvoLQ

[8]

ZWARTE PIET

´´ “Alles wat door Nederlanders is gemaakt, of wat een traditie is, dat haat Mevrouw Simons, dus bij deze wij hebben jou niet meer nodig in Nederland, ondankbaar persoon”
  SHOWNIEUWSMASSAAL AANTAL AANMELDINGEN VOOR ´´UITZWAAIDAG´´SYLVANA SIMONS, MAAR OOK HARDE KRITIEK
  http://www.show.nl/showflits/2 016/massaal-aantal-aanmeldinge n-voor-uitzwaaidag-sylvana-sim ons-maar-ook-harde-kritiek/
   ´´Zeurpiet´´, ´´sloerie´´  NOSHOE RACISTISCH IS NEDERLAND
  http://nos.nl/nieuwsuur/artike l/2107013-hoe-racistisch-is-ne derland.html

ADGEEN LUL VERHALEN MEER VOOR SYLVANA NA PIETENBETOOG15 OCTOBER 2015
  http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Sh ow/article/detail/4163938/2015 /10/15/Geen-LULverhalen-meer-v oor-Sylvana-Simons-na-pietenbe toog.dhtml
    JOOP.NLSYLVANA SIMONS UIT LULVERHALEN GESCHOPTOM ZWARTE PIET15 OCTOBER 2015
  http://www.joop.nl/nieuws/sylv ana-simons-uit-lulverhalen-ges chopt-om-zwarte-piet

SYLVANA SIMONS/ZWARTE PIET/BRIEF AAN PRODUCENT ”LULVERHALEN”,DE HEER KOMPROEASTRID ESSED20 OCTOBER 2015  http://www.astridessed.nl/sylv ana-simonszwarte-pietbrief-aan -producent-lulverhalen-de-heer -komproe/
[9]

JOOP.NLVRAAG VAN SYLVANA SIMONS OVER ”ZWARTJES” LEIDT TOTRACISTISCHE SCHELDKANONNADE14 MEI 2015
  http://www.joop.nl/nieuws/vraa g-sylvana-simons-over-zwartjes -leidt-tot-racistische-scheldk anonnade
[10]

SYLVANA SIMONS SLUIT ZICH AAN BIJ DENK/DE HAATCAMPAGNE/STORMRAM TEGEN RACISMEASTRID ESSED5 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/sylv ana-simons-sluit-zich-aan-bij- denkde-haatcampagnestormram-te gen-racisme/

”Dinsdag gaf een 37-jarige man uit Kudelstaart, Aalsmeer, zichzelf bij de politie aan voor het maken van het racistische dreigfilmpje aan het adres van Sylvana Simons. De man is aangehouden en heeft inmiddels bekend. Hij zal worden vervolgd voor bedreiging, maar is na verhoor wel weer op vrije voeten gesteld.”

…………..
De NCTV (Nationaal coördinator terrorisme bestrijding en veiligheid) heeft in overleg met DENK besloten om extra beveiligingsmaatregelen te treffen om Sylvana Simons te beschermen. Dat besluit is genomen vanwege concrete bedreigingen jegens het kandidaat-Kamerlid. Het gezicht van Simons werd deze week in een videomontage van een “carnavalsliedje” onder meer op foto’s van door de Ku Klux Klan gelynchte lichamen van Afro-Amerikanen geplakt.”
JOOP.NLOM VERVOLGT BEDREIGER SYLVANA SIMONS,MAN NU WEER OP VRIJE VOETEN23 NOVEMBER 2016
http://www.joop.nl/nieuws/pauw -sylvana-simons-reageert-op-ra cistische-bedreigingen

ELSEVIEROM VERVOLGT ”VRIJ GROOT AANTAL”  MENSENNA AANGIFTE SIMONS

http://www.elsevier.nl/ nederland/achtergrond/2016/12/ om-vervolgt-vrij-groot-aantal- mensen-na-aangifte-simons- 422699/

[11]

YOUTUBE.COMBOODSCHAP DENK AAN SYLVANA
https://www.youtube.com/watch? v=jO-QWUlvoLQ

[12]

”Simons heeft daarom al een hele tijd geen contact meer gehad met de politieke leider van Denk, Kamerlid Kuzu. Hij heeft zich niet meer bij haar gemeld. Ze heeft haar Denk-collega’s ook niet op de hoogte gesteld van haar vertrek.”
NOS SYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK, BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2149947- sylvana-simons-weg-bij-denk-be gint-nieuwe-partij.html

[13]

”Simons heeft daarom al een hele tijd geen contact meer gehad met de politieke leider van Denk, Kamerlid Kuzu. Hij heeft zich niet meer bij haar gemeld. Ze heeft haar Denk-collega’s ook niet op de hoogte gesteld van haar vertrek.”
NOS SYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK, BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2149947- sylvana-simons-weg-bij-denk-be gint-nieuwe-partij.html

[14]

YOUTUBE.COMBOODSCHAP DENK AAN SYLVANA
https://www.youtube.com/watch? v=jO-QWUlvoLQ

[15]

”Simons heeft de partijleiding niet vooraf op de hoogte gesteld en wil het nieuws van de scheiding zelf naar buiten brengen omdat DENK volgens haar “een van de meest gewiekste partijen van Nederland als het gaat om framen” is. “Dat heb ik van dichtbij gezien.”

JOOP.NLSYLVANA SIMONS VERLAAT DENK, BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://www.joop.nl/nieuws/sylv ana-simons-verlaat-denk-begint -eigen-partij

[16]

”Niet alleen de reactie van Denk op Simons’ bedreigingen speelde mee in haar beslissing om te stoppen, ook de uitvoering van de idealen van de partij stuitte Simons tegen de borst. “Ik sta nog steeds achter het ideaal van Denk. Maar op de manier waarop ze dat ideaal proberen te realiseren, krijg ik steeds meer signalen van mensen dat ze dit als polariserend zien.”

NOS SYLVANA SIMONS WEG BIJ DENK, BEGINT EIGEN PARTIJ24 DECEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2149947- sylvana-simons-weg-bij-denk-be gint-nieuwe-partij.html

[17]

YOUTUBE.COMBOODSCHAP DENK AAN SYLVANA
https://www.youtube.com/watch? v=jO-QWUlvoLQ

[18]

YOUTUBE.COMREACTIE (DENK) KUZU OP VERTREK SYLVANA SIMONS

https://www.youtube.com/watch? v=mljRnwEKhLo

[19]

YOUTUBE.COMREACTIE (DENK) KUZU OP VERTREK SYLVANA SIMONS

https://www.youtube.com/watch? v=mljRnwEKhLo

[20]

‘EN ik belicht mijn opinie over uw beweging/partij, voor zover ik daarzicht op heb (ik zie in uw Manifest niets over buitenlandse politiek,behalve uw Israel-Palestina standpunt, dat mij goed bevalt)”……….”Maar nogmaals:Ik zou wat meer willen lezen over uw standpunten over de buitenlandsepolitiek.”

DENK: BRIEF AAN POLITIEKE BEWEGING DENK OVERTOETREDING SYLVANA SIMONS/WAARDERING VOORUW INZETASTRID ESSED6 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/denk -brief-aan-politieke-beweging- denk-over-toetreding-sylvana-s imonswaardering-voor-inzet/

[21]

DENK STANDPUNTEN
OVER DENK  ”De politiek en onze maatschappij zijn de afgelopen jaren verhard en verrechtst. DENK vindt dat dat anders kan en moet. DENK komt op voor de belangen van alle inwoners van Nederland. Wij verzetten ons tegen de dubbele maat en bestrijden onrechtvaardigheid. Want onrechtvaardigheid zorgt voor onrust in de samenleving en dat werkt onveiligheid in de hand. Wij gaan tegen de tijdsgeest in, omdat wij vinden dat er weer balans moet komen in Nederland.”
  https://www.bewegingdenk.nl/ov er-denk

WE MOETEN ONS VERLEDEN VAN KOLONISERING EN SLAVERNIJBETER ONDER OGEN ZIENPOLITIEK MANIFEST DENKFEBRUARI 2015
 https://www.bewegingdenk.nl/wp -content/uploads/2015/05/manif est-denk.pdf

”Nederland is van oudsher een immigratieland, omdat Nederland al vrij vroeg bekend stond om zijn tolerantie en vrijheid. De laatste jaren neemt de tolerantie en vrijheid af. Omdat (politieke) haatzaaiers alleen de verschillen tussen de mensen benadrukken waardoor er verwijdering tussen de mensen ontstaat in plaats van verbinding. Een zorgelijke ontwikkeling die wij blijven bestrijden.”  BEWEGING DENKVERDRAAGZAME SAMENLEVING
  https://www.bewegingdenk.nl/st andpunten/verdraagzame-samenle ving

Politieke haatzaaiers zijn er vooral het afgelopen decennium in geslaagd en slagen er steeds vaker in om verschillen tussen groepen mensen te benadrukken voor hun eigen gewin. Mensen die vaker kwetsbaarder zijn door hun sociaal-economische positie, worden in een hoekje geduwd en verantwoordelijk gesteld voor daden die zij niet hebben begaan. Zo worden moslims in Nederland gevraagd afstand te nemen van de gruweldaden van terroristen. Alsof het een vanzelfsprekendheid zou zijn dat alle moslims terroristen zouden steunen of zelfs terroristen zouden zijn.”
  EEN VERDRAAGZAME SAMENLEVING WAARIN WIJELKAAR ACCEPTERENPOLITIEK MANIFEST DENKFEBRUARI 2015
 https://www.bewegingdenk.nl/wp -content/uploads/2015/05/manif est-denk.pdf

DENKPOLITIEK MANIFEST

https://www.bewegingdenk.nl/wp -content/uploads/2015/05/manif est-denk.pdf

DOWNLOAD HIER HET VERKIEZINGSPROGRAMMA DENK 2017-2021

https://www.bewegingdenk.nl/

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHWAAROM IK KOMENDE VERKIEZINGEN DENK GA STEMMENSANDEW HIRA24 MEI 2016
 http://www.iisr.nl/facebook-po sts/waarom-ik-komende-verkiezi ngen-denk-ga-stemmen/
  JOOP.NLTURKEN, DIE RACISME BLOOTLEGGEN, ZIJN NIET WELKOMBIJ PVDAALI AL JABERI16 NOVEMBER 2014
  http://www.joop.nl/opinies/tur ken-die-racisme-blootleggen-zi jn-niet-welkom-bij-pvda

DENK:

INZET
KUZU PAKT RUTGER (POWNED) HARD TERUG NARACISME-VIDEO OVER BIJLMER http://haberarnhem.nl/kuzu-pak t-rutger-powned-hard-terug-na- racisme-video-over-bijlmer/  YOUTUBE.COMKUZU: WEG MET POWNED  https://www.youtube.com/watch? v=zjCRXHAQcXU  YOUTUBE.COMPOWNED FILMPJELIBELLE ORGANISEERT EIGEN BIJLMER SAFARI  https://www.youtube.com/watch? v=P8NS1YfpzRk

TROUWDENK WIL KOLONIALE STRAATNAMEN VERANDEREN7 OCTOBER 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 39682/nbsp/article/detail/ 4391091/2016/10/07/Denk-wil- koloniale-straatnamen- veranderen.dhtml

[22]

DENK: BRIEF AAN POLITIEKE BEWEGING DENK OVERTOETREDING SYLVANA SIMONS/WAARDERING VOORUW INZETASTRID ESSED6 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/denk -brief-aan-politieke-beweging- denk-over-toetreding-sylvana-s imonswaardering-voor-inzet/

[23]

YOUTUBE.COMREACTIE (DENK) KUZU OP VERTREK SYLVANA SIMONS

https://www.youtube.com/watch? v=mljRnwEKhLo

[24]

ZIE VOOR OPINIEPEILINGEN 28 DECEMBER 2016/NOOT 3

[25]
  WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016
   http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/
  

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

  

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

  

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20

ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[5]

  INDYMEDIAA TSUNAMI OF RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERSASTRID ESSED30 APRIL 2007
   https://www.indymedia.org.uk/ en/regions/world/2007/04/ 369132.html
    A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT TREATHIN 2016ASTRID ESSED
   http://www.astridessed.nl/a- warning-from-2007-against-the- dutch-politician-fuhrer-geert- wilders-who-is-an-imminent- threat-in-2016/
   [26]
  

EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET!] UIT EEN AANTAL
XENOFOBE EN/OF  ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/
BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLEN

TIMMERMAN’S ”BIJDRAGE AAN DE ANTI VLUCHTELINGENHETZE”
VERMELDT SCHATTINGEN OVER VLUCHTELINGEN, WAARBIJ VRAAGTEKENS
‘TE PLAATSEN ZIJN

TROUW
TIMMERMANS: 60 PROCENT VLUCHTELINGEN HEEFT
ECONOMISCH MOTIEF
25 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4232000/2016/01/25/Timmermans -60-procent-vluchtelingen-heef t-economisch-motief.dhtml

TROUW
VRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS
27 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4233002/2016/01/27/Vraagteken s-bij-schattingen-Timmermans.d html

NOS
GOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS?
27 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2083191- goochelt-frans-timmermans-met- cijfers.html

”Maar Frans Timmermans zou een goed PVV-er zijn. Diederik Samson eveneens. Geert, Frans en Diederik. Wat een treffend driemanschap.

Wat maakt Frans Timmermans geschikt? Zijn creatieve manier waarop hij met cijfers omspringt srpingt in het oog. Maandag kwam hij in het nieuws met een suggestieve uitspraak dat van recent aangekomen vluchtelingen zestig procent niet uit oorlogsgebieden zou komen. Dat zou blijken uit recente, nog niet openbare, cijfers van het Europese grensbewakingsbureau Frontex. Trouw keek naar de zaak  , ziet dat veertig procent uit de oorlogslanden Irak,Syrië en Afghanistan zegt te komen.“Wat Timmermans er echter niet bij vertelt is dat van een groot deel van de overige mensen (…) de nationaliteit nog helemaal niet is vastgesteld.” Dat maakt de uitspraak dat die mensen niet uit oorlogslanden komen en dus geen ‘echte vluchtelingen’ zijn dubbel fout. Eén, omdat het onderscheid tussen ‘echte ‘en ‘onechte’ vluchtelingen verkeerd is. En twee, omdat de suggestie dat de meerderheid van de vluchtelingen niet uit oorlogslanden komen, geen onderbouwing heeft en op suggestieve weergave is gebouwd.”

FRANS, DIEDERIK EN GEERT: WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP
PETER STORM
28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/2 8/frans-diederik-en-geert-wat- een-passend-driemanschap/

JOOP.NL
UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO VERDWIJNT
10 FEBRUARI 2016

http://www.joop.nl/nieuws/uitk eringsverdrag-met-marokko-verd wijnt

”Maar wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I – onder druk van Wilders – maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.”

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013

http://www.republiekallochtoni e.nl/marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te-t rekken

WILDERS WINT WEDEROM
PETER STORM
11 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/ 11/wilders-wint-wederom/

ISLAMOFOBE EN ANTI VLUCHTELINGENUITSPRAKEN VAN
ATTYIA GAMRI, VOORZITTER VROUWEN IN DE PVDA

HET PAROOL
ZE KOMEN VOOR ONZE VEILIGHEID, NIET VOOR ONZE
NORMEN EN WAARDEN
20 DECEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl /30700/OPINIE/article/detail/4 211423/2015/12/20/Ze-komen-voo r-onze-veiligheid-maar-niet-vo or-onze-normen-en-waarden.dhtm l

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/
TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ antillianenwetover-racisme-en- neerlands-schandeterugkeer- naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.
Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:


 • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;

 • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;

 • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;

 • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;

 • in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

http://www.eerstekamer.nl/ wetsvoorstel/33325_ initiatiefvoorstel_bosman

DIT DISCRIMINERENDE VOORSTEL GING NIET DOOR:

NOS
KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET
12 MAART 2014

http://nos.nl/artikel/622251- kamer-kraakt-antillianenwet. html

NIEUWS.NL
GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD
12 MAART 2014

http://nieuws.nl/algemeen/ 20140312/geen-meerderheid- voor-antillianenwet-vvd/
WIJ BLIJVEN HIER
SAMSOM HOUDT VOL: ”MAROKKANEN HEBBEN ETNISCH
MONOPOLIE OP OVERLAST”
24 APRIL 2014

https://wijblijvenhier.nl/ 22721/samsom-houdt-marokkanen- hebben-etnisch-monopolie- overlast/

METRONIEUWS
SAMSOM NIET VERVOLGD OM MAROKKANEN-UITSPRAKEN
12 APRIL 2016

http://www.metronieuws.nl/ nieuws/binnenland/2016/04/ samsom-niet-vervolgd-om- marokkanen-uitspraken

”Samsom
had in het interview onder meer gezegd: Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

RECHTENNIEUWS.NL
KLAGERS NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD IN GEWENSTE
VERVOLGING D. SAMSOM EN H.SPEKMAN
12 APRIL 2016

http://rechtennieuws.nl/46699/ klagers-ontvankelijk- verklaard-gewenste-vervolging- d-samsom-en-h-spekman/

BMR NIEUWS
SPEKMAN STAAT NOG STEEDS ACHTER ”VERNEDEREN” OPMERKING
10 JULI 2014

http://www.bnr.nl/nieuws/10094 514/spekman-staat-nog-steeds-a chter-vernederen-opmerking

” ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.’ Dat zegt Spekman deze week in een interview in Vrij Nederland.”
…..
……
”PVV-leider Geert Wilders pleit al jaren voor een hardere aanpak van Marokkaanse probleemjongeren, onder andere door het instellen van werkstraffen op straat in boevenpak. ‘Daar heeft Wilders gelijk in,’ zegt Spekman in Vrij Nederland. ‘Je moet ze vernederen. ”

VRIJ NEDERLAND
PVDA-KAMERLID: ”WE MOETEN MAROKKAANSE
JONGEREN VERNEDEREN”

https://www.vn.nl/pvda-kamerli d-we-moeten-marokkaanse-jonger en-vernederen/

ZIE VOLLEDIG INTERVIEW MET SPEKMAN

” ‘De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen’

VRIJ NEDERLAND
HANS SPEKMAN LAAT ZICH NIET IN
HET PAK NAAIEN

https://www.vn.nl/hans-spekman -laat-zich-niet-in-het-pak-naa ien/

PVDA VOORMAN ROB OUDKERK SPREEKT VAN ”KUT MAROKKANEN”
19 MAART 2002

http://www.nu.nl/algemeen/3216 0/pvda-voorman-rob-oudkerk-spr eekt-van-kut-marokkanen.html

NOS
RUTTE OVER TURKSE JONGEREN IN ZOMERGASTEN
4 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/video/2129935-ru tte-over-turkse-jongeren-in-zo mergasten.html

TELEGRAAF
RUTTE BLIJFT BIJ ”PLEUR OP”
6 SEPTEMBER 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/26554603/__Rutte_blijft_b ij__Pleur_op___.html

THE GRAPEVINE
PLEUR OP!
24 SEPTEMBER 2016

http://thegrapepub.com/?p=1915

[28]

MOCHT HET YOUTUBE FILMPJE NIET AFSPEELBAAR

ZIJN, ZIE ZELF YOUTUBE.COM

KORTE VERSIE

YOUTUBE.COM

WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

LANGE UITZENDING

IK NEEM NADRUKKELIJK AFSTAND VAN DE ANTI

RELIGIEUZE UITSPRAKEN VAN HANS TEEUWEN

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND VAN MOSLIMA
   https://www.youtube.com/watch? v=M7rdZFT6tnI
   GEERT WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA TE SCHUDDEN/MINDERWAARDIGE VERTONING MAMA’S VAN HALAL/MET FASCISTEN PRAAT JE NIETASTRID ESSED20 DECEMBER 2016
  http://www.astridessed.nl/geer t-wilders-weigert-hand-moslima -te-schuddenminderwaardige-ver toning-mamas-van-halalmet-fasc isten-praat-je-niet/
      [29]
   NOSWILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER14 MAART 2014
   http://nos.nl/video/623152-wil ders-hoe-minder-marokkanen-in- nederland-hoe-beter.html
  JOOP.NLWILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH12 MAART 2014
   http://www.joop.nl/nieuws/kijk -wilders-nu-openlijk-racistisc h
    [30]
   VEROORDELING WILDERS/TEKST UITSPRAAK/JUSTICE IS DONEASTRID ESSED9 DECEMBER 2016
   http://www.astridessed.nl/vero ordeling-wilderstekst-uitspraa k-rechtbankjustice-is-done/
     [31]

    

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[32]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[33]

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[34]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[35]

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

[36]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN

PETER STORM

18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[37]

 

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

 

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021

http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

  

[38]

NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVV

PETER STORM

30 AUGUSTUS 2016

http://www.ravotr.nl/2016/08/ 30/nazi-chef-wilders- presenteert-nazi-programma- pvv/

[39]

 ”De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.
    AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS29 JULI 2007
   http://www.waterkant.net/surin ame/2007/07/29/aanklacht-na-ui tspraken-wilders-over-suriname rs/
  ”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”
  PVVCRIMINELE ALLOCHTONEN27 JULI 2007
   https://www.pvv.nl/index.php/i n-de-media/opinie/519-criminel e-allochtonen-column-geenstijl .html
 

[40]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKENDOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OPDE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015   NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015
   http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html
    TEKST   ”Lieve vrienden in Dresden

Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.

In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.

Geert Wilders  

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[41]
    NU.NLMARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS14 OCTOBER 2013
   http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland- overleg-met-wilders.html
   NIEUWSUUR.NLLE PEN KOMT NAAR NEDERLAND11 OCTOBER 2013
   http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html
   WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESEROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED13 NOVEMBER 2013
  http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar- tweede-kamerwinden-des-onheils -waaien-om-de-europese-rotsenb ondgenootschap-der-duistere- krachten/
   SOCIALISME.NUWILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT8 NOVEMBER 2013
   http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/
        [41]
   WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016  http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/   

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HET
PVV FASCISME
PETER STORM
21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLER’S

VOETSPOREN”

PETER STORM

16 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2014/03/ 16/open-brief-aan-geert- wilders-ja-staat-hitlers- voetsporen/

[42]

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!