De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sylvana Simons sluit zich aan bij Denk/De haatcampagne/Stormram tegen racisme

Sylvana Simons sluit zich aan bij Denk/De haatcampagne/Stormram tegen racisme

zondag 5 juni 2016 17:32
Spread the love

SYLVANA SIMONS SLUIT ZICH AAN BIJ DENK/DE HAATCAMPAGNE/STORMRAM TEGEN RACISME

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sylvana-simons-sluit-zich-aan-bij-denkde-haatcampagnestormram-tegen-racisme/

´´”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being, in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”     MALCOLM X
 http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human
Dit artikel gaat over wat er gebeurt, als een zwarte vrouw/man,het waagt, Nederlandse racistische bolwerken uit te dagen en de strijd aangaat voor menselijke waardigheid.Zie voor een beknopte weergave onder EPILOOG

´´Zeurpiet, Ondankbaar persoon, sloerie´´Dat waren nog de aardigste benamingen, die radio en TV presentratrice Sylvana Simons (1) op social media naar haar hoofd geslingerd kreeg (2), toen ze de euvele moed had, zich aan te sluiten bij de  anti-racistischepolitieke partij, Denk. (3)Over Denk straks meer.
Kwaadaardigere en vaak ronduit racistische epitheta  (benamingen, toevoegsels) (4) waren´´Jankneger, Zwarte Piet, Kutpiet, verrader, Zwarte doos, Negermongoolen Aap´´ (5)
Ook de verwensingen waren onthullendEen greep
Sylvana moest ´´mee met de bananenboot´´of´´door apen gesleept worden naar hun hol´´ (6)
Anderen maakten het nog bonter
´´We schoppen deze dobberneger terug naar haar eigen land´´´´We moeten de holocaust weer terugbrengen´´Iemand zegt ´´zijn witte Ku Klux Clan gewaad voorSimons te gaan wassen..´´ (7)Op dit moment onderzoekt het OM de strafbaarheid van deze en andereuitingen, waarvan Sylvan inmiddels aangifte heeft gedaan. (8)Geen moeilijke taak, dat onderzoek naar strafbaarheid.
Veel van die uitingen waren te lezen op de op Facebook opgerichte, ´´Uitzwaaidag´´ voor Sylvana Simons, met als fraaie ´´toelichting´´, o.a.
´´ “Alles wat door Nederlanders is gemaakt, of wat een traditie is, dat haat Mevrouw Simons, dus bij deze wij hebben jou niet meer nodig in Nederland, ondankbaar persoon” (9)Op zich al denigrerend te veronderstellen, dat zwarten ´´dankbaar´´zouden moeten zijn, in Nederland kansen te krijgen, tenminste als je er, zoals bijna ieder weldenkend mens, vanuit gaat, dat  iedereen gelijk is!Kom ik op terug.En wie is Bonsink (initiatiefnemer ´´Uitzwaaidag) om uit te maken,wie in Nederland ´´welkom´´ is of niet.Iedereen zou welkom moeten zijn, of zijn/haar mening demainstream nou bevalt of niet!
Hoe dan ook, een aantal van die nazi achtige uitspraken was zelfsBonsink  te gortig.Hij heeft screenshots van de extreemste uitspraken gemaakt, diehij binnenkort gaat overhandigen aan de politie. (10)
Ook overweegt Bonsink (initiatiefnemer van de ´´Uitzwaaidag), zijnFacebookpagina offline te halen. (11)Dat zou dan tijd worden, na al die haatzaaierij!
Maar op al die racistische bagger kwam, gelukkig, ook flinke kritiek. (12)”Walgelijk”, ”misselijkmakend”, ”in-racistisch”.Ja, Racistisch Nederland liet zich weer eens kennenop Facebook! (13) 
”Grappig” was, dat deze haatactie niet zozeer ging over depolitieke partij Denk of waar deze voor staat, want daaropwas nauwelijks serieus inhoudelijk commentaarMaar vooraleen racistische frustratie was tegen het feit, dat een zwarte vrouwhet lef had, in te gaan tegen de gangbare mainstream. (14)Denk is, wat je er ook van mag denken [hihihi], nu nietbepaald populair in de dominante politieke kringen. Op Denk kom ik terug.

EERDERE HAATCAMPAGNES TEGEN SYLVANA/ZWARTE PIETEN DE ”LUL” VERHALENSYLVANA’S VERWEER TEGEN ”ZWARTJES” OPMERKING
Sylvana Simons is al eerder Kop van Jut geweest.Tijdens haar eerste optreden in de voorstellingen, die luisterdennaar de  naam ”LUL” verhalen, vertelde Sylvanaover een onderwerp, dat haar bezighield, de racistische karikatuurZwarte Piet. (15)Dat schoot een groot deel van het publiek in het verkeerde keelgat,dat Sylvana begon uit te schelden en uit te jouwen en velen liepen de zaal uit. (16)Met vrijwel als enige uitzondering  een 12 jarig meisje, dat het in een moedigestatement voor Sylvana opnam. (17)Haar woorden verdienen het, hier vermeld te worden:”,,Ik vind het gemeen hoe jullie tegen haar doen”, zei het meisje. ,,Ik heb het feest ook zonder Zwarte Pieten gevierd en er altijd van genoten. Ik snap niet dat het zo lang duurt voordat jullie dat inzien!” (18)Sylvana’s reactie”,,Wat ben ik trots op jou. Dat je durfde op te staan voor wat je weet dat goed is. In een zaal vol mensen die hun hakken in het zand hadden. Jij hebt mij hoop gegeven voor de toekomst; je was de jongste in de zaal en de moedigste!” (19)
Gevolg van die anti Sylvana uitbarsting, die zich -hoe kan het ookanders- ook weer uitte in een stroom van negatieve reacties. (20)
De reactie van de organisatie van LUL verhalen was ronduit laf.In plaats van Sylvana te steunen, die vanuit haar emotie stelling nam tegen een stuk onrecht (21), werd het uitjouwende publiek”beloond”, door Sylvana uit LUL verhalen te verwijderen. (22)Zwichten voor terreur. Dat is het.Hiertegen heeft schrijfster dezes fel geprotesteerd. (23)
En zo begon het Sylvana bashen  in de mode te komen,culminerend in de tsunami van haat waarmee het artikelbegon, de toetreding van Sylvana tot de politiekepartij Denk.
Voor de Denk episode en de ”LUL” verhalen Zwarte Pietshow, hadden de racistische Sylvana haters al kunnenoefenen met de ”Zwartjes” gate:Dit ging over een simpele opmerking, die Sylvana in het programma ”De Wereld Draait Door” maaktetegen interviewer Martin Simek:Namelijk waarom hij het had over ”zwartjes” alshet over bootvluchtelingen ging. (24)Een legitieme vraag, lijkt mij, omdat de term ”zwartjes”een racistisch overblijfsel is uit de 19e eeuw.Dit was echter tegen het zere been van racistisch Nederland,dat een scheldkanonnade over Sylvana Simons uitstortte. (25)Nou, origineel zijn ze niet.Varianten op ”bananenboot”, ”achterlijke muts”, ”negerin”,het kon niet op. (26)En daaroverheen de verstandige opmerking van Sylvana”Wat mij het meest raakt is niet het persoonlijk aanvallen, maar de onwil om respectvol te praten. Het is het wegwuiven van een serieus debat.” (27) En met ”debat” bedoelde zij het vluchtelingendebat.

ANDERE ”ONDANKBARE” ZWARTE, QUINCY GARIO/ZWARTE PIET/DE RACISTISCHE BAGGER
Dat een zwarte ”dankbaar” zou moeten zijn, is een obsessie van racisten en ingegeven door het weigeren te erkennen,dat iedereen gelijk is (28)Ook Quinsy Gario is een ”zwarte”, die zich niet neerlegtbij  (racistische) kruimels, die hem worden toegeworpen,maar zijn recht opeist, zijn eigen mening te vormen, ook albevalt deze niet aan dat deel van de witte samenleving, datnog leeft in 1850, in plaats van 2016 en een aantal historischeontwikkelingen gemist heeft, zoals de Universele Verklaringvan de Rechten van de Mens, het dekolonisatieproces ende afschaffing van de apartheid in Zuid Afrika.
Gario heeft de euvele moed gehad, de decennialange strijd tegen de racistische karikatuur ”Zwarte Piet” nieuw leven inte blazen (29) en heeft daarvoor een zware prijs betaald:
Racistische scheldkanonnades, doodsbedreigingen, gewelddadigearrestaties, het kan niet op. (30)Mensen, die Gario’s ”strot willen doorsnijden”, hem uitmakenvoor ”zwarte mongool”, schrijven ”Ik wil een sticker met: ik rem niet voor Quinsy Gario”, hem aids toewensen, en ga zo maar door. (31)

Een andere anti Zwarte Piet activist, Kno’Ledge Cesare (Jerry Afriyie), betaaldeook een hoge prijs.Gewelddadige arrestaties EN het verlies van zijn baan, door zijnanti Zwarte Piet activisme….(32)Over dat verlies van zijn baan moet nog worden opgemerkt,dat hij dat ”te danken” had aan zijn vermeende mishandelingvan een politieagent, terwijl hij in werkelijkheiddegene was, die werd mishandeld. (33)De omgekeerde wereld!
ZO ZIJN ONZE HOLLANDSE MANIEREN!
HET MECHANISME VAN DE HAAT/OVER ”ONDANKBARE” ZWARTEN ENANDERE ALLOCHTONEN/

´´ Ik ben hier getogen en hoef niet de hele tijd mijn dankbaarheid uit te spreken. Die gelijke kansen ga ik opeisen. En ook mijn kinderen hebben daar recht op. Dat is waar onze partij voor strijdt.”
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4104969/2015/07/21/Tunahan-Kuzu-Een-handlanger-van-Erdogan-Onzin.dhtml
”We zijn nu op het punt dat zwarte Nederlanders zeggen dat ze niet op de voorwaarden van witte mensen willen leven in Nederland. Ik ben ook Nederlander en ik heb ook rechten. Samenleven doe je niet alleen. Mijn stem is daarom ook geldig. De witte man moet leren dat ik in dingen gelijk kan hebben en dat hij ook fouten kan maken.”

http://socialisme.nu/blog/nieuws/47340/jerry-afriyie-racisme-in-nederland-is-vaak-heel-subtiel/

Met deze uitspraken leggen Kuzu [voorman DENK] en Jerry Afriyie [Kno”Legde Cesare, anti Zwarte Piet activist] de vinger op de zere plek.De zwarte [doorgetrokken naar allochtoon] hoort dankbaar te zijn voor dekansen, die hem/haar in Nederland worden geboden.
Dat daarvoor zelf hard is gewerkt?Nooit van gehoord.Dat er aanleg/intelligentie voor nodig is, zover te komen?Nooit van gehoord.
Maar vooral niet, dat zwarten [allochtonen] dezelfde RECHTEN hebben alsandere, autochtone, Nederlanders.
Recht op onderwijsRecht op veiligheid.Recht op bestaan.
Die dankbaarheidsobessie van racisten gaat er primair vanuit, dat zwartenen allochtonen niet gelijk[waardig] zijn aan ”witte” Nederlanders, dat ze [vooral bij moslims] een soort ”vijfde colonne” [34] zijn, geheime terroristenaanhangers, die de ”Westerse beschaving” zouden willen vernietigen.Het aloude zondebokmodel [35] overgoten met een racistisch tintje.
Moest je in de tijd van de slavernij als zwarte slaaf je witte meester ”bedanken”voor het pak slaag, dat je was toegediend [36], de misdadigheid van dat gedachtegoedheeft kennelijk de eeuwen overleefd en wordt nu niet meer op slaventoegepast, maar hun zwarte nazaten en andere allochtonen.Ook die moeten ”dankbaar” zijn en anders ”oprotten  naar eigen land” [37]
Het gaat dus helemaal niet om toetreding tot ”Denk”, maar om het blote feit,dat een zwarte vrouw, hier doorgedrongen tot het wereldje van ”BekendeNederlanders” [38], het lef heeft, zich niet te voegen naar wat als geaccepteerdwordt beschouwd, maar daartegenin te gaan. [39]
Eerst met die opmerking over ”zwartjes” [40], die kennelijk in dezetijd van salonfahig racisme [41] als gewoon wordt beschouwd, daarnamet de racistische karikatuur ”Zwarte Piet” [42]En dan nu met toetreding tot een anti-racistische partij, die doorde mainstream politiek, media en het grootste deel van het autochtone publiekniet wordt gelust. [43]

SYLVANA EN EBRU UMAR/TWEE VROUWEN IN DE SPOTLIGHT/TEGENOVERGESTELDE REACTIES

Twee vrouwen hebben de afgelopen tijd in de publieke opinie en mediain de spotlights gestaan.Sylvana Simons en Ebru Umar.Beiden Bekende Nederlanders, Sylvana als radio enTV presentratrice en Ebru Umar als journaliste en Metro columnisten.Beiden allochtonen.
Ebru Umar kreeg een stroom van adhesiebetuigingen (44), Sylvana Simonseen stortvloed van racistische reacties. (45)
De zaken verschillen (reacties op Ebru Umar, gearresteerd in Turkije vanwege antiErdogan tweets, reacties op Sylvana Simons vanwege haar anti Zwarte Piet activismeen toetreding tot Denk), maar toch waren de grote verschillen in reacties opmerkelijk.
Immers, je kunt je adhesiebetuigingen met een gearresteerde columnistevoorstellen, maar waarom dan ook niet met iemand, die zich inzet in de strijd tegen racisme.
Het antwoord ligt in het steeds salonfahiger worden van racismeen Islamofobie.
Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat een groot aantal(zal niet voor iedereen gelden) van die pro Ebru Umar gezinden alleenmaar zo ´´solidair´´ waren, omdat Ebru Umar roept, wat de racistischemainstream wil horen.Islamofobie, racisme en afgeven op haar eigen mensen, de ´´Nederturken´´,waarvan zij er een is. (46)Anders gezegd, Ebru Umar is een ´´Helper Turkie´´ (47)
Sylvana Simons daarentegen gaat tegen de racistische mainstream inen sluit zich aan bij een door velen niet geluste partij als Denk.Daarvoor betaalt zij de prijs van racistische scheldkannonades.
Zo is het Nederlandse politiek-maatschappelijke klimaat anno 2016.

DENKEINDELIJK: DENK
En dan nu Denk, waarbij Sylvana Simons het lef had, zich aante sluiten. (48)Eindelijk ”Denk”
Deze politieke partij, opgericht door de uit de PvdA-fractie gezetteKamerleden Kuzu en Ozturk, omdat zij niet wensten in testemmen met de harde PvdA  integratietoon (49), heeft heel wat kritiek overzich heen gekregen.Ze zouden aanhangers zijn van de repressieve Turkse president Erdogan (50), een PVV in disguise zijn (51), een ”LPF” (52) ”geradicaliseerd” zijn (53) en meer van dat fraais.Opvallend was, dat veel kritiek kwam van hele en halve moslimbashersen allochtonenvreters zoals de (extreem) rechtse Elsevier columnist Afshin Ellian, De Telegraaf en duistere blogs zoals ”De Dagelijkse Standaard”[google zelf maar, ik ga hun link hier niet vermelden] en ”Geen Stijl”Maar dat zegt natuurlijk niet alles.Het KAN best waar zijn.
Kritiek kwam ook vanuit anti racistische hoek. (54),met verwijzingen naar een dubieus muziekfestival uit 2012,waar de beruchte ”Grijze Wolven” aanwezig waren.Daar was volgens het Doorbraak artikel ook Denk voorman Kuzu aanwezig (55)Wat natuurlijk niet betekent, dat Kuzu ook maar enige sympathievoor de grijze Wolven zou hebben.

Wat de rechtse kritiek aangaat:

Ik heb de anti-Denk artikelen wel gelezen, maarweinig serieuze aanknopingspunten gevonden voor een Denk ”pro Erdogan” standpunt of andere, verontrustende ”radicalisering”Aan de andere kant bood de Denk website mij ook weinig informatieover standpunten in de buitenlandse politiek, behalve dan Israel-Palestina (en dat beviel me wel) (56)
Die ontbrekende informatie over buitenlandse politiekestandpunten en dus ook over Turkije, is opmerkelijk,maar natuurlijk geen enkel bewijs, dat Kuzu en Ozturk is Erdogan boys zouden zijn.(57)En bovendien:Naast Sylvana Simons (58)  heeft ook de Marokkaanse prominentFarid Azarkan zich bij Denk aangesloten. (59}En zij zouden ook Erdogan aanhangers zijn?Bewijzen, Denk critici, harde bewijzen! (60)

HET ANTI RACISME VAN DENK

Wat WEL zeker is en ook loud and clear op hun website te lezen is,is hun onverbloemde stellingname tegen racisme en Islamofobie.(61)
En in een guur tijdsgewricht, waarin racisme salonfahig gewordenis (62) Islamofobie steeds onrustbarendere vormen aanneemt (63) enook de linkse partijen weinig tot niets doen om racisme te bestrijden (64),een strijd, die wordt overgelaten aan buitenparlementaire groepenzoals de Internationale Socialisten en de anarchisten (65)In dat gure, verrechtsendere kllmaat is een partij alsDenk voor vele allochtonen, die zich TERECHT beklagen door de politiekin de kou gezet te zijn, een heel aantrekkelijk alternatief! (66)Historicus en anti racistische activist Sandew Hira drukt dit treffend uitin zijn artikel ”Waarom ik komende verkiezingen Denk ga stemmen?” (67)
”Ten tweede, ik hanteer het criterium van moed in het parlementaire systeem. DENK toont aan dat zij in het parlement zonder enige angst racisme in de argumenten van politici van links en rechts kan ontmaskeren, bekritiseren en alternatieven bieden. Dat gaat over een brede linie: hoe om te gaan met de hypocrisie van de vrijheid van meningsuiting, de discussie over slavernij, culturele kaping bij Hindostanen, bescherming van de moskeeën, het vluchtelingenvraagstuk etc. Onze kamerleden van kleur kunnen een voorbeeld nemen aan de moed van de kamerleden van DENK. Iedere verkiezingen komen de gekleurde kamerleden van de andere partijen in onze gemeenschappen bedelen om onze stemmen, maar als het erop aan komt, dan kiezen ze feilloos voor hun eigen goedbetaalde positie in de kamer in plaats van de belangen van onze gemeenschap. Door de PvdA te verlaten, hebben de kamerleden van DENK laten zien dat ze van een andere slag zijn en de moed hebben om daar te gaan waar de andere kamerleden van kleur het laten afweten.” (68)
En dat is voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht van Denk.Een onverbloemd anti racistisch standpunt, waar de regulierepolitiek het laat afweten.
ANTI RACISME IN WOORD:WEBSITESTANDPUNTEN DENK
Als ik  de website van Denk lees, zie ik, dat Denk staat voor eenverdraagzame samenleving (69)In hun eigen woorden”Nederland is van oudsher een immigratieland, omdat Nederland al vrij vroeg bekend stond om zijn tolerantie en vrijheid. De laatste jaren neemt de tolerantie en vrijheid af. Omdat (politieke) haatzaaiers alleen de verschillen tussen de mensen benadrukken waardoor er verwijdering tussen de mensen ontstaat in plaats van verbinding. Een zorgelijke ontwikkeling die wij blijven bestrijden.” (70)
Deze strijd tegen racisme, xenofobie en Islamofobie is ook in het Denk Manifestterug te vinden
”Politieke haatzaaiers zijn er vooral het afgelopen decennium in geslaagd en slagen er steeds vaker in om verschillen tussen groepen mensen te benadrukken voor hun eigen gewin. Mensen die vaker kwetsbaarder zijn door hun sociaal-economische positie, worden in een hoekje geduwd en verantwoordelijk gesteld voor daden die zij niet hebben begaan. Zo worden moslims in Nederland gevraagd afstand te nemen van de gruweldaden van terroristen. Alsof het een vanzelfsprekendheid zou zijn dat alle moslims terroristen zouden steunen of zelfs terroristen zouden zijn.” (71)
Voor de Denk haters:Denk bekommert zich ook om autochtonen:
”Want Nederland is van ons allemaal. Wij bekommeren ons om de oudere die in een aantal jaar tijd zijn wijk heeft zien veranderen, niet meer herkend en zich daar niet meer thuis voelt, evenals om de jongere die vanwege het racistische politieke klimaat besluit om te emigreren naar een ander land” (72)
Een moedig statement in deze ongure tijd!
Ook maakt Denk zich sterk voor een rechtvaardige en sociale samenleving. (73)
Verder is Denk tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet (74) en willen zebewuster Neerlands verleden van kolonisering en slavernij benadrukken. (75)

ANTI RACISME IN DE POLITIEKDENK IN ACTIE
Maar het blijft niet bij mooie woorden:
Het Denk optreden in de politiek is moedig!Omdat het het lef heeft, in te gaan tegen desalonfahigheit van racisme en Islamofobieen de de facto acceptatie van de PVV van racist enhaatzaaier Wilders.(76)
Denk is fel van leer getrokken tegen een door de onguur populistischeOmroep Powned gemaakt fimpje ”Bijlmersafari”, waarin Bijlmerbewoners werden voorgesteld als ”apen”, die massaal ophet politiebureau zaten en ”je kunt voederen” (77)
Denk trok van leer tegen van vluchtelingenhaat doortrokkencommentaren van PVV aanhangers naar aanleiding van 400in de Middellandse Zee verdronken vluchtelingen.Hij riep PVV’er de Graaf, een beroepshaatzaaier (78) hieroverter verantwoording, die zijn verantwoordelijkheid ontkende, maarin ieder geval moest toegeven, dat het ”walgelijke reacties”waren. (79)

DENK TREKT VAN LEER TEGEN VLUCHTELINGENHAAT OPMERKINGENVAN PVV AANHANGERS OVER VERDRONKEN VLUCHTELINGENPVV’ER DE GRAAF GEEFT TOE, DAT HET WALGELIJKE OPMERKINGENZIJN
Oproep DENK-Kamerlid Öztürk roept PVV-Kamerlid De Graaf op om afstand te nemen van walgelijke, onmenselijke en racistische uitlatingen van PVV-aanhangers over 400 mensen die in de Middellandse Zee verdronken zijn.
Hij wil de reacties geregistreerd hebben, zodat zij niet bij de Overheidkunnen werken.De Graaf voelt zich niet ”verantwoordelijk” voor de reactiesvan de PVV aanhangers en weigert, de oproep van de heer Ozturk gestandte doen, [die inhoudt, dat hij de aanhangers oproept, hiermeete stoppen]Wel geeft hij toe, dat de reacties walgelijk zijn
Dan is er nog het uitstekende 4 mei Statement van Denk,waarbij voorman Tunahan Kuzu de link met uitsluiting en vervolging toendoortrekt naar de huidige discriminatie en uitsluiting van moslimsen andere ”niet westerse” allochtonen. (80)Welke partij hoor je dat zo onverbloemd zeggen?
Te laf, te bang voor stemmenverlies.
En daarin schuilt de kracht van Denk.De moed om onverbloemd de vinger op de zere plekte leggen en racisme en discriminatie te benoemen.
DAT maakt Denk zo aantrekkelijk voor allochonen, diezich vooral na 11 september 2001, door de politiekin de steek gelaten hebben gevoeld.En terecht.
En de aanhang van Denk is groeiende. (81)
Met Farid Azarkan trekt Denk Marokkanen aan.Met Sylvana Simons, Surinamers.  
En het is die groeiende eenheid onder de allochtonen,waar het racistische deel van het witte establishmentbang voor is……..

EPILOOG

Racisme, xenofobie, vluchtelingenhaat, Islamofobie.Het lijkt wel de ziekte van deze tijd.Niet omdat racisme er IS, het was er altijd al (82)Maar er was een tijd, dat racisme en vreemdelingenhaat”not done” waren. (83)
Uitspraken, waarvoor in de jaren tachtig Centrumpartij leiderJanmaat (84), terecht, aan de schandpaal werd genageld, zijnnu gemeengoed geworden en worden te pas en te onpasdoor politici verkondigd. Ik citeer Wikipedia”Een van de uitspraken die Janmaat deed in de uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke partijen, was: “Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af” (85)
PVV Wilders en consorten gaan nog veel verder dan Janmaat ooit.
Ik noem (behalve de gebruikelijke vuiilspuiterij) een aantal zakenPVV wil verbod  op viering Suikerfeest op scholen (86), op financiering VU om Gebedsruimte(87), stoppen met fairtrade (88), verbod zwemmen in burkini (89) EN sluit alle Moskeeen (90)
Als dat geen religievervolging is, weet ik het niet.
En dan heb ik nog niet eens het vluchtelinghaatvoorstel genoemd,om alle mannelijke (moslim)vluchtelingen in Nederland preventief op te sluiten!(91)Want moslimvluchtelingen zijn immers allemaal notoire verkrachters,”testosteronbommen”? (92)
Nu is de PVV een extreem-rechtse partij (93), maar de reguliere politiekschuift ook steeds meer richting Wilders op. (94)
En niet te onderschatten valt het racistische politiegeweld (95), aangejaagddoor etnische profilering (96), die al een aantal levens van allochtonengeeeist heeft. (97)En misschien nu een nieuwe, Mitchel Winters(98), het onderzoekis nog gaande. (99)Maar hoe dan ook: het gebeurt te vaak om er geen patroon inte zien.(100)En Winters was ongewapend, de politieman niet. (101)Van wie trouwens, o bittere ironie, ook zijn vader door depolitie is doodgeschoten. (102)

Om aan dit steeds angstaanjagender wordende racisme het hoofdte bieden, is het nodig, daden te stellen.Actie te ondernemen.En is een partij nodig, die het voortouw wil nemen.Denk is een partij, die tot nu toe getoond heeft, racisme te willen benoemen en die strijd aan te gaan.Daarom is deze partij voor allochtonen aantrekkelijken was het een moedige stap van Sylvana Simons, zich aan te sluiten.
EN DAT IS NU PRECIES DE ESSENTIE VAN HET RACISME WAARTEGEN DENK, SYLVANA EN ZOVELE ANDERENPROTESTEREN:
De racistische notie van de ongelijkheid tussen wit en zwart:
Want Sylvana heeft die hysterische racistische  reacties niet gekregen,omdat zij zich bij de partij Denk heeft aangesloten, maar omdat zij hetals zwarte vrouw heeft bestaan, niet in de pas te lopen, maar een partij te kiezen, die het witte establishment niet lust.
Maar slavernij en kolonialisme zijn afgeschaft en daarmee denotie van de zwarte, die ”dankbaar” moet zijn!

Om met de woorden van journaliste Clarice Gargard te spreken:´´Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient. Het is nemen wat je toekomt. (103)

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/sylvana-simons-sluit-zich-aan-bij-denkde-haatcampagnestormram-tegen-racisme/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!