De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Succesvolle mannen en grensoverschrijdend gedrag

Succesvolle mannen en grensoverschrijdend gedrag

zaterdag 21 mei 2022 09:47
Spread the love

 

Het lijstje van mannen met bekendheid wiens naam en reputatie besmeurd is door aantijgingen wegens grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen toe is lang. Het gaat hier niet om een individuele afweging van schuld of ernst van de feiten, wel over het fenomeen van mannen die flirten over de grens van het aanvaardbare of delinquent gedrag vertonen ten opzichte van vrouwen.

 

Het fenomeen brengt ons bij de psychologie van (hetero) mannen en (hetero) vrouwen. Die laatste hebben instinctief een zwak voor mannen met aanzien, mannen die, letterlijk, op een podium staan. Denk maar aan de meisjes die hysterisch gillen bij het zien van hun favoriete een boys band. De meisjes kennen die artiesten van toeten nog blazen, toch voelen ze een aantrekkingskracht. Moeder Natuur aan het werk. Mannen met aanzien verdienen goed de boterham en hebben goede genen is de logica, dus zorgt Moeder Natuur op mystieke wijze dat vrouwen zich er toe aangetrokken voelen. Een grotere kans op een sterk nageslacht is de beloning.

De psychologie van de man zit wat anders in elkaar. Jeugdigheid en schoonheid bij vrouwen wijzen op vruchtbaarheid en gezondheid. Elke dag worden zaadcellen klaargestoomd voor het geval een vrouw zich beschikbaar stelt. Mannen met aanzien hebben ruim partnerkeuze en veel van die mannen gaan daar gretig op in. Indien u als vrouw samen bent met een succesvolle man die monogaam is mag je u geluk prijzen. Het zit gewoon in het instinct van de man zich voort te planten (seksueel contact te hebben) wanneer (jonge) vrouwen zich beschikbaar stellen. Op die manier doet Moeder Natuur  aan natuurlijke selectie opdat de betere genen zich voortplanten. Terwijl de meeste vrouwen die dat wensen seksueel contact hebben, zijn er mannen die er niet of nauwelijks in slagen een seks partner te vinden, terwijl andere mannen een zeer ruim aanbod hebben.

Dat ruim aanbod, daar gaan veel van de succesvolle mannen dus op in, getrouwd of niet. Wanneer zij een potentiële partner hebben ontmoet voorspelt hun brein dan ook dat er waarschijnlijk seksueel contact mogelijk is. Zo ging het vaak in het verleden bij andere potentiële partners, dus zo zal het nu ook wel gaan. Het brein kan je goed vergelijken met een voorspellingsmachine. Wat begint als flirten gaat dan makkelijk over naar ongepast gedrag wanneer de vrouw niet ingaat op de avances. Terwijl eenzame Jean-Pierre, daar aan de toog, zijn brein voorspelt dat het toch weer niets wordt, en het dan ook snel opgeeft, gaat de succesvolle man door met de avances. De vorige keren was het immers vaak wel gelukt. De grens wordt opgezocht en wanneer de succesvolle man in kwestie van een gebrek aan karakter en respect getuigt gaat men over de grens. Men ziet het als een spel.

Ernstiger zijn de gevallen van aanranding door succesvolle mannen. Het verschil met de aanranding op straat is dat het hier niet om mannen met een psychische problematiek of seksuele frustraties gaat. Het brein gaat er foutief van uit dat de vrouw vragende partij is voor seksueel contact. De succesvolle man zijn lichaam is reeds in paraatheid voor seksueel contact. In een moment van zwakte begaat deze dan een ernstig misdrijf. Dit terwijl de meeste mannen langer in verkenden fase blijven alvorens het brein communiceert naar het geslachtsorgaan dat er een partner beschikbaar is.

Conclusie. Succesvolle mannen hebben een talent waar vrouwen op vallen. Hierdoor hebben zij een ruim aanbod dan gemiddeld aan seks partners. Omgaan met succes is niet iedereen gegeven. Het brein van sommige van deze succesvolle mannen voorspelt dat potentiële partner x zich beschikbaar zal stellen. Gevolg: de succesvolle man is geneigd te denken dat er seksueel contact zal volgen en flirt zo met of over de grens van het toelaatbare.

Vergelijkbaar bij aanranding. Het brein, als voorspellingsmachine, legt meteen de link tussen vrouw en de mogelijkheid tot seksueel contact. Niet elke vrouw stelt zich echter beschikbaar. De succesvolle man begaat een ernstige fout, mede omdat hij ervan uitging dat er seksueel contact zou volgen en niet meer luisterde naar de communicatie van de tegenpartij.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!