De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studiedag ‘Biodiversiteit aan en van de kust’
Tijdingen, Week van de Zee 2011 -

Studiedag ‘Biodiversiteit aan en van de kust’

zondag 24 april 2011 07:25
Spread the love

‘De zee geproefd’
Donderdag 26 mei 2011
VLIZ – Wandelaarkaai Oostende (Oude Vismijn)

i.s.m. het Vermeylenfonds Oostende, het Willemsfonds Oostende, het Vermeylenfonds Koksijde, UPV-kern Westkust, VOC Noorderlicht Blankenberge, UPV-Oostkust, VOC De Fakkel Bredene, UPV-kern Oostende Jan Du Four, Vlaams Instituut voor de Zee

PROGRAMMA

09u30 Ontvangst van de deelnemers

09u50   Verwelkoming in naam van de deelnemende verenigingen
Prof. dr. S. Loccufier, em., Ererector Vrije Universiteit Brussel

SESSIE 1 – BIODIVERSITEIT EN DE ZEE

10u00 Introductie & Belgisch beleidskader mariene biodiversiteit in een ruimer kader geschetst
Dr. Geert Raeymaekers (FOD Leefmilieu)

10u30 Biodiversiteit van de Noordzee, een schets
Dr. Jan Mees (VLIZ)

11u00 Hoe het veranderende klimaat de zeeën beroert
Dr. Jan Seys (VLIZ)

11u30 Evolutie in de Belgische zeevisserij (20ste eeuw), met aanwijzingen van impact op het zeeleven
Mevr. Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ)

12u00 Hoe vertaalt het mariene biodiversiteitbeleid zich in de praktijk?
Dr. Marijn Rabaut (UGent, sectie Mariene Biologie):

12u30 LUNCH in de onmiddellijke nabijheid van het VLIZ 

SESSIE 2 – BIODIVERSITEIT EN STRAND, DUIN & POLDER

14u00 Vlaams beleidskader biodiversiteit met aandacht voor de kuststrook
Dhr. Jeroen Bot (ANB)

14u30 Onze stranden en hun biodiversiteit
Dra. Sarah Vanden Eede (UGent, sectie Mariene Biologie)

15u00 Status van de biodiversiteit in Vlaamse kustduinen
Dhr. Marc Leten (ANB)

15u30 Menselijke impact op duinfauna en -flora
Dr. Dries Bonte (UGent, terrestrische ecologie):

16u00 Botanische diversiteit van sloten en poelen in de kustpolders: mogelijkheden en bedreigingen
Dr. Leo Vanhecke (Nationale Plantentuin Meise)

16u30 Naar meer biodiversiteit in duinen en polders: beheer en resultaten
Dhr. Marc Leten (ANB)

17u00 Slot

PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijven is om organisatorische redenen noodzakelijk en dit ten laatste op 18 mei 2011.
T 02 629 27 50 – E upv@vub.ac.be – W www.vub.ac.be/UPV

Deelname: 8 euro ter plaatse te betalen

Lunch:+/- 20 euro ter plaatse te betalen (inschrijven noodzakelijk)
 

take down
the paywall
steun ons nu!