De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studentenprotest/UVA studenten houden landelijke bijeenkomst in Maagdenhuis/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs

Studentenprotest/UVA studenten houden landelijke bijeenkomst in Maagdenhuis/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs

zaterdag 7 maart 2015 22:48
Spread the love

STUDENTENPROTEST/UVA STUDENTEN HOUDEN LANDELIJKE BIJEENKOMSTIN MAAGDENHUIS/VOOR DEMOCRATISCH BESTUUR EN TEGENTELOORGANG ONDERWIJS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/studentenprotestuva-studenten-houden-landelijke-bijeenkomst-in-maagdenhuisvoor-democratisch-bestuur-en-tegen-teloorgang-onderwijs/

Er is een heuse studentenopstand in Nederland in de maak!Want zo kan ik de landelijke studentenprotesten wel noemen.Het begon allemaal met de bezetting van het Bungehuis,waaraan zestig studenten en docenten deelnamen ‘[1]Het Universiteitsbestuur dreigde met een rechtszaak,de rechter stelde het bestuur in het gelijk, maarde studenten legden het gerechtelijk bevel tot ontruiming naastzich neer [2].Uiteindelijk werd er toch ontruimd [3],maar kort daarop werd het Maagdenhuis bezet [4] en daar zitten zenog steeds.BRAVO  voor hun doorzettingsvermogen!Want waar gaat het nu eigenlijk om?
EISEN VAN DE BEZETTING/REDELIJK ENAANVAARDBAAR
De eisen zijn heel simpel en redelijk, al zalhet een archaische bestuurder als UVA bestuursvoorzitterLouise Gunning, die spreekt over vertrekkenuit ”haar gebouw” [Het Bungehuis] [5] wel zeer radicaalin de oren klinken.
Nu, de studenten, die zich hebben gebundeld in  ”De Nieuwe Universiteit” [6]stellen in ”Eisen van de Bezetting” [7] een aantal eisen zoalshet democratisch kiezen van alle bestuurslagen van de Universiteit,het herroepbaar maken van Bestuursfuncties en tegen bezuinigingen,ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dushet stopzetten van Profiel 2016, het dat erop neerkomt, datzes talenopleidingen verdwijnen.[8]Wat een cultuurbarbarisme!Wat een teloorgang en verarming van het onderwijs!Zie ook de verkorte lijst van zes eisen. [9]

BUNGEHUIS ONTRUIMD/BEZETTING MAAGDENHUIS/DE STRIJD GAAT DOOR!
Maar de studenten zijn niet voor een gat te vangen!Na de ontruiming van het Bungehuis, werd hetMaagdenhuis bezet! [10]EN DE EISEN BLIJVEN ONVERKORT STAAN! [11]

STUDENTENACTIES ELDERS IN NEDERLAND
En het gonst in Nederland!Studentenprotesten zijn in Groningen, Enschede,Rotterdam, Delft en Nijmegen [12]Interessant is Leiden, waar mensen een plaatselijkeversie van het bolwerk van protest, De Nieuwe Universiteit,hebben opgericht. [13]
In Rotterdam speelt trouwens veel meer. Een groep die zich Philosophy Ground noemt, probeert er een campagne van de grond te krijgentegen de dreigende sluiting van de faculteit Wijsbegeerte [14]O ironie, terwijl de Erasmus Universiteit is genoemd naarde grote wijsgeer Erasmus. Zie ook de website Philosphy Ground [15], waar getekendkan worden tegen de sluiting van de faculteit.Weer zo’n voorbeeld van cultuurverarming
Leuk was Tilburg, met een eenmansactie:Een student had zijn slaapzak gepakt, en was bij wijze van actie voor een universiteitsgebouw gaan liggen. [16]
De student heet Arnoud van Hulst en studeert theologie. Hij noemde als steen des aanstoots bijvoorbeeld geldverslindende“prestigeprojecten zoals het Data Science Center”. En hij stipte als reden van onvrede de bezuinigingen aan: “Dit onderwerp speelt landelijk, maar ook hier. Religiewetenschappen is al wegbezuinigd. De studies op de faculteit geesteswetenschappen trekken minder mensen aan, omdat de banen niet voor het oprapen liggen. Maar dat wil niet zeggen dat deze opleidingen niet belangrijk zijn. Een universiteit die zich ‘maatschappijgericht’ noemt, moet veel ruimte bieden aan de geesteswetenschappen. Die bestuderen juist de samenleving.” En hij stelt: “richt je als universiteit meer op onderwijs, in plaats van op onzinnige internationalisering of een duur marketingplan met BNN-presentator Tim Hoffman als boegbeeld. Dat snap ik niet.” [17]
Hij heeft gelijk en er is meer.In Amsterdam, waar de universitaire bezuinigingswoede istoegeslagen en het protest begon, is wel geld voor een megaBinnenstadscampus [18], maar datgene waarom het gaat, hetonderwijs [hier dus die zes weg te bezuinigen talen] wordtwegbezuinigd.SCHANDE!
EPILOOG
Het studentenverzet is ontketend.Nu niet toegeven op grond van niet onbelangrijke, maar mindereconcessies van het Universiteitsbestuur [19], maar doorzetten!
Voor democratisering van de Universiteit, goede en eerlijkecontracten voor de werknemers en een halt aan bezuinigingenop het onderwijs!
Ik wens de studenten een vruchtbare en warme Lente toe.En het Universiteitsbestuur een lange en hete ademvan de protesterende studenten.

Astrid Essed

[1]

STUDENTEN EN DOCENTEN BEZETTEN BUNGEHUIS UVA:SOLIDARITEIT, STEUN EN NAVOLGING WAARDPETER STORM14 FEBRUARI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/02/14/studenten-en-docenten-bezetten-bungehuis-uva-solidariteit-steun-en-navolging-waard/

[2]

NRCBEZETTERS BUNGEHUIS UVA MOETEN WEG, MAARONDUIDELIJK OF ZE OOK GAAN19 FEBRUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/19/bezetters-bungehuis-in-amsterdam-moeten-zo-snel-mogelijk-vertrekken/

LIEVE BEZETTERS VAN HET BUNGEHUIS, JULLIE ZIJN GEWELDIGPETER STORM19 FEBRUARI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/02/19/lieve-bezetters-van-het-bungehuis-jullie-zijn-geweldig/

[3]

BUNGEHUIS: BEZETTING VOORBIJ, MAARDE STRIJD KOMT NET OP GANGPETER STORM24 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/24/bungehuis-bezetting-voorbij-maar-de-strijd-komt-net-op-gang/

[4]

MAAGDENHUIS BEZET-STUDENTENOPSTAND AMSTERDAMOP GANGPETER STORM25 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/25/maagdenhuis-bezet-studentenopstand-amsterdam-op-gang/

[5]
”Op 19 februari zei Gunning nog in nrc.next wel in gesprek te willen, maar een bezetting het verkeerde middel te vinden. Gunning:

“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

NRCBUNGEHUIS ONTRUIMD, 46 ATRRESTATIES. UVA PRAAT METSTUDENTEN24 FEBRUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/ontruiming-bungehuis-voltooid-46-arrestaties-verricht/

[6]

”DE NIEUWE UNIVERSITEIT”
http://newuni.nl/

[7]

DE NIEUWE UNIVERSITEITEISEN VAN DE BEZETTING
http://newuni.nl/2015/02/eisen-van-de-bezetting/

[8]

FOLIAWEBNIEUW PROFIEL 2016 FGw: ZES TALENOPLEIDINGENVERDWIJNEN4 FEBRUARI 2015
http://www.foliaweb.nl/organisatie/nieuw-profiel-2016-fgw-zes-talenopleidingen-verdwijnen/

[9]

DE NIEUWE UNIVERSITEITEISEN/DEMANDS
http://newuni.nl/eisen/

[10]

NU.NLHONDERDEN DEMONSTRERENDE STUDENTEN BEZETTENMAAGDENHUIS25 FEBRUARI 2015

http://www.nu.nl/binnenland/3999929/honderden-demonstrerende-studenten-bezetten-maagdenhuis.html

[11]

MAAGDENHUIS BEZET-STUDENTENOPSTAND AMSTERDAMOP GANGPETER STORM25 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/25/maagdenhuis-bezet-studentenopstand-amsterdam-op-gang/

[12]

SIKKOMSTUDENTENOPSTAND SLAAT VAN AMSTERDAMOVER OP GRONINGEN26 FEBRUARI 2015
http://www.sikkom.nl/studentenprotest-slaat-van-amsterdam-naar-groningen/

TUBANTIASTUDENTEN ArtEZ CONSERVATORIUM IN ENSCHEDEIN OPSTAND2 MAART 2015

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/studenten-artez-conservatorium-enschede-in-opstand-1.4789711

”OUR JAZZ IS HERE TO STAY!” STUDENTENACTIE, OOK IN ENSCHEDEPETER STORM3 MAART 2015
http://www.ravotr.nl/2015/03/03/our-jazz-stay-studentenactie-ook-enschede/

ACTIES IN ROTTERDAM, DELFT EN NIJMEGEN:
ACTIEDAG: OOK VER BUITEN DAT MAAGDENHUIS GRIJPTPROTEST OM ZICH HEENPETER STORM5 MAART 2015
http://www.ravotr.nl/2015/03/05/actiedag-ook-ver-buiten-dat-maagdenhuis-grijpt-protest-om-zich-heen/

[13]

DOORBRAAK.EUOOK DE LEIDSE AFDELING VAN DE NIEUWE UNIVERSITEITIS VAN DE GROND4 MAART 2015

http://www.doorbraak.eu/ook-de-leidse-afdeling-van-de-nieuwe-universiteit-is-van-de-grond/

[14]

ACTIEDAG: OOK VER BUITEN DAT MAAGDENHUIS GRIJPTPROTEST OM ZICH HEENPETER STORM5 MAART 2015
http://www.ravotr.nl/2015/03/05/actiedag-ook-ver-buiten-dat-maagdenhuis-grijpt-protest-om-zich-heen/

[15]

WEBSITE PHILOSOPHY GROUND
http://philosophyground.weebly.com/

[16]

UNIVERS ONLINEONAFHANKELIJKE WEBSITE VAN TILBURG UNIVERSITY
EENZAME DEMONSTRATIE IN EEN SLAAPZAK
https://universonline.nl/2015/03/04/eenzame-demonstratie-in-een-slaapzak/

[17]

UNIVERS ONLINEONAFHANKELIJKE WEBSITE VAN TILBURG UNIVERSITY
EENZAME DEMONSTRATIE IN EEN SLAAPZAK
https://universonline.nl/2015/03/04/eenzame-demonstratie-in-een-slaapzak/

[18]

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAMAMSTERDAM BINNENSTADSCAMPUS
http://campus.uva.nl/binnenstad/binnenstadcampus.html

[19]
STUDENTENPROTEST: GRONINGEN, MAAGDENHUIS,CONCESSIES EN EISENPETER STORM26 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/26/studentenprotest-groningen-maagdenhuis-concessies-en-eisen/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!