De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studenten willen betoging om politici op hun plaats te zetten
Betoging, Brussel, Studenten, Politieke crisis, Shame -

Studenten willen betoging om politici op hun plaats te zetten

maandag 10 januari 2011 19:33
Spread the love

“Het voorbije jaar was er her en der in Europa studentenprotest. In Vlaanderen bleef het stil. Wie haalt de millenniumstudent van achter zijn laptop?”, vroeg Walter Pauli zich onlangs af in De Morgen. Nou hier heb je het antwoord meneer Pauli. Mits toestemming van de stad Brussel gaat de betoging door op zondag 23 januari.

Shame is een initiatief van drie studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Ze organiseren een mars in Brussel om na meer dan 200 dagen zonder regering de Belgische politici op hun plichten te wijzen. Zonder Graten helpt graag hun oproep tot actie verder te verspreiden. Omdat het niet vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf is.

Beste Belgische burgers,

Meer dan tweehonderd dagen zijn verstreken sinds de stembusgang, maar ons dierbaar land lijdt nog steeds onder de afwezigheid van een stabiele regering. Moedeloos moesten wij aan de zijlijn toekijken hoe het politieke circus verschillende partijvoorzitters opvoert en weer terugtrekt; hoe koninklijke besluiten argeloos in de wind worden geslagen en de raad van verschillende getalenteerde en onzelfzuchtige, onafhankelijke onderzoeksorganen genadeloos in de grond worden geboord. Genoeg!

“Onze stemmen die weerklinken als de donder in de straten van onze hoofdstad zullen de Wetstraat wakker maken!”

Dit politiek machtsspel, waar enkel de koppigen en halsstarrigen kunnen winnen, is te ver gegaan. Wij kunnen het niet langer aanvaarden! Sta me toe Yves Desmet te citeren. In de krant De Morgen van zaterdag 08/01/2011 schreef hij een open brief aan Bart De Wever (maar die geldt voor alle politici): “Het is in de matiging dat zich de werkelijke politieke moed schuilhoudt, niet in het volhouden van het eigen grote gelijk.” Wij staan volledig achter deze mening, en beschouwen het huidige wanbeleid als een voorbeeld van het je-m’en-fout-isme dat schuilt in het denkbeeld van de regeringsvormers.

Bij deze willen we u dan ook uitnodigen, dierbare Belgen en sympathisanten, om mee te lopen in onze mars die zal plaatsvinden op zondag 23 Januari 2011 in het hart van onze prachtige hoofdstad, Brussel.

Wat willen wij?

Wij willen een regering!
Wij willen een open en eerlijke dialoog tussen alle partijvoorzitters zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant.
Wij willen dit zo snel mogelijk!

Deze mars, deze betoging is een pacifistische beweging met als doel de politieke wereld te sensibiliseren over onze bedoelingen, om hun te zeggen dat we een verstandhouding willen langs de beide kanten van de taalgrens. Er zal geen geweld, vandalisme of brutaliteit bij komen kijken; onze stemmen die zullen weerklinken als de donder in de straten van onze hoofdstad zullen de Wetstraat wakker maken! Eendracht maakt macht!

Kleed u in het wit, neem uw gezin, familie, buren en alle sympathisanten bij de hand en kom naar het centrum voor onze betoging!
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!