De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studenten VUB richten Groene Alternatieve Studenten Brussel op
Groene Alternatieve Studenten Brussel -

Studenten VUB richten Groene Alternatieve Studenten Brussel op

dinsdag 18 mei 2010 00:43
Spread the love

Gisteren,  maandag 17 mei om 18u werd GrAS Brussel boven de doopvont gehouden. Dit gebeurde in het KK Gallery op de VUB in Brussel.

GrAS staat voor Groene Alternatieve Studenten. Klinkt boeiend, progressief, geëngageerd en zelfs revolutionair. Gisteren werd een eerste grote stap gezet in de oprichting van een nieuwe politieke studentenkring aan de VUB.

Bij de inleiding van de avond  werd er een kortfilm vertoont : “The Water Diary”:

“8” is een film over de milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ieder kortfilmpje behandelt 1 doelstelling. The Water Diary van Jane Campion gaat over doel 7: werken aan een duurzaam milieu en proper drinkwater voor iedereen.

Dan werd  GrAS Brussel aan de aanwezigen voorgesteld.

De kandidaat bestuursleden hebben een tijdje geleden samengezeten om te bespreken wat ze met GrAS Brussel willen bereiken. Op deze oprichtingsvergadering  maakte men duidelijk aan de aanwezigen  waar GrAS Brussel voor staat.  Wat ze  volgend academiejaar willen organiseren. De aanwezigen  wilden horen wat ze van GrAS en het bestuur konden  verwachten. Er werden door de aanwezigen voorstellen voor activiteiten en andere ideeën voorgesteld.

Toen stemde de aanwezigen  over de statuten en het bestuur:

De openingsactiviteit van GrAS Brussel  was tevens de stichtingsvergadering. Men stelden eerder reeds een voorlopig bestuur samen met de meest gemotiveerde leden. De aanwezigen konden  voor of tegen het bestuur stemmen. Ook de statuten werden  goedgekeurd. Tijdens de prestatie werden de belangrijkste statutaire voorgesteld. Het was belangrijk dat deze formaliteiten plaatsvonden, want ze zijn noodzakelijk om een voorlopige erkenning te kunnen krijgen aan de VUB.

Terloops werden er  drankjes en hapjes  aangeboden en op  het einde van de activiteit was er nog  tijd  om gezellig te babbelen en ideeën met elkaar uit te wisselen.

Neal Michiels werd verkozen tot voorzitter van GrAS Brussel.

De voorzitter Neal Michiels bedankte alle aanwezigen voor hun aanwezigheid op de stichtingsvergadering van GrAS Brussel en hoopt dat dit een startschot is  van een veelbelovend project!

Met dank aan GrAS Brussel

Luc Schrijvers

take down
the paywall
steun ons nu!