De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Student.be: Studentenvrijwilligers ter ondersteuning van ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Student.be: Studentenvrijwilligers ter ondersteuning van ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Student.be stelt haar database van studenten geneeskunde, verpleging en farmacie ter beschikking om het tekort aan vrijwilligers in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen op te vangen.

vrijdag 20 maart 2020 14:14
Spread the love

Door het toenemende aantal bevestigde gevallen van het coronavirus werd het noodplan in alle ziekenhuizen in het land in werking gesteld en moet de capaciteit worden vergroot. Er wordt extra personeel op de afdelingen intensieve zorgen ingezet, die overgeplaatst worden vanuit het verplegend personeel van andere afdelingen. Ondanks de goede wil van de teams zijn veel ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen sterk onderbezet.

Student.be stelt haar database van 8.516 studenten geneeskunde, verpleging en farmacie kosteloos ter beschikking voor de ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen die ondersteuning nodig hebben.

Student.be engageert zich om op maat antwoord te bieden aan elk ziekenhuis of rust- en verzorgingstehuis om zo een aangepaste dienstverlening te garanderen en afgestemd op elk verzoek.

Vanaf morgen lanceert Student.be een sensibiliseringscampagne via e-mail, via haar Facebook-groepen- en pagina’s en via Instagram om studenten uit te nodigen contact op te nemen met de betrokken ziekenhuizen.

Een snelle mobilisatie van gemotiveerde studenten wordt gegarandeerd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!