De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Structuren !  Verbeter beslissings- “structuren”.

Structuren ! Verbeter beslissings- “structuren”.

vrijdag 11 oktober 2013 17:50
Spread the love

Een inleiding en een uitnodiging om hierop verder te gaan.

De structuur van de historische besluitvormings-systemen  kan niet kritisch genoeg onderzocht en beoordeeld worden. Dat is evt huiswerk, het is een boeiende zoektocht.  De bedoeling is om met die kennis en dat inzicht een verbetering van de huidige, falende bestuurswijze voor te stellen en deze ( door actie ) te doen implementeren.  Uiteraard moet de Mensheid  zeker eerst een missie vastleggen. Voorbeeld van een missie :  de menselijke soort mag niet uitsterven.  Er zijn andere missies mogelijk maar de Mens zal MOETEN kiezen, bvb korte of langetermijn. 

De huidige machtsuitoefening is totaal onbekwaam om de wereldbevolking te beperken.  Nochthans is de bijna enige oorzaak van de milieuproblemen.  Idem voor wat het terugdringen van de auto betreft.  Om maar die twee te noemen.

Er is gewoon geen beslissingsorgaan dat behoorlijk genoeg bestuurt om zoiets op te lossen.  En dat is de kern

Louis.

take down
the paywall
steun ons nu!