De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Straatsburg revisited, foto-impressie, deel 2

Straatsburg revisited, foto-impressie, deel 2

woensdag 22 juli 2015 17:03
Spread the love

Lees Deel 1 van Straatsburg, foto-impressie op
DWM van 21/07/2015

DeWereldMorgen.be
Europees parlement in Straatsburg. De vogel is gevlogen maar Griekenland is
er nog bij, ook al was De Grauwe erg pessimistisch
in de laatste Humo. Maar dat was dan voor de beslissingsnacht, waar
Tsipras, met de steun van Europees Links en Gysi, blijk gegeven heeft van
doorzicht en doorzetting. Hopelijk wordt hij ook hierin door ‘links’
gevolgd. Waar zou het ‘Grieks platform’ zich anders moeten naar richten,
naar de KKE?
 
DeWereldMorgen.be
Het Europees parlement, nu in al z’n glorie.
 
DeWereldMorgen.be
Aanlegplaats voor de Botorama, maar dat is voor een andere keer.

DeWereldMorgen.be
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een belangrijke buffer voor wie
zich door nationale wetten onterecht bejegend voelt. Haar jurisprudentie
zorgde ondermeer voor de nietigverklaring van de inbeslagnames door het
parket van Brussel van 481 vertrouwelijke meldingen aan de commissie
Adriaenssens.
 
DeWereldMorgen.be
De Raad van Europa, een ontmoetingsplaats voor alle Europese landen, ook
die niet tot de EU behoren. 37 jaar geleden ook de plaats om het rapport
te presenteren over de Sportbeoefening in Europa.
 
DeWereldMorgen.be
Niet ver van de Europese site, Arte, het samenwerkingsverband van de Franse
en Duitse televisie dat excellente programma’s presenteert en voor veel
mensen eerste keuze is om een televisieavond mee te vullen.

DeWereldMorgen.be
Bootvluchtelingen op weg naar het Europese parlement.
 
DeWereldMorgen.be
 Graffiti onder een brug naar de Europese site.
 
DeWereldMorgen.be
Straatsburgse jongeren denken er het hunne van.

DeWereldMorgen.be
In Straatsburg wordt ook de natuur verbouwd.

DeWereldMorgen.be
Vol bewondering voor de muurschilderingen…
 
DeWereldMorgen.be
… en de graffiti.
 
DeWereldMorgen.be
en zo ook bewonderd worden.

DeWereldMorgen.be
Vernieuwde gebouwen met ook hier de vintage televisie- en ook een
paraboolantenne.

DeWereldMorgen.be
Verborgen hoekjes – 1
 
DeWereldMorgen.be
Verborgen hoekje – uitvergroting.
 
DeWereldMorgen.be
Fontein met kerk.
 
DeWereldMorgen.be
Kerk met 2 torens.

DeWereldMorgen.be
De fo-to-gra-fie.
 
DeWereldMorgen.be
De torens van de religies met elkaar verbonden.

DeWereldMorgen.be
De brug van de vier mannen – de vier zeeberoepen

DeWereldMorgen.be
Liefdesverklaring – 2
 
DeWereldMorgen.be
Terug in de bewoonde wereld. Zoals in Utrecht loopt de watertocht rond de
stad, met op de kades een veelheid van drank- en eetgelegenheden.
 
DeWereldMorgen.be
Tuurlui op het schip.

DeWereldMorgen.be
Enkele dagen later wordt een feestje gebouwd bij de heropening van de
ambassades van de VSA en Cuba in Havanna en Washington.
 
DeWereldMorgen.be
Toelichting over Cuba in het Duits.
 
DeWereldMorgen.be
Oud en nieuw vakwerk.
 
DeWereldMorgen.be
Verhangen aan de selfiestok.
 
DeWereldMorgen.be
Straatmuzikanten – 1 – Vakwerk
 
DeWereldMorgen.be
Straatmuzikanten – 2 – (Hu)men’s Estetique
 
DeWereldMorgen.be
Gutenberg, de drukker – 1
 
DeWereldMorgen.be
Gutenberg – de drukker – 2
 
DeWereldMorgen.be
Gutenberg – de drukker – 3
 
DeWereldMorgen.be
Zonder woorden – 1
 
DeWereldMorgen.be
Zonder woorden – 2

DeWereldMorgen.be
Cultuur is nooit ver weg in Straatsburg.
 
DeWereldMorgen.be
Descartes revisited.

DeWereldMorgen.be
Kathedraal – 1
 
DeWereldMorgen.be
Kathedraal – 2
 
DeWereldMorgen.be
Kathedraal – 3
 
DeWereldMorgen.be
Kathedraal – 4
 
DeWereldMorgen.be
Kathedraal – 5

DeWereldMorgen.be
Kathedraal – 6 – Gasboete
 
DeWereldMorgen.be
 Kathedraal – 7

En hoe is het dan verder gelopen met je academische
‘carrière’.
Onderzoekswerk leidde/leidt zelden tot assistentschap of
professoraat, als dit al nagestreefd wordt. Na 10 jaar directeurschap van een home voor zwaar fysiek
gehandicapten, met ondermeer de acties Steyaert tegen de bijdrageverhoging in 1983 en de
ontwikkeling van de Witte Woede in een langdurige staking (5 maand en 8
dagen) met respect voor
de minimumdiensten, werd in 1990 nog een doctoraal project ontwikkeld:  Draagkracht van wetenschap in de behartiging van
maatschappelijke, sociale en syndicale belangen. Met Ward Leemans als
promotor werd dit project door de toenmalige leescommissie geblokkeerd.
Je gaat dan je doctoraat op de straat 
 verdedigen als belangenbehartiger
voor de gehandicapten en werknemers
was de laconieke vraag van een nog
altijd respectabele prof. Als dat zo uitdraait, waarom niet was m’n
antwoord. Op basis van dezelfde projectbeschrijving werd wel een
NWO-doctoraalbeurs toegekend om het doctoraat af te werken, dat is er dus
nooit van gekomen. Wat is trouwens de maatschappelijke, sociale of
syndicale relevantie van het  sociologisch onderzoek van de laatste
decennia? Wie ligt daar wakker van?

Ook daaraan deed Staatsburg me dus terugdenken, maar zonder bitterheid.
Dezelfde proffen uit de leescommissie zijn nu enthousiaste lezers van m’n BuG’s,
de ironie van de geschiedenis mag ook wat hebben.
De BuG’s zijn ten ander de voortzetting van m’n wetenschappelijk werk als
consulent voor de LBC-NVK die zich daarmee enkele decennia lang sterk kon
positioneren tav overheid en beleid. En wie nergens anders terecht kan voor
een onderzoeksonderwerp of belangenbehartiging kan altijd de
vraag eens stellen.

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!