De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop werkloosheid en precariteit @ Europese vakbondsmanifestatie  29/9/2010

Stop werkloosheid en precariteit @ Europese vakbondsmanifestatie 29/9/2010

dinsdag 21 september 2010 12:13
Spread the love

Op 29 september betogen de Europese vakbonden in Brussel tegen de bezuinigingspolitiek overal in Europa. Het Euromarsennetwerk en verschillende Belgische werklozen- en armoedecollectieven willen deze vormen van sociale uitsluiting (werkloosheid, armoede, precariteit) zichtbaar maken tijdens de manifestatie.

Besparingen treffen de meest kwetsbare groepen het eerst. Werkloosheid en armoede zijn overal in Europa gestegen, terwijl sociale maatregelen worden teruggeschroefd. We roepen daarom iedereen op die zich inzet tegen werkloosheid en sociale uitsluiting om te verzamelen aan de Hallepoort om 12u30. Wie wil stapt daarna met zijn syndicale delegatie mee in de betoging. De rest van de groep sluit in blok aan bij de sociale bewegingen.

Alle organisaties, groepen en geïnteresseerden zijn welkom met eigen vlag en wimpels.

take down
the paywall
steun ons nu!