De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop plannen voor verbreding Brusselse ring!

Stop plannen voor verbreding Brusselse ring!

zaterdag 24 juli 2021 11:50
Spread the love

Stop plannen voor verbreding Brusselse ring!

Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering haar plan wil doorzetten om circa 3 miljard te investeren in de ‘optimalisering’, zeg ‘verbreding’, van het noordelijke deel van Brusselse ring. Een klein deel van dat bedrag wordt weliswaar besteed aan zowel 60 km nieuwe tram- als fietsinfrastructuur, maar zoals ook de Brusselse regering echter aangeeft in haar advies (DS 23/7) is de globale investering ronduit strijdig met de doelstellingen van de overheden in dit land op vlak van klimaat, luchtkwaliteit, geluidshinder…. Zo zal de bijkomende weginfrastructuur ongetwijfeld nieuw gemotoriseerd verkeer aantrekken, terwijl het aandeel van het wegverkeer (18 procent) in de uitstoot van broeikasgassen in ons land nu al alsmaar blijft stijgen. In Vlaanderen was er in de periode 2005-2015 een toename met 6 procent. Wanneer neemt Vlaanderen eindelijk de luchtvervuiling ernstig? In Europa sterven jaarlijks 400.000 euro personen vroegtijdig door de slechte lucht. In Vlaanderen is het verkeer verantwoordelijk voor 12 procent van het fijn stof, 36 procent van stikstofdioxide… Op locaties van druk verkeer zoals de Brusselse ring is dit aandeel vanzelfsprekend veel hoger. Ook de problemen die het wegverkeer genereert op vlak van ongevallen, geluidsoverlast, onveiligheidsgevoelens, biodiversiteit, dode dieren, inname van publieke ruimte, de economische schade door files… bewijzen dat de maatschappelijke prijs die wij betalen voor het massale autoverkeer veel en veel te hoog is. Alles wijst er vooreerst er bovendien op dat bijkomende capaciteit van de Brusselse ring in de toekomst niet eens nodig zal zijn omdat het telewerk deels een blijver lijkt te zijn. Het staat in de sterren geschreven dat ook Vlaanderen de komende jaren een vorm van rekeningrijden zal invoeren die de investering helemaal overbodig zal maken. De Vlaamse miljardeninvesteringen in de Brusselse ring en Oosterweelverbinding en de dito subsidies aan salariswagens steken bovendien schril af tegen de besparingen in het openbaar vervoer. De Lijn moest de voorbije tien jaar zo’n 20 procent besparen op de operationele kosten. Ook de grote nood aan veilige fietspaden wordt ondanks de bijkomende investeringen geenszins ingevuld. Uit de jongste Stadsmonitor blijkt dat in Vlaanderen slechts 41 procent tevreden is over de staat van de fietspaden. Slechts 45 procent vindt dat er voldoende fietspaden zijn. De investering in de Brusselse ring is voor een deel bedoeld om de weefbewegingen te beperken en de situatie op die manier veiliger te maken en files te verminderen. Voor de honderdduizenden fietsers in dit land is het wegwerken van de talloze moordstrookjes meer prioritair.
LUC VANHEERENTALS
Journalist en auteur van de boeken ‘Leven zonder auto’ (2014) en ‘Fifty Ways to Leave Your Car’ (2018).

Voor reacties of vragen naar informatie over beide boeken: luc.vanheerentals@telenet.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!