De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop de struisvogelpolitiek

Stop de struisvogelpolitiek

dinsdag 22 oktober 2013 12:08
Spread the love

De struisvogelpolitiek, waarbij de Crem zijn kop in het zand steekt en alles afschuift op de NAVO, is waarschijnlijk het beste gespeeld stukje theater ooit. Het is volledig ongeloofwaardig dat hij en de regering waarin hij zetelt, zogezegd van niks weet.

Het is een bewaard publiek geheim dat er in ons land 20 Amerikaanse kernkoppen op Kleine Brogel liggen. Officieel wordt het niet bekend gemaakt, maar in de praktijk is nu wel iedereen hiervan op de hoogte. Zeker werd dit nog eens extra in de verf gezet na het kamerdebat en de rel over de modernisering van deze kernwapens op Kleine Brogel. De regeringsleiders van ons land ontkennen, maar de realiteit… De kernwapens op Kleine Brogel zouden via een geheim akkoord gemoderniseerd worden. Vandaar dat wij aan de militaire basis op zondag 3 november 2013 van 14uur tot 17uur aanwezig willen zijn met potten en pannen ter hoogte van de Onze Lieve Vrouwlaan in Kleine Brogel.  We willen lawaai maken omdat dergelijke geheime akkoorden volgens ons niet kunnen. Het kan niet dat er nieuwe of vernieuwde kernwapens op Kleine Brogel komen. De kernwapens moeten niet meer gemoderniseerd worden. De kernwapens moeten definitief weg. Door samen een lawaaidemo te houden, kunnen we onze eis kracht bijzetten. Geen vernieuwing van kernwapens op Kleine Brogel, integendeel: enkel ontmanteling van de kernwapens op Kleine Brogel.  Deze actie is een organisatie van klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje.

We mogen er niet voor kiezen om onverschillig te zijn in de materie van kernwapens. We hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid voor een vreedzame wereld en dus niet enkel voor onszelf.  Het bezit van kernwapens is op zichzelf al een onrechtmatige dreiging om geweld te gebruiken. Deze kernwapens tegen de wil van 80 procent van onze bevolking , alsnog gaan vernieuwen en moderniseren, vergroot deze dreiging alleen maar. Het is onze verantwoordelijkheid om een andere wereld te bouwen. Het is onze verantwoordelijkheid om de alles te durven blootleggen in heel deze zaak. Niet alleen werd ons parlement niet geconsulteerd over deze zaak. Enkele toppolitici van de huidige federale meerderheid doen zelfs uitschijnen dat wij daar niks over te zeggen hebben en zelfs geen beslissingsrecht in hebben.  0nze parlementaire democratie wordt voor de zoveelste keer in vraag gesteld?  De bevolking, maar daarnaast ook veel van onze federale parlementairen zijn terecht verbaasd over de vernieuwing van de B61-kernwapens op Kleine Brogel. Wie was er precies betrokken bij dit akkoord? Hoe is dit tot stand gekomen? En wie heeft er hiermee in alle geheim toegestemd? Er kwamen in de federale kamer heel wat interpellaties over deze zaak. Kamerlid Wouter Devriendt beet hierbij zeker de spits af. We mogen hem ook al reeds enkele jaren verwelkomen op enkele van onze campagnes. De vroegere premier stelde zelfs niet op de hoogte te zijn van de beslissing, ook minister van Defensie deed alsof zijn neus bloedt. Hier is wel degelijk meer aan de hand. Als wij dan de verklaringen van de huidige regering inzake kernwapens er op nalezen, mogen wij toch spreken van enige hypocrisie. Het is onhoudbaar dat dezelfde partij aan de ene kant de kernwapens weg wil en aan de andere kant  de modernisering van deze kernwapens niet wenst tegen te houden. Een Mossel noch vis-houdng, zeggen wij daar in West-Vlaanderen tegen. Dat ons parlement van geen kanten betrokken was in deze beslissing, spreekt boekdelen. Wouter Devriendt steunt ons in onze oproep:”Het parlement kan en mag niet buitenspel gezet worden.”

Dat dergelijke akkoorden intergouvermenteel worden gesloten, is de enige conclusie die dicht bij de waarheid aanleunt. Een parlement dat buiten spel wordt gezet, doet veel vragen rijzen over onze democratie. Dit is iets wat wij niet mogen tolereren. Tegelijkertijd wordt een permanent mistgordijn opgetrokken voor de burger en voor de parlementairen die ons parlement bemannen. Een blijvende dichte mist, blijft zich verspreiden. De struisvogelpolitiek, waarbij de Crem zijn kop in het zand steekt en alles afschuift op de NAVO, is waarschijnlijk het beste gespeeld stukje theater ooit. Dit is geen kinderziekte van onze democratie, maar een symptomatische ondermijning en een kankergezwel achter onze democratie. Als zelfs de regering zegt, dat zij de modernisering niet heeft beslist? Als zelfs de minister van Defensie stelt dat hij niet op de hoogte was, in welke mate is deze regering dan nog geloofwaardig te noemen. Het is ongeloofwaardig dat de minister van Defensie zelf zoals hij beweert, niet op de hoogte was. Daarom hebben we met klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje het rotsvaste geloof dat we samen deze praktijk moeten hekelen. We willen ons geweten laten spreken. Vernieuwing van kernwapens a.u.b. Niet in onze naam. In de laatste 3 jaar kennen we in de regio Ieper, Koekelare, Diksmuide, Roeselare, Izegem en Kortrijk, Tielt een verdrievoudiging van het aantal deelnemers aan onze actie tegen kernwapens. Dat betekent iets, dat heeft te maken met de inzet van iedereen, met de positieve vibes die er hangen, met de inzet en het blijven geloven, het overwinnen ook van obstakels, van kleine teleurstellingen, kleine discussies, maar dit alles met één hoger doel voor ogen! Weg met de kernwapens. En dus zeker al geen modernisering. Ons uiteindelijk doel is de kernwapens van het Belgische grondgebied weg te krijgen. De Belgische Vredesbeweging organiseerde tevens op 20 oktober 2013 een grote manifestatie in het Jubelpark in Brussel. Daarmee gaven we reeds een duidelijk signaal, jawel de kernwapens weg uit België. Op 3 november gaan diegenen die dit willen naar de plaats van de kanker zelf. De plaats waar de kernwapens liggen, om er lawaai te maken en de eisen van onze burgers kracht bij te zetten.

Wij zullen door samen lawaai te maken kunnen doen. Als burgers en rechtgeaarde politici samen ingrijpen. Ingrijpen om hen tegen zichzelf te beschermen, ingrijpen omdat we de gekheid van een wereld met kernwapens moeten doorbreken… Deze gekheid kunnen wij 100 procent doorbreken. Ondertussen willen wij al jaren deze kernwapens uit ons land weg krijgen.  Naast en als steun van de jaarlijkse actie tegen kernwapens, willen wij daarnaast samen met juristen werken aan een grote aanklacht waarin we de illegaliteit van deze kernwapens en de illegaliteit van de modernisering benadrukken, maar waar we ons samen ook burgerlijke partij stellen omdat onze toekomst door deze kernwapens bedreigd. Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje heeft een advocaat onder de arm genomen die hieraan wil meewerken, voor het proces van de bewuste burgers tegen de kernwapens die hier in ons land staan. Laat ons ook juridisch vechten tegen dit onrecht.  Door effectief een groot proces aan te spannen… Door er effectief tegen aan te gaan… Wij kunnen het samen aan. Eerst gaan we lawaai maken, om onze eisen kracht bij te zetten. Wees aanwezig op zondag 3 november van 14uur tot 17uur aan de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. En vergeet vooral uw pollepels en potten en pannen niet. We zullen er samen lawaai maken.

Andy Vermaut

Voorzitter van Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!