De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stijgsnelheid zeespiegel grootste in 2100 jaar
Klimaat, Klimaatsverandering, Wereld, Stijgen zeespiegel -

Stijgsnelheid zeespiegel grootste in 2100 jaar

zaterdag 25 juni 2011 13:18
Spread the love

De zeespiegel is in de afgelopen 2100 jaar niet zo sterk gestegen als in de laatste honderd jaar. Dat blijkt uit het gedetailleerdste onderzoek dat tot nu toe is verricht naar het zeeniveau in de afgelopen twee millennia.

De Amerikaanse onderzoekers, werkzaam bij de universiteit van Pennsylvania, concluderen dat de zeespiegel sinds het eind van de 19de eeuw met 2 millimeter per jaar is gestegen. Het verschijnsel veroorzaakt onder meer afname van landmassa’s, een groter aantal overstromingen en zout water dat zoetwatergebieden binnendringt en verzilt. Over het onderzoek wordt bericht door het Amerikaanse webzine Huffington Post. Lees hier

http://www.huffingtonpost.com/2011/06/22/sea-levels-rising-at-fast_n_882654.html

Kleine IJstijd

Uit het onderzoek blijkt dat het zeeniveau tussen de jaren 100 v.C. en 950 ongeveer stabiel moet zijn geweest. Daarna steeg de waterspiegel gedurende vier eeuwen jaarlijks met ongeveer een halve millimeter door toedoen van een warme periode die in de 11de eeuw moet zijn begonnen. In de daaropvolgende periode, inclusief de zogeheten Kleine IJstijd, was het niveau tot aan de industriële revolutie stabiel.

Bron: Volkskrant.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!