De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stichting Rainbow faciliteert en organiseert samenwerking met Israelische theatermakers/Brief aan de Directrice van Stichting Rainbow

Stichting Rainbow faciliteert en organiseert samenwerking met Israelische theatermakers/Brief aan de Directrice van Stichting Rainbow

dinsdag 9 september 2014 06:44
Spread the love

STICHTING RAINBOW FACILITEERT SAMENWERKINGMET ISRAELISCHE THEATERMAKERS/SPOT ON ISRAEL/BRIEF AAN DIRECTRICE STICHTING RAINBOW
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

SPOT ON ISRAELI THEATRE/BRIEF AAN DIRECTRICE E NETZ/STICHTINGRAINBOW
AAN DE DIRECTRICE VAN STICHTING RAINBOWMEVROUW E NETZ
ONDERWERP:
UW FACILITERING EN ORGANISATIEVAN HET WEEKENDEVENEMENT ”SPOTON ISRAELI THEATRE”
Zie
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/2608-spot-on-israeli-theatre

http://spotonisrael.com/

http://spotonisrael.com/schedule/

ZIE GEHEEL ONDER ENGELSE VERTALING

Geachte mevrouw Netz,
Zoals u hebt kunnen lezen in bovenstaande, is uit mijn informatie gebleken, dat het aanstaande weekend [vrijdag 12, zaterdag 13en zondag 14 september] in de Theaterzaal Doelen teAmsterdam, een door uw Stichting georganiseerd optreden zal zijn van SPOT ONIsraeli Theatre met workshops en het optreden van enkele Israelischetheaterkunstenaars. [1]Uw verderliggend doel is toekomstige samenwerking tussenNederlandse en Israelische theatermakers te stimuleren. [2]
Ik vraag u dringend, dit weekendevenement te annuleren enook in de toekomst geen enkele samenwerking tussen Nederlandseen Israelische theatermakers of artiesten te stimuleren.
Reden:
De voortdurende en structurele mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden van de Israelische bezettingsstaat.
TOELICHTINGDE ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
Ik zou het niet eens behoeven uit te leggen, maar voor u en uwStichting is dat kennelijk nodig.Sinds 1967 is Israel bezetter in de Palestijnse gebieden de WestelijkeJordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3] ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog [1967]veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse.Dit is tot op de dag van vandaag niet gebeurd, waardoor er nu alsprake is van een 47 jaar durende bezetting.
ONDERDRUKKING
Aan iedere bezetting zijn inherent onderdrukking, mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden.Bezetting is terreur.In Israel heeft dit geleid tot structurele mensenrechtenschendingen,oorlogsmisdaden, vaak voortkomend uit militaire operaties, zowel in de WestelijkeJordaanoever als de Gazastrook. ¨(4)Recentelijk nog heeft de Israelische militaire operatie in Gaza´´Protective Edge´´ tot 2137 dodelijke Palestijnse slachtoffersgeleid, van wie 80 procent burgers. (5)Huizen zijn verwoest, scholen en ziekenhuizen gebombardeerden medisch personeel onder vuur genomen. (6)
Amnesty International heeft in januari van dit jaarscherpe kritiek geuitop het optreden van het Israelische leger in een rapport´´Trigger Happy. Israel´s use of excessive force in theWestbank. ´´ (7)
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de voortgaande annexatievan de bezette Westbank door uitbreiding van de sinds eind zestigerjaren gebouwde nederzettingen, die, zoals u zou moeten weten,in strijd zijn met het Internationaal Recht enhebben geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen. (8)Daarbij is er ook nog eens officiele discriminatie, omdat dekolonisten vallen onder het Israelische recht, terwijl voorPalestijnen het Militaire Recht (met minder rechtsgaranties) geldt. (9)
De door bezet Palestijns gebied lopende illegale IsraelischeMuur, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolkingen de toegang tot scholen en medische voorzieningenin ernstige mate beperkt. (10)
Ook wil ik u wijzen op de wurgende Gaza Blokkade, waarvansinds 2007 de gehele Gazaanse bevolking slachtoffer is geworden. (11)
EPILOOG
Israel schendt sinds jaar en dag het Internationaal Recht, doorde bezetting te continueren, de in bezet gebied gebouwde illegalenederzettingen te blijven uitbreiden, door te gaan met de illegaleMuurbouw en de wurgende Gaza Blokkade voort te zetten.Daarbij maakt het zich schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Dit is weerzinwekkend, verwerpelijk en onacceptabel en verdientinternationale consequenties in de vorm van economische sancties,totdat Israel bereid is, het Internationaal Recht na te leven en een eindete maken aan de politiek van bezetting, onderdrukking en mensenrechtenschendingen.
Maar economische sancties zijn niet voldoende.
Ook moet worden geboycot op cultureel en sportgebied.
U zult misschien tegenwerpen´´Maar culturele uitwisseling heeft niets met politiekte maken´´
Wel, Geachte Mevrouw Netz, dat heeft het wel en vrij direct.
Door de culturele banden met Israel en zijn culturelevertegenwoordigers aan te halen, komt Israel in een sympathiekof op zijn minst respectabel daglicht te staan.
Zo wordt de Israelische bezetting, met al zijn misdaden,
gebagatelliseerd.
Door daaraan mee te werken, wordt u moreel verantwoordelijkvoor het toedekken van bezetting, onderdrukking en oorlogsmisdaden.
Ik ga er vanuit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben en roepu dringend op, dit weekend event te cancelen.Er is nog tijd.
Ik eindig met woorden, die diepe indruk op mij
gemaakt hebben.Die van de meer dan 350 Holocaust overlevenden en hun nazaten, diede Israelische aanval ´´Protective Edge´´ veroordeeldhebben en zich richten tegen de Israelische bezetting enkolonisatie.
´´We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!´´ ¨(12)
Spiegel u daaraan.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
ZIE ONDER DE NOTEN ENGELSE VERTALING

NOTEN

[1]

VOORDEKUNSTSPOT ON- ISRAELI THEATRE DOOR STICHTING RAINBOW
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/2608-spot-on-israeli-theatre

SPOT ON ISRAEL
http://spotonisrael.com/

[2]
”SPOT ON Israëli Theatre is een weekendevenement dat de rijke cultuur van het Israëlische theater presenteert aan het Nederlandse publiek, en dat Nederlandse en Israëlische theatermakers samenbrengt om toekomstige samenwerking te stimuleren.”
VOORDEKUNSTSPOT ON- ISRAELI THEATRE DOOR STICHTING RAINBOW
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/2608-spot-on-israeli-theatre

(3)
GAZA IS NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENSHET INTERNATIONAAL RECHTZIE

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation
(4)
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ”CAST LEAD”22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

HUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MARCH 2009
http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire

(5)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

(6)
AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07
AMNESTY INTERNATIONALURGENT ACTIONDOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf
GAZA STRIPDEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOMEOF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA12 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold
INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm
BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL3 AUGUSTUS 2014http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html  ”

De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.

 DE TIJD.BE”HUMANITAIR” BESTAND GAZA4 AUGUSTUS 2014  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

(7)
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE INTHE WEST BANKFEBRUARY 2014 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

(8)
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor
NOSISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT5 JUNI 2014
http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html
THE GUARDIANISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSIONAFTER EUROPEAN CONDEMNATION3 DECEMBER 2012
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/israel-defiant-settlement-expansion-europe

(9)
´´Although the West Bank is not part of Israel’s sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ´´
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

(10)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTIONOF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

´´The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/separation_barrier/map

(11)

GAZA BLOKKADE
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

(12)
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OFSURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE CONDEMN ISRAEL´S ASSAULT ON GAZA
http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

ZIE OOK
PRESS RELEASEFOR IMMEDIATE RELEASE-AUGUST 24TH, 2014JEWISH HOLOCAUST SURVIVORS FROM AROUND THE WORLDCALL FOR JUSTICE IN GAZA
http://ijsn.net/press-release-jewish-holocaust-survivors-from-around-the-world-call-for-justice-in-gaza/

ENGLISH TRANSLATION

TO THE DIRECTOR OF THE RAINBOW FOUNDATIONMRS E NETZ
SUBJECTYOUR FACILITATION  AND ORGANISATIONOF THE WEEKEND EVENT ´´SPOT ONISRAELI THEATRE´´
See

http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/2608-spot-on-israeli-theatre

http://spotonisrael.com/

http://spotonisrael.com/schedule/

Dear Mrs Netz,
As you have read above, according to my informationyour Foundation is organizing the next weekend (12,13,14 september)SPOT ON Israeli Theatre with workshops and performances ofIsraeli theatre artists. (1)Your goal in the future is a collaboration between Dutch andIsraeli theatre artists. (2)
I urgently plead with you to cancel this cultural event and not to cooperate with Israeli artists in the future.
Reason
The continuing and structural warcrimes and human rightsviolations of the Israeli occupying State.
THE ISRAELI OCCUPATION OF THE PALESTINIAN TERRITORIES
Since 1967, Israel is the occupying Power in the Palestinian territoriesthe Westbank, East Jerusalem and Gaza (3), despite UN SecurityResolution 242, calling on Israel to withdraw from the territoriesit had conquered during the june war (1967), among whichthe Palestinian.That has not happened untill today, with as a consequence a47 years occupation.
OPPRESSION
Inherent to every occupation are oppression, human rights violationsand war crimes.Occupation is terror.In Israel it has lead to structural human rights violationsand war crimes because of military operations as in theWestbank as in Gaza. (4)Recently the Israeli military operation in Gaza ´´Protective Edge´´has caused  2137 Palestinian deadly victimsfrom who 80 percent civilians. (5)
Houses have been destroyed, schools and hospitals have been bombed and medical workers have been attacked. (6)
In january of this year, Amnesty International hasuttered a sharp condemnation of Israelimilitary conduct in a report´´Trigger Happy. Israel´s use of excessive force in theWestbank. ´´ (7)
To go furtherThe continuing annexation of the occupied Westbank by expansionof the settlements, which are illegal to International Law and have led to mass Palestinian land expropriations.(8)
Discrimination is official, since the settlers enjoy the benefits ofIsraeli Law and the Palestinians are subjected to martial Law,with less rights. (9)
Then there is the Israeli Wall, illegal since the route is withinthe Westbankl, not along the Green Line. (10)Moreover, the Palestinian population is often cut offfrom schools, hospitals and their farm lands. (11)
I want to point out to you also the strangling Gaza Blockade,since 2007, from which the whole population in Gaza became victim,which makes it a collective punishment, prohibited accordingInternational Law. [12]

EPILOGUE
Since year and day, Israel is violating International Lawby continuing the occupation, expanding the illegal settlements,continuing the construction of the Illegal Wall and not ending theGaza Blockade.And systematically Israel is committing war crimes.
That’s disgustable and unacceptable, so it deserves a strong answer of the International Community by taking economic sanctions, untillIsrael is prepared to fulfill International Law and end thepolicy of occupation, oppression and human rights violations.
But economic sanctions are not enough.There must follow a sport and cultural boycot too.
Perhaps you will say”But cultural colloberation has nothing to dowith politics’.”
Then, dear Mrs Netz, you are wrong, because there is a closeconnection.
By connecting the cultural ties with Israel and its cultural representatives, Israel gets a positive upgrading, which meansbagatellising the Israeli occupation and its crimes.
By giving your cooperation to that, you become morallyresponsible for covering Israeli occupation, oppression andwar crimes.
Since I assume that you will not have that on your conscience,I appeal to you, to cancel this weekend event.
There is still time for that.
I will end with words, which have made a deep; impressionon me.It are the words of more than 350 Holocaust survivors and theirdescendents, who have condemned the recednt Israeli attack on Gaza ”Protective Edge”  and also fight the Israeli occupationand colonization of Palestine.

´´We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!´´ ¨(13)
Take that as your moral guidance.
Kind greetingsAstrid EssedAmsterdam 
NOTES

[1]

SPOT ON ISRAEL
http://spotonisrael.com/

(2)
SPOT ON ISRAEL
http://spotonisrael.com/

(3)
GAZA IS STILL OCCUPIED TERRITORYSEE

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

(4)
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ”CAST LEAD”22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

HUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MARCH 2009
http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE INTHE WEST BANKFEBRUARY 2014 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

(5)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

(6)

AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

AMNESTY INTERNATIONALURGENT ACTIONDOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf
AMNESTY INTERNATIONALURGENT ACTIONDOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf
GAZA STRIPDEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOMEOF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA12 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold
INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.ht

[7]
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE INTHE WEST BANKFEBRUARY 2014 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[8]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law

(9)
´´Although the West Bank is not part of Israel’s sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ´´
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[10]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTIONOF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[11]

´´The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[12]

GAZA BLOCKADE

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_strip/siege


GAZA BLOCKADE IS A COLLECTIVE PUNISHMENTAND THEREFORE PROHIBITED ACCORDING TOINTERNATIONAL LAW
ARTICLE 33, 4TH GENEVA CONVENTION
No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

  • Pillage is prohibited.

  • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

  • http://www.icrc.org/applic/
  • ihl/ihl.nsf/Article.xsp?
  • action=openDocument&
  • documentId=
  • 72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC
  • 40

[13]
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OFSURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE CONDEMN ISRAEL´S ASSAULT ON GAZA
http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

ZIE OOK
PRESS RELEASEFOR IMMEDIATE RELEASE-AUGUST 24TH, 2014JEWISH HOLOCAUST SURVIVORS FROM AROUND THE WORLDCALL FOR JUSTICE IN GAZA
http://ijsn.net/press-release-jewish-holocaust-survivors-from-around-the-world-call-for-justice-in-gaza/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!