De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Steun voor een gastvrije Kerk

zondag 4 januari 2015 18:19
Spread the love

“Een grote meerderheid
van de christenen staat achter de visie van bisschop Bonny.”

Met dit schrijven willen wij onze erkentelijkheid uitdrukken
voor de oproep van bisschop Bonny om mensen met een andere seksuele geaardheid meer
dan ooit gastvrij te ontvangen in onze parochies en gemeenschappen. Daarnaast
steunen wij ook zijn voorstel om een kerkelijke erkenning te geven aan zij die
duurzaam op weg zijn met elkaar. Welke vorm zo’n erkenning of zegening zou
moeten krijgen is daarbij minder belangrijk dan het feit dat ze er dringend
moet komen. De Kerk moet opnieuw aansluiting krijgen bij de moderne wereld in al
zijn diversiteit, die een rijkdom is en geen bedreiging. Niet zomaar door zich stilzwijgend
aan te passen, maar wel door in het spoor van Jezus inclusivistisch te zien, te
oordelen en te handelen. Daarmee wordt recht gemaakt wat (binnenkerkelijk) krom
is, om plaats te maken voor iedereen en niet te verzaken aan de strijd om elke
mens te bevrijden van discriminatie en verbale of fysieke geweldplegingen omwille
van hun anderszijn.

Wij keuren de demoniserende taal van bepaalde groeperingen
ten stelligste af, als zouden zij een belangrijke stem vertegenwoordigen binnen
dit debat. Wel integendeel zijn wij er van overtuigd, en dat wijst
wetenschappelijk onderzoek ook uit, dat de grote meerderheid van de christenen
open staan voor gastvrijheid en erkenning t.a.v. mensen met een andere seksuele
geaardheid.

Ten slotte hopen wij dat de oproep van bisschop Bonny
ondersteund mag worden door andere bisschoppen, ook door leken en religieuzen.
Wij vragen dat zij het draagvlak mogen vergroten zodat zij, die omwille van hun
geaardheid maar al te vaak gekwetst zijn binnen het huis van de Kerk, eindelijk
ontvangen kunnen worden als gelijkwaardige tochtgenoten, of zij nu gelovig zijn
of niet.

Ondertekenaars: Netwerk
Bezield Verband (www.bezieldverband.be
verenigt 16 bewegingen en 7 organisaties), Jebron Aalst, Dominicus Gent,
Werkgroep Evangelie Levensnabij, ’t Atelier Tielt, Meghalaya, Huize Mirte,
Rent-a-Priest/Emmaüsgemeenschap Vlaanderen, Bartimeüs Vlaanderen, de katholieke
leden van De Vleugel-Antwerpen, Mensenrechten in de Kerk,
parochie Sint-Dionysius Zarren, parochie
Sint-Martinus Werken, Welzijnsschakel ’t Schoederkloptje, Jona Kortrijk, Jef Schoenaerts
(Kapelgemeenschap Filosofenfontein Heverlee), pr. John Dekimpe (Federatie
Hoog-Kortrijk), pr. Pieter Delannoy (St.-Theresiagemeenschap Kortrijk), Luc
Decuypere (Ter Loo vzw), ds. Ina Koeman (Kerk in de Stad Antwerpen), pr. Geert
Dedecker (Dienst Diaconie Brugge), Frans Celis (Geloofsgemeenschap Godelieve
Roeselare), Paula Bonny (parochie Sint-Michiel Ichtegem), Paul De Witte, pr.
Daniel Alliet, Ine Van Den Eynde, pr. Marc Dhondt.

contactpersoon: Thomas Holvoet, 0485/195.024

take down
the paywall
steun ons nu!