De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ouderen op een bankje.
Bron: Pxhere
Opinie -

“Steun minimum pensioen van 1.500 euro netto na 40 jaar loopbaan”

vrijdag 14 februari 2020 14:07
Spread the love

Een minimum pensioen van 1.500 euro netto na 40 jaar loopbaan:

1) Omdat het nodig is

Dat heeft U verdiend na een loopbaan hard werken. We willen nog een actief leven als gepensioneerde en we willen eventuele gezondheidszorgen en onze latere rusthuisfactuur zonder kopzorgen kunnen betalen. Ook deeltijdse hard werkende vrouwen (en mannen)welke noodzakelijke zorg combineren naast een drukke job hebben recht op een menswaardig pensioen. De helft van de vrouwen heeft minder dan 1000 euro pensioen. Daar kom je niet mee rond. Ook een hoger pensioen voor deze vrouwen en mannen is meer dan rechtvaardig.

Het terug verbeteren van de gelijkgestelde periodes zoals, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, tijdkrediet, … moeten zorgen voor een humaan pensioen.

2) Omdat het betaalbaar is

“Daar is geen geld voor”, is vaak de enige stelling van politiekers en werkgevers. Wij zeggen als werknemers vertegenwoordigers klaar en duidelijk: “Er is wél geld”. Maar net zoals er geld is, is er ook “een politieke keuze!”

Het Planbureau berekende dat een minimum pensioen van 1.500 euro in ons land 3,2 miljard euro zou kosten. Gepensioneerden met een hoger pensioen geven meer geld uit en doen de economie draaien. Na aftrek van die terugverdieneffecten komen we op een kostprijs van 2,8 miljard euro.

Onbetaalbaar? Ons land telt meer dan 100.000 miljonairs. Volgens econoom Paul De Grauwe zou een bescheiden miljonairstax op de vermogens boven de 1 miljoen euro (eigen huis niet meegeteld) 11 miljard euro opbrengen per jaar. Een kwart van zo’n tax zou dus al voldoende zijn om de minimum pensioenen naar 1.500 euro op te trekken.

En hoe zat het ook al weer met de ongedekte cheque van de taxshift en allerhande loonsubsidies die de inkomsten van de sociale zekerheid met ettelijke miljarden per jaar ondergraven? En de verlaging van de vennootschapsbelasting en talrijke fiscale achterpoortjes die ervoor zorgen dat grote multinationale bedrijven nauwelijks belastingen betalen? Is er geen geld of is er geen politieke wil om het geld daar te halen?

Wij vinden niet dat de pensioenen van de leerkrachten of van de ambtenaren moeten verminderen. Iedereen heeft recht op een goed pensioen. Er moet een politieke wil zijn om het geld te gaan halen bij de multinationals en de miljonairs.

3) Omdat we dit moeten opeisen en kunnen winnen

Weet je nog dat de regering Michel een pensioen op punten wilde invoeren? Je zou weten hoeveel ‘pensioenpunten’ je loopbaan waard was, maar niet hoeveel euro zo’n punt waard was. Verschillende keren trokken we met tienduizenden de straat op tegen de puntenloterij, voor een zeker en waardig pensioen op 65 jaar. En… de regering moest inbinden. Laat ons dat succes herhalen.

De huidige actievoerders tegen de pensioenhervorming in Frankrijk verwijzen naar die Belgische overwinning. In Canada, Polen en Kroatië slaagden de werknemers en hun vakbonden erin om, na volgehouden straatprotest, de pensioenleeftijd van 67 jaar terug te brengen naar 65 jaar. In Oostenrijk vond een grote protestbeweging plaats om de wettelijke pensioenbedragen te behouden. Met succes, een werknemer die 40 jaar werkt heeft er 40% meer pensioen dan wij.

 

Deel deze oproep en discussieer erover met je collega’s en vrienden. Actie is nu nodig opdat ook onze jongeren morgen een rechtvaardig pensioen zouden hebben. Met de vakbonden en een ruime steun bij de bevolking kunnen we het recht voor een menswaardig pensioen claimen!

 

Nadine Mangelschots = ACV Puls, Heilig Hart Ziekenhuis

Martine Stobbeleir = ACV Puls, Exalta Sint-Jozef

Ronny Van De Walle = ACV Metea, Timmerman

Koen Catry = ACVBIE, Arlanxeo

Luc Van Der Schoot = ACVBIE, Janssen Pharmaceutica

Piet Dossche = ACVBIE, Eastman

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!