De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Steun algemene staking Griekse werknemers 5 mei!

Steun algemene staking Griekse werknemers 5 mei!

dinsdag 4 mei 2010 12:51
Spread the love

Het secretariaat van Europees-Links in Brussel heeft een initiatief genomen op vraag van hun Griekse militanten om op woensdag 5 mei om 13h op de Luxemburgplaats in Brussel te manifesteren tegen het bezuinigingsplan opgelegd door de Europese Unie en het IMF.

Sterk voorbeeld van en voor Linkse Eenheid

De oproep van Europees Links is een sterk voorbeeld hoe Linkse Eenheid nationaal maar ook op en vanuit het Europese niveau kan georganiseerd worden en de slagkracht verhoogt. Het toont ook aan dat het secretariaat van Europees Links in staat is om snel en doelgericht een politieke actie op te zetten en hiervoor te mobiliseren.

Oproep: Kom talrijk met je vlaggen en spandoeken!

De Europese Linkspartij ( www.european-left.org ) gaat in op de veelvuldige vragen van vele Griekse militanten om een solidariteitsmanifestatie op te zetten met het Griekse volk op 5 mei om 13h op de Luxemburgplaats in Brussel.

De 5de mei is een dag van mobilisatie en algemene staking in Griekenland tegen het draconische bezuinigingsplan opgelegd door de Europese unie en het Internationaal Monetair Fonds. De nieuwe verordeningen houden restrictieve en economisch gevaarlijke maatregelen in omdat ze leiden naar een voor de hand liggend risico van een ernstige recessie.

Er moet dringend ingegaan worden op deze vraag om solidariteit vanwege de Griekse bewegingen die op 5 mei deze dag organiseren. Wij zijn er allen door geraakt. Nog maar pas gered door de staten, richten de banken, de speculanten en al degenen die een rol spelen in de financiële markten zich tot de wereld van de arbeid. Het is niet het volk dat moet opdraaien voor de crisis!.

Meer dan ooit is het noodzakelijk de strijd te voeren tegen de Lissabonstrategie, het stabilteitspact en de richtsnoeren van de Centrale Europese Bank en elke Europese politiek die er mee samenhangt en tot doel heeft de bezuinigingspolitiek en sociale achteruitgang op te leggen aan het volk ten voordele van de speculanten en de renteniers op zoek naar maximale winst.

Het is dringend nodig op te roepen en te strijden voor een echte Europese politiek van budgettaire en fiscale samenwerking ten dienste van sociale en ecologische doelstellingen en voor de tot stand koming van jobs; dringend om een strikte controle en betekenisvolle belastingen op te leggen aan financiële transacties; dringend een bijdrage op te eisen van de winst van de financiële actoren en de grote aandeelhouders in het kader van de oprichting van publieke bankverenigingen die op Europese schaal samenwerken; dringend om de Europese Centrale Bank ten gronde om te vormen zodat ze een instrument wordt ten dienste van de lidstaten en hun volkeren.

Om al deze redenen roepen wij je op om deel te nemen aan de concentratie op de Luxemburgplaats woensdag 5 mei om 13h.

          Kom talrijk met je vlaggen en spandoeken!
Samenkomst voor Griekenland, woensdag 5 mei om 13h
          Luxemburgplaats Brussel!
          Neen aan de speculanten! 
          Neen aan de Lissabonstrategie!
          Voor een sociaal Europa!
          Voor een strikte controle op de Banken!

take down
the paywall
steun ons nu!