De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sterven op de dansvloer.

Sterven op de dansvloer.

zaterdag 23 juni 2012 15:09
Spread the love

Wie voortaan als werknemer, in Brazilië of elders teveel fiësta viert en daarna een doktersbriefje binnenbrengt omdat hij hoofdpijn heeft van al teveel mojito maakt mogelijk misbruik van het sociaal systeem zegt Unizo en dat is ongehoord!

Grote paniek dus bij Unizo en het VBO nu het Europees Hof van Justitie een arrest heeft geveld dat afwijkt van het bijna klassiek geworden neoliberaal discours dat we de laatste dertig jaar mochten ondervinden. Het arrest stelt immers dat wie ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode deze vakantie achteraf mag opnemen. Met dit arrest, zegt Unizo, zet men de deuren immers open voor misbruik van die toch al onbetrouwbare, luie, veel te duur betaalde werknemers die we allemaal zijn.

Het VBO is van oordeel dat de hiermee gepaard gaande stijging van de kosten en de toenemende complexiteit de Belgische bedrijven opzadelen met een bijkomend concurrentienadeel. Nu ben ik geen expert maar was het niet het Europees Hof die deze uitspraak  gedaan heeft? Moeten niet alle lidstaten deze uitspraak naleven? Toegegeven, vergeleken met pakweg Somalië, waar Europese bedrijven hun gevaarlijk afval dumpen omdat verwerking in Europa veel te duur is, zal er een verschil merkbaar zijn. De doorsnee Somaliër heeft waarschijnlijk nog nooit van betaald verlof gehoord en is al ziek lang voor hij ooit aan verlof toekomt.

Het is hoog tijd, zegt Ivo Van Damme, directeur van het sociaal departement van het VBO, dat er in het algemeen, wat betreft de vakantie en talrijke verlofregelingen, een beter evenwicht nagestreefd wordt tussen de rechten van de werknemers en de praktische haalbaarheid en draagbaarheid ervan voor de economie.

M.a.w, de werknemer zal hier in zo een grote mate misbruik van maken dat het evenwicht tussen de rechten van de werknemer en de draagbaarheid voor onze economie onherstelbaar  zoek is.

In feite heeft hij een beetje gelijk vind ik. Al dertig jaar lang wordt de sociale zekerheid ondermijnd en het belastingsstelsel uitgehold door allerlei maatregelen die de bedrijven ten gunste komen en die hen steeds meer winst laat maken die niet opnieuw geïnvesteerd wordt in het maatschappelijk welzijn van ons allen maar steeds meer beland in de zakken van speculanten en aandeelhouders die hiermee fiësta vieren in Brazilië. De notionele intrestaftrek maakt hier deel van uit. Als nu ook de werknemers nog eens gaan sjoemelen is er straks in Brazillië geen hotelkamer meer vrij. Waar moet dat heen?

take down
the paywall
steun ons nu!