De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sterke stijging aantal klachten over politie bij Leuvense ombudsdienst

Sterke stijging aantal klachten over politie bij Leuvense ombudsdienst

donderdag 23 juni 2022 12:20
Spread the love

Sterke stijging aantal klachten over politie bij Leuvense ombudsdienst

Uit het jaarverslag 2021 van de Leuvense ombudsdienst blijkt dat er vorig jaar veel meer klachten geregistreerd werden over de politiediensten dan in de jaren voordien. De dienst ontving in 2021 28 klachten over de politie tegenover slechts 8 in 2020 en 12 in 2019. In totaal opende de ombudsdienst in 2021 124 klachtendossiers tegenover 108 in 2020 en 142 in 2019.

Het grootste deel der klachten (21) had betrekking op het disproportioneel optreden van de politie, onvriendelijke bejegening of intimiderend gedrag. Omdat hij deze situaties niet zelf kon beoordelen stuurde de ombudsdienst de klachten door naar de Interne Controledienst van de politie. De andere klachten sloegen op het feit dat de politie geen melding of PV opstelde over een klacht, duurtijd van woonstcontrole, illegale container, hinderlijke gestalde fietsen…

Heel wat van de 124 klachten waarvoor een dossier werd geopend hadden betrekking op het feit dat de stadsdiensten niet reageerden op een vraag of onduidelijke info verspreidden (28), klantonvriendelijkheid/misverstanden (13), retributies, bewonersparkeren, GAS-boetes (19), belastingen (6)… In totaal werden 27 klachten gegrond en 23 klachten deels gegrond verklaard.

Terwijl de ombudsdienst tweedelijnsklachten behandelt (nadat een eerstelijnsklacht bij een dienst geen resultaat opleverde) startte de stad Leuven op 1 oktober 2021 met een nieuwe regeling voor de eerstelijnsklachten. Deze worden behandeld door de diensten onder toezicht van een nieuw aangestelde centrale klachtenmanager. In de periode oktober-december 2021 werden 66 klachten geregistreerd waarvan er 17 gegrond en 6 deels gegrond bleken.

Ook hier hadden veel klachten betrekking op klantgerichtheid van de diensten (22) gevolgd door weginfrastructuur (10), overlast (7), mobiliteit (7), gebrekkige communicatie (4), zorg en ondersteuning door OCMW-diensten.… Opvallend hier is het groot aantal klachten uit Leuven centrum (23) en Heverlee (13), terwijl er uit andere deelgemeenten nauwelijks binnenliepen.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!