De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stephen Hawkins heeft de tijd verslagen

Stephen Hawkins heeft de tijd verslagen

woensdag 14 maart 2018 14:32
Spread the love
Stephen Hawkins, 1942-2018 de bekende onderzoeker van tijd en ruimte stuurde eens uitnodigingen voor een feestje aan tijdreizigers. Later meldde hij dat er niemand naar zijn feestje gekomen was. Hij heeft natuurlijk wel eerder en ook later verbazingwekkende uitspraken gedaan, maar het belangrijkste in zijn leven was de boodschap die hij kreeg als jonge man.

U heeft nog twee jaar te leven, meneer Hawkins… Hij leefde met ALS. ALS is een spierziekte die in de hersenen en het ruggenmerg ontstaat. Het is een dodelijke en ongeneeslijke ziekte. De afkorting staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose; amyotrofisch duidt op verval van spieren doordat de werking van zenuwen wegvalt, sclerose wijst op een verharding van weefsel, in dit geval het ruggenmerg. Lateraal duidt op eenzijdig, bij ALS eenzijdig verval van één van de zenuwbanen in het ruggenmerg, de piramidebaan.

Maar duidelijk tegen het advies van zijn artsen in overleefde hij niet alleen meer dan twee jaar, het werden er meer dan vijftig, hij werd ook nog eens professor aan de Cambridge Universiteit. Hij bestudeerde relativiteit en de tijd, de ruimte.

Zijn vaak radicale ontdekkingen gaven hem het lidmaatschap van de Royal Society in 1974, toen 32 jaar oud. Vijf jaar later werd hij benoemd tot Lucasian Professor in de Mathematica aan de Universiteit van Cambridge, als opvolger van onder anderen Isaac Newton, Charles Babbage en de ontdekker van de Quantum Mechanica, Paul Dirac.

Steven Hawkins werd 76 jaar oud en hij laat drie kinderen achter. Hij overleed thuis in Cambridge en zal nooit vergeten worden. Hij heeft de tijd verslagen.

“De grootste vijand van kennis is niet ignorancia, het is de illusie van kennis”.

Foto:Wikimedia creative commons.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!