De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

STEMMEN!

STEMMEN!

maandag 22 oktober 2012 16:09
Spread the love

“De stemplicht moet blijven bestaan en we moeten een middel vinden om diegenen, die halsstarrig weigeren te gaan stemmen, te ‘straffen’. Waarom geen administratieve boete invoeren in functie van het inkomen?”, aldus Ludwig Vandenhove. “Voor mij is het duidelijk. Ik blijf voor stemplicht en zolang die wet bestaat – ik hoop nog heel lang! – moet ze toegepast worden. Ik refereer hier naar de uitspraak van de minister van Justitie Annemie Turtelboom van enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012, zogezegd via haar woordvoerster, dat kiezers, die niet gaan stemmen, niet vervolgd worden. Als Socialist is stemplicht voor mij ‘heilig’ en als de liberalen dat willen afschaffen, moeten ze maar zorgen dat ze hier een parlementaire meerderheid voor vinden. Vermits het hier over een wijziging van de grondwet gaat, is hier – gelukkig maar wat mij betreft – een bijzondere procedure voor nodig (1). Heeft gewezen minister van Binnenlandse Zaken en huidig minister van Justitie nog nooit gehoord van handhaving? Blijkbaar niet! Een wet is een wet en het is aan ministers om ervoor te zorgen dat die uitgevoerd wordt. En dan de commentaar van een aantal media, die zich (vaak) wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht tegelijk voelen: ‘de stemplicht handhaven, is geen prioriteit van Justitie’ (2) (3). Ik zou bijna denken dat ze nog nooit van de scheiding der machten gehoord hebben. Op een ogenblik dat het meer dan ooit nodig is om aan de bevolking en vooral aan de jongeren uit te leggen hoe dankbaar ze mogen zijn om in een democratie – in welke maken ze er zelf van, elke burger heeft gelukkig één stem – te mogen leven, pleit een minister er impliciet voor om de stemplicht af te schaffen. Plato citerend: “de democratie is de minst slechte staatsvorm”. Ja, dat was waarschijnlijk weer maar eens gedacht op korte termijn en vooral aan haar eigen verkiezingsuitslag in Antwerpen op zondag 14 oktober 2012. Blijkbaar heeft het weinig voor haar opgeleverd. Maar goed dat de bevolking dat soort politici, die van partij veranderen en verhuizen als ze denken dat het hen politiek goed uitkomt, ‘doorheeft’. En dan de rechterlijke macht. Klagen dat ze teveel werk en te weinig personeel hebben, maar ondertussen tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) pleiten, omdat ze vinden dat het een bevoegdheid is van hen. In die zin heb ik een oplossing voor het probleem van het toepassen van de wet op de stemplicht: maak er een administratieve boete van in functie van het inkomen. Heel simpel en heel Socialistisch! Brengt dit administratieve overlast met zich mee? Ja, maar administratieve overlast is ondergeschikt aan principes van onze democratie. Hoewel dit strikt genomen een ander debat is, ben ik ook een voorstander van het opnieuw met potlood stemmen. Het past perfect binnen mijn pleidooi voor meer burgerzin bij de bevolking.” 1. In de artikelen 62, derde lid en 68, § 2 van de Grondwet wordt bepaald dat de stemming verplicht en geheim is. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is tevens vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek. 2. Van Der Kelen Luc. Stemmen of niet stemmen. In: Het Laatste Nieuws, 12 oktober 2012, p.2. 3. Donckier Eric. Stemplicht heeft geen zin. In: Het Belang van Limburg, 17 oktober 2012, p. 2.

take down
the paywall
steun ons nu!