De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay
Opinie - Warre Thevelin

Stem voor een vrij Palestina

Afgelopen week scrolde ik meermaals voorbij een artikel van De Standaard over 'first voters' met een Palestijnse vlag op de bijbehorende afbeelding. Door toeval ben ik op tweeëntwintigjarige leeftijd ook een 'first voter'. Omwille van een minder toevallige reden zal mijn stem bepaald worden door één thema.

woensdag 29 mei 2024 14:12
Spread the love

 

Zoals andere first voters in dit artikel aangeven, is dat thema de genocide in Gaza in het bijzonder en de honderdjarige onderdrukking van Palestina in het algemeen.

Dat ligt niet aan een tunnelvisie zoals politicoloog Stefaan Walgrave insinueert of aan mijn jeugdige naïviteit zoals cynici zullen denken. Ik vind de verklaring eerder in woorden van filosofe Angela Davis wanneer zij stelt dat Palestina een morele lakmoesproef is voor de wereld. De Palestijnse kwestie overstijgt namelijk de grenzen van Palestina. Het gaat om een bredere en meer fundamentele vraag naar in wat voor wereld we willen leven.

Oorlog, klimaat en migratie

Palestina bestaat niet in een vacuüm. Integendeel, het geeft net een scherp beeld van de verstrengeling van hedendaagse (Belgische) uitdagingen.

Om te beginnen met klimaat. De CO2-uitstoot van amper twee maanden Israëlische oorlogsvoering in Gaza ligt hoger dan de jaarlijkse CO2-uitstoot van de twintig meest klimaat-kwetsbare landen samen. Vandaag zijn we zes maanden later: de rekensom loopt op. Bovendien spreekt de multidisciplinaire onderzoeksgroep Forensic Architecture van een doelbewuste ecocide in Gaza. Dat betekent het wijdverspreid en langdurig schaden en vernietigen van natuur. De oorlogsindustrie van de VS ten slotte – die zowel de oorlog in Oekraïne als die in Palestina draaiende houdt – is de meest vervuilende industrie ter wereld. 
Een standpunt tegen het genocidale geweld van Israël is dus een standpunt voor de aanpak van klimaatverandering, die niet stopt aan onze dodelijke landsgrenzen.

Inderdaad, de Europese grenzen kostten sinds 2014 al meer dan dertigduizend mensen het leven. Dat brengt mij bij hét andere thema van deze verkiezingen: migratie.

De koloniale vestiging van Israël in 1948 betekende de uitmoording van meer dan 30.000 en ontheemding van meer dan 700.000 Palestijnen. Ze worden tot op vandaag op gewelddadige wijze uit hun woonplaatsen verdreven. Dit alles resulteerde in een diaspora van meer dan 6 miljoen Palestijnen die het liefst van al naar het moederland zouden terugkeren, maar noodgedwongen richting buurlanden, Europa of daarbuiten trokken. Het Belgische en Europese migratiebeleid is dan ook al decennialang verweven met de Palestijnse kwestie.

Palestina als leidraad

De erkenning van het onrecht dat Palestijnen al meer dan honderd jaar te beurt valt als vertrekpunt voor een stem nemen is verdedigbaar omdat het geen single issue voting is. Een stem voor een vrij Palestina is ook een stem voor een effectieve aanpak van klimaatverandering en migratie. Het is een stem voor een wereld waar mensenrechten als morele leidraad nog betekenis hebben.

`

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!