De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stel dat de 400 00(0) rijkste gezinnen samen 100 000 “S-banen” zouden creëren.

Stel dat de 400 00(0) rijkste gezinnen samen 100 000 “S-banen” zouden creëren.

donderdag 19 januari 2017 05:16
Spread the love

Waarschuwing: er is iets raars gebeurd in deze tekst onderaan. Ik krijg het niet gewist/gecorrigeerd, en snap niet waarom. Als ik bewerk, is er niets vreemd te zien. Als ik het resultaat bekijk, wel. Ook het lettertype is veranderd, zonder ik dat beoogde.

———————————-

De wereld lijkt gepolariseerder dan ooit (in vredestijd). De oplopende conflicten tussen noord en zuid (klimaatmaatregelen, vluchtelingen, geloof, mensenrechten, …), oost en west (grenzen, militaire macht, protectionisme of niet, pers- en andere vrijheden, …), meer- en minderheden, nationalistisch en internationalistisch, arm en rijk, jong en oud, links en rechts, conservatief en progressief, werkend of inactief, hoog- en laaggeschoold, … is er een optimist in de zaal?

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-laagste-inkomens-blijven-de-federale-en-vlaamse-besparingen-betalen/article-opinion-803367.html

Vandaag tegengekomen. En ook: http://www.demorgen.be/economie/meer-jobs-maar-niet-meer-werkende-belgen-bacdf2f1

Jobs, jobs, jobs, … er zijn er dus te weinig bijgekomen. We kennen de aangereikte oplossingen: de rechtse helft van het land kiest voor meer besparingen want TINA, de belastingdruk is te hoog, de rijken gaan uitwijken, …, en de linkse wil de vermogenden meer belasten. In theorie wil – zo bleek vorig jaar uit een opiniepeiling van enkele KUL-academici – zelfs tegen de 80 % van de Belgen deze door vrouwe Fortuna toegelachen bevolkingsgroep wat meer laten bijdragen, maar zolang zij in het stemhokje om andere redenen voor de partijen opteren die hier mordicus tegen zijn, kan daar dus niets van komen.

Hoe groot is de kans dat het inderdaad zal gebeuren dat de rijkste 10 % of zo 8 of 9 zoals Groen en PvdA voorstellen: nog eens opzoeken, maar het wordt al laat  – miljard per jaar zal bijbetalen? Onder welke regering dan ook? Op zich best te doen, want indien de ongeveer 400 000 – van de tegen de 4 miljoen, als het cijfer klopt dat ik ergens tegenkwam: 2,75 leden per woonst  – meest vermogende gezinnen inderdaad tot zelfs de helft van 1800 miljard zou hebben, dan is een gemiddeld verlies, of beter: een “minderaangroei”, van 1 % ervan per jaar niet echt pijnlijk te noemen. Maar de meest rechtse coalitiepartner – tenzij de PvdA, Groenen/Ecolo, SP.a en PS samen wel erg stevig gaan winnen in 2019, zouden gaan regeren met 6 partijen en die niet nodig zouden hebben – zou daar dan weer gaan voor liggen.

“Meerdere fiscalisten vrezen dat de meerwaardebelasting een maat voor niets wordt. Ive Marx sluit zich daarbij aan. “De vraag is waar een dergelijke belasting daadwerkelijk gaat terechtkomen”, zegt hij. “De echt grote aandelenportfolio’s zijn vaak ondergebracht in ingewikkelde juridisch-fiscale constructies. Die mensen zijn wel zo slim om hun aandelen niet op hun persoonlijke naam te zetten, maar onder te brengen in allerlei vennootschappen.”

“En dus dreigt zo’n belasting wel degelijk betaald te worden door mensen met kleine portfolio’s”, meent hij. “Mensen uit de hogere middenklasse dus, die toch een stuk van de kern van het electoraat van CD&V uitmaken.”

Wedden dat de meeste rijken vinden dat ze genoeg bijdragen, en verder dat ze de staat zien als een zwart gat dat maar geld blijft verslinden en het niet efficiënt weet te gebruiken? Het is en blijft een feit: België heeft de grootste belastingdruk in de OESO.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2627205

Wie zich afvraagt waarom het surrealisme een belangrijke kunststroming was in België: wat een paradox, zeg!

“Crisis? Welke crisis? Als we de waarde van ons vastgoed optellen bij wat we op de bank hebben staan (op spaarboekjes, in kasbons en op zichtrekeningen), als we daar de waarde van onze beleggingen (in aandelen, pen­sioensparen en levensverzekeringen) aan toevoegen en we trekken daar dan onze uitstaande schulden van af (hypotheek­leningen en andere kredieten), dan bezit een gemiddeld Belgisch gezin 450.000 euro.

Dat blijkt uit een Europese studie van ING. In de rest van de eurozone moeten de gezinnen het gemiddeld stellen met 255.000 euro. Daarmee mogen we ons de rijkste gezinnen van Europa noemen.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2007 is onze nettorijkdom met een fraaie 17 procent toe­genomen. En in vergelijking met het begin van deze eeuw is de toename nog indrukwekkender: in 2000 bedroeg het gemiddelde vermogen net iets meer dan 250.000 euro per gezin.” http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160120_02081048

De verwijten zijn niet van de lucht: werklozen zijn profiteurs, lui, ongedisciplineerd en de rijken hartenloos, graaiers, belastingontduikers. Al wordt dat vaak niet zo expliciet gesteld, het is verleidelijk zo te denken. Wat brengt dat op: zo’n vooroordelen? In alle lagen van de bevolking zijn diegenen die van goede wil zijn in de meerderheid. We hebben allemaal maar één leven en weinigen hebben geen talent, dromen of ambities. Ze moeten wel geactiveerd worden, en liefst niet zweepsgewijs.

Een eerbaar compromis en een “wapenstilstand”: stel dat de vermogenden een eigen werkgeversorganisatie/vzw of zoiets zouden oprichten. Met als voorzitter de koning? Wie wil daar niet mee aan tafel zitten? Zelfs heel wat republikeinen … Voor leden die minimaal 1 miljoen aan liquide middelen hebben en iets willen doen uit de goedheid van hun hart, en ook wel uit peer pressure, patriottisme, om “erger” te vermijden, …

Zij zouden van minstens één inactieveling – bij voorkeur iemand die de komende 10 jaar geen duurzame en passende baan zal kunnen vinden met welke opleiding dan ook, wegens gehandicapt, een ziekte, laaggeschoold, onervaren, “te oud”, langdurig werkeloos, … – bescheiden loon voor een halftijdse Sociale Baan – of hoe het ook moge heten; het zou te vergelijken kunnen zijn met een Gesco, neem ik aan, maar dan grotendeels betaald door een privé-persoon  – kunnen betalen, maar dan wel echt met de bedoeling bij te scheppen en niet te vervangen:

– A voor extra personeel in hun bedrijf (dat winst maakt); maximaal 18 000 per jaar, en de gewone rechten en voordelen zoals hun collega’s

– B als chauffeur/se, vaste tuinman/vrouw, administratieve kracht, (hulp)kok(kin), kinderoppas, … in hun huishouden; 15 000 of zo, liefst aangevuld door nog een eindejaars- en vakantiepremie/verplaatsingsvergoeding/hospitalisatieverzekering/en dies meer, eventueel door de overheid

– C als “gift” voor een bejaardentehuis, ziekenhuis, vzw, school, zelfs een vriend(in) of familielid of kleine zelfstandige in de straat, met een zaak, een kasteel, een organisatie, … die krap bij kas is, … 10 000 euro en dus exact 1 % van 1 miljoen per jaar zoals 9 miljard dat ook is van 900 miljard, en de rest (zie B) van de RVA, ziekenfonds, OCMW, …

Kop in De Tijd, artikel over studie ECB-econoom Philip Vermeulen: de 1 % rijkste gezinnen bezitten 17 % van het vermogen en gemiddeld 7 miljoen. Stel dat hun gemiddeld rendement, op 6 want 1 miljoen vrijstelling voor hun huis zal door weinigen worden in vraag gesteld, 2 % boven de normale inflatie van ook rond de 2 zou liggen, dan is de opbrengst daarvan in normale omstandigheden misschien wel gemiddeld 240 000 bruto per jaar. Het gezamenlijk vermogen (in 2014) zou dus minstens 280 miljard moeten geweest zijn en nu dus meer. De top 2 % heeft dan misschien wel 450 miljard of zo. Stel dat “we”  20 000 gezinnen van de 80 000 uit de top 2% zouden gaan vinden die gemiddeld 5 personen “plaatsen” voor ook gemiddeld 15 000, gaat het om 1,5 miljard en 0,333 % van de voornoemde geldberg. Ter vergelijking: het streefcijfer voor ontwikkelingshulp, voor vreemden van een ander volk meestal duizenden kilometers verderop, per land is 0,7 %, heb ik onthouden. En daar zijn niet al te veel directe terugverdieneffecten aan verbonden. Neem ik aan. En zij kopen maar weinig of geen producten en diensten van de bedrijven waar de Belgische welgestelden aandeelhouders van zijn. Het gedoneerde geld komt dus via meerdere kanalen terug.

Stel dat er 100 000 mensen – in de eerste plaats gezinshoofden en alleenstaanden (of zijn die laatsten dat ook?) – (eindelijk) een betrekking zouden hebben na jaren van tristesse en een ondermaats bestaan, van elke categorie ongeveer evenveel, dan kost dat de staat, inclusief – ik geef toe: moeilijk te berekenen, maar ze zijn er wel degelijk, en meer dan een niet-ingewijde zou kunnen vermoeden – collaterale voordelen en allerlei terugverdieneffecten worden meegeteld, misschien wel 1,5 miljard minder per jaar.

“Het voorstel dat de partij lanceerde, was om meerwaarden vanaf één miljoen euro te belasten aan 25 procent. Met dit voorstel zouden volgens de CD&V enkel de grote vermogens worden getroffen. Na drie jaar zou dit 200 tot 300 miljoen euro opbrengen en na een jaar of zeven 700 tot 800 miljoen.” En dit is allesbehalve zeker.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/06/13/een-vermogenswinstbelasting-is-geen-vermogensbelasting

 Ik hoop dat ik iemand vind die hierover wil nadenken en de “weg naar boven” weet.

“Sinds 2014 verhuisden bijna 5.000 Belgen naar Luxemburg en Zwitserland. En dat is heus niet voor de goede lucht. De rijkste 10% betaalt in ons land 42% van de belastingen. Maar almaar meer vermogenden pikken het niet langer dat er in ons land een klimaat ontstaan is waarbij men zich moet schamen als men rijk is. Ze voelen zich geviseerd en geschoffeerd omdat zij steeds meer als de ultieme vijand worden opgevoerd in de publieke debatten. Al wie roept om een vermogensbelasting schijnt niet te beseffen dat de roerende voorheffing op vijf jaar tijd verdubbelde in ons land. Je mag de rijken bewonderen, benijden, er jaloers op zijn of ze verfoeien. Maar een land dat een groep schoffeert die 42% van de belastingen betaalt, zaagt de tak af waar onze welvaartsstaat op rust.”

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20161031_02548836/vermogenden-pikken-het-niet-meer-dat-ze-zich-moeten-schamen-omdat-ze-rijk-zijn

Als men zijn rijkdom wil tonen i.p.v. verbergen, dan beter niet (alleen) met dure wagens, kleding en feesten, sieraden, … Zo voorspelbaar, oppervlakkig, en ook wel bij sommigen afgunst veroorzakend. Maar weldoeners, daar houdt toch (bijna) iedereen van? Zelfs Trump, tenzij hij goed kan komedie spelen. Poetin, ik weet het niet.

Eens de volgende verkiezingen voorbij, kan de volgende coalitie deze geldkoe met beloftevolle uiers proberen bij de hoorns te vatten, of wat te verwachten valt, opnieuw niet of nauwelijks of in theorie aanzienlijk maar in de praktijk wel zeer weinig melk opleverend. Dat is nog best lang. Zeker als men arm is …

Econoom Koen Schoors (UGent) benadrukt dat het absoluut niet makkelijk, maar wel mogelijk is om grote vermogens te belasten. Wie iets anders beweert, vertelt onzin, aldus Schoors. “Natuurlijk is het moeilijk, daar bestaat geen discussie over: vermogens zijn mobiel en bovendien is er geen vermogensregister in ons land. In Nederland bestaat er wel iets dat erop lijkt. Het financiële vermogen en vastgoed wordt elk jaar belast. Het kan dus. Een derde probleem is dat mensen met veel vermogen ook veel politieke macht hebben. Daardoor wordt elke poging tot een vermogensbelasting afgeremd of zelfs geblokkeerd.” Econoom Paul De Grauwe (London School of Economics): “Dat is het probleem inderdaad. De grote vermogens in ons land zijn te invloedrijk op politiek niveau. Ze creëren de mythe dat het onmogelijk is om hen te belasten en dat het heel veel problemen gaat opleveren voor de economie. Onzin, natuurlijk.”

Lees meer: https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1637219018 © ApacheEconoom Koen Schoors (UGent) benadrukt dat het absoluut niet makkelijk, maar wel mogelijk is om grote vermogens te belasten. Wie iets anders beweert, vertelt onzin, aldus Schoors. “Natuurlijk is het moeilijk, daar bestaat geen discussie over: vermogens zijn mobiel en bovendien is er geen vermogensregister in ons land. In Nederland bestaat er wel iets dat erop lijkt. Het financiële vermogen en vastgoed wordt elk jaar belast. Het kan dus. Een derde probleem is dat mensen met veel vermogen ook veel politieke macht hebben. Daardoor wordt elke poging tot een vermogensbelasting afgeremd of zelfs geblokkeerd.” Econoom Paul De Grauwe (London School of Economics): “Dat is het probleem inderdaad. De grote vermogens in ons land zijn te invloedrijk op politiek niveau. Ze creëren de mythe dat het onmogelijk is om hen te belasten en dat het heel veel problemen gaat opleveren voor de economie. Onzin, natuurlijk.”

Lees meer: https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1637219018 © Apache
 Paul De Grauwe: “Grote vermogens in ons land zijn te invloedrijk op politiek niveau. Ze creëren de mythe dat het onmogelijk is om hen te belasten en dat het de economie heel veel problemen oplevert. Onzin, natuurlijk”

Lees meer: https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1637219018 © ApachePaul De Grauwe: “Grote vermogens in ons land zijn te invloedrijk op politiek niveau. Ze creëren de mythe dat het onmogelijk is om hen te belasten en dat het de economie heel veel problemen oplevert. Onzin, natuurlijk”

Lees meer: https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1637219018 © ApacheWat Koen Schoors, Michel Maus en Paul De Grauwe beweren: het kan. Maar zal men/het? Zoals zo vaak, zou het kunnen dat het wachten wordt op een consensus binnen de hele EU en de landen die de wetgeving ervan moeten volgen. Zolang “ze” weg kunnen naar Luxemburg, Monaco, Zwitserland, zal dat argument worden aangevoerd. En misschien niets eens ten onrechte. 
https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1637219018
 
Pas gelezen: 17 % van de Vlamingen zou na hun pensioen naar het vooral zonnige buitenland willen trekken waar hun geld ook nog eens veel meer kan kopen.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!