Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Van der Laan en de ¨mensenrechten´´ in Israel/Wil hij het wel weten

Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Van der Laan en de ¨mensenrechten´´ in Israel/Wil hij het wel weten

zondag 6 september 2015 03:20

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/VAN DER LAAN EN DE ´´MENSENRECHTEN´´ IN ISRAEL/WIL HIJ HET WETEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/stedenband-amsterdam-tel-avivvan-der-laan-en-de-mensenrechten-in-israelwil-hij-het-weten/

In april 2014 schreef ik de Gemeente Amsterdam aan over haarvoornemen tot een stedenband met Tel Aviv [1], waar ik een scherp protesttegen aantekende vanwege de Israelische bezetting van de Palestijnse gebiedenen inherent daaraan de onderdrukking, [oorlogs] misdaden, de landroof doorde illegale nederzettingen, de illegale Muurbouw en het misdadige optredenvan het Israelische leger in de bezette gebieden [2]Met Tel Aviv, als belangrijke Israelische stad moest dus geen stedenbandworden aangegaan, zolang Israel bezettende macht bleef, de nederzettingenniet ontmantelde en de Muur niet afbrak.Bovendien heeft de Gemeente het thema ”Mensenrechten” verankerd in het internationale beleid. [3]Dit was nog voor de bloedige Israelische militaire Gaza operatie ”Protective Edge’in juli-augustus, die in drie weken tijd aan meer dan 2100 Palestijnen het leven zou kosten. [4]
Naar aanleiding van mijn brief aan de Gemeenteraad kreeg ik een correspondentiemet  de heerGerben van Veen, medewerker van de SP Amsterdam, die mij op de hoogtehield van het SP standpunt en  berichtte, dat de SP het onderzoek naar de stedenband met Tel Aviv voorlopig wilde opschorten.Daarover merkte SP fractie voorzitter Daniel Peter op:”“Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan” [5]

Peters bedoelde natuurlijk de dodelijke militaire Gaza operatie ”Protective Edge”[6]Maar helaas, dit was maar tijdelijk:
Ondanks de bloedige militaire operatie ”Protective Edge”Onlangs de voortdurende Blokkade van GazaOndanks de doorgaande bezetting:
Toch een jaar na dato [18 juni 2015] nieuwe besprekingen in de Gemeenteraad/vergadering van de Commissie van Algemene Zakenover een stedenband met Tel Aviv EN [waarschijnlijk als doekje voorhet bloeden voor de tegenstanders] een samenwerkingsverband met de Palestijnsestad Ramallah……[7]Er is daartegen gelukkig een stevig verzet op gang gekomen door demonstraties [8]en het aanschrijven van de Gemeenteraadsfracties.Ondergetekende heeft diverse Gemeenteraadsfracties aangeschreven [9]en een aantal reacties op AT5 geplaatst. [10]In de vergadering van de Commissie van Algemene Zaken van 18 juni,waar de Stedenband werd besproken, hield de voorzitter van Een Ander JoodsGeluid, de heer Jaap Hamburger, een treffende redevoering tegen het aangaanvan een Stedenband met Tel Aviv. [11]
Aanvankelijk zat er muziek in:SP was tegen de Stedenband, Groen Links ook, evenals de Partij voorde Dieren en de PvdA verklaarde ook, tegen te zijn.Vakbond FNV was bepaald ”niet gecharmeerd” een stedenband of”elke steun aan het huidige beleid van de Staat Israel” [12]
Maar helaas:Er kwam een kentering.
Toen bleek, dat die Stedenband geen meerderheid in de Gemeenteraadzou krijgen (13), gooide Van der Laan het over een andere boeg.Hij maakte er nu van, dat er dan geen ´´stedenband´´, maar een mogelijk´´samenwerkingsverband´´ zou komen.(14)En uit zijn reactie bleek wel, dat hij dit perse wilde doorzettenIk citeer (uit AT5) van der Laan´´ ‘Het college heeft 1 beweging gemaakt.  Wij deden dus dat onderzoek, op verzoek van de raad,  toen stuitte het dus op bezwaren. Wij hebben gezegd, wij willen er echt naar toe en vinden het goed om te doen. Maar laten we dan niet, als we daar in september naar toe gaan, iets formeels ondertekenen.’ (15)

Stedenband of samenwerkingsverband is natuurlijk lood om oudijzer-Het komt hoe dan ook neer op het aangaan van een vorm van verbondenheidmert een stad in bezettingsstaat Israel.Schrijfster dezes ging opnieuw brieven aan Gemeenteraadsfracties schrijven, waarbij vooral de PvdA cruciaal was, omdat er zware druk vanuitPvdA landelijk werd uitgeoefend, toch mee te gaan in de Stedenband -show.(16)
Vooral van belang was, de PvdA Gemeenteraadsleden te manen omde rug recht te houden tegen de druk van landelijke pro Israel politici (17)
Maar karakter heeft de PvdA fractie -zoals zovaak bij de PvdAhet geval is, niet getoond.Ze zijn toch overstag gegaan en schaarden zich nu weer wel achtereen ´´samenwerkingsverband´´ (18)
Ik heb dit onbetrouwbare en karakterloze gedraai van de PvdAfractie in een brief aan hen fel bekritiseerd. (19)

Inmiddels is van der Laan naar Israel om alsnog die samenwerkingmet Tel Aviv te forceren (20), maar niet nadat hij stevige kritiekover zich heen heeft gekregen van activist Frank van der Linde,die schreef, dat van der Laan helemaal niet gaat praten over mensenrechten,maar slechts de economische banden wil aanhalen. (21)
DAT hij niet gaat praten over mensenrechten lijkt mij duidelijk,*omdat dat niet nodig is.Het is namelijk al meer dan algemeen bekend, dat Israelde mensenrechten op grote schaal schendt.
Daarvoor had de burgemeester Amnesty International, Human RightsWatch, Btselem en het Internationale Rode Kruis uitputtendkunnen raadplegen. (22)En dan niet te vergeten de gepleegde oorlogsmisdaden tijdensde Gaza militaire operatie Protective Edge, net een jaar geleden. (23)Ook had hij zich op de hoogte kunnen stellen van de maandelijkse updateover mensenrechtenschendingen jegens de Palestijnse burgerbevolking. (24)
Hij had het dus kunnen weten en is natuurlijk op de hoogte.De vraag is/WIL hij het wel weten

TEL AVIV NIET ´´TOLERANT´´, MAAR RACISTISCH
En dan het geleuter (excusez let mots) van de pro Israellobbyover de ´´vrijzinnige´´ stad Tel Aviv.De werkelijkheid is anders.
Ethopische Joden worden ernstig gediscrimineerd in Tel Aviv, zoalstrouwens overal in Israel. (25)Ook staan Afrikaanse asielzoekers regelmatig bloot aan aanvallendoor de ´´tolerante´´ bewoners in Tel Aviv.Zo werd in 2012 een Afrikaans kinderopvanghuis met brandbommen bestookten lopen extreem rechtse demonstranten rond met T shirts ´´Doodaan de Soedanezen´´ ¨(26)Met zo´n stad ga je geen samenwerkingsverband aan.
Die mijdt je als de pest.

EPILOOG

Van der Laan is geen mensenrechtenvriend.Dat is te zien aan de manier, waarop hij met de uitgeprocedeerdeWe are here vluchtelingen is omgegaan, die nu al 3 jaar in Amsterdamronddolen. (27)Het is te zien aan zijn koste wat koste forceren van een steden ofsamenwerkingsverband (what´s in a name) met een stad, behorend toteen Staat, die sinds 1967 (48 jaar lang dus) de Palestijnse bevolking bezet,onderdrukt, terroriseert, berooft van zijn land, uithongert (Blokkade Gaza)en massaslachtingen aanricht.Die Afrikaanse vluchtelingen de meest elementaire mensenrechten ontzegt. (28)
Met een stad als Tel Aviv, die Ethopische Joden ernstig discrimineerten ronduit racistisch is tegen Afrikaanse vluchtelingen. (29)
Maar van der Laan wil dat niet weten omdat kennelijk andere belangenzwaarder wegen.
Maar vergis je nietMet zijn samenwerking met een stad als Tel Aviv en de Israelischebezettingsstaat wordt hij moreel EN politiek medeplichtig aan de misdadenvan bezettingsstaat Israel.
Want hij is op de hoogte van wat er aan onrecht speelt.
En kan later dus niet zeggen´´Ich habe ess nicht gewusst´´

Astrid Essed

NOTEN

[1]

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADAMSTERDAMASTRID ESSED11 APRIL 2014

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/

[2]

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADAMSTERDAMASTRID ESSED11 APRIL 2014

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/

[3]

Zie noot 16 in

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADAMSTERDAMASTRID ESSED11 APRIL 2014

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/

[4]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[5]

CORRESPONDENTIE MET DE HEER GERBEN VAN VEEN/MEDEWERKERSP FRACTIE AMSTERDAM
Beste mevrouw Essed,Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen. Met vriendelijke groet,Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam  amsterdam.sp.nl@SP_Amsterdam Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskastDe SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters. Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.” Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.   

Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2014/04/aandacht-voor-mensenrechten-bij-internationaal-beleid.Met vriendelijke groet,Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam  amsterdam.sp.nl@SP_Amsterdam

HET PAROOLSP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN22 AUGUSTUS 2014
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723046/2014/08/22/SP-wil-onderzoek-naar-stedenband-Tel-Aviv-opschorten.dhtml

[6]

THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

[7]

AT5VERZET TEGEN BANDEN AMSTERDAM MET TEL AVIV EN RAMALLAH18 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/144370/verzet-tegen-banden-amsterdam-met-tel-aviv-en-ramallah

[8]

NU.NLPROTEST TEGEN STEDENBAND TUSSEN AMSTERDAM EN TEL AVIV18 JUNI 2015

http://www.nu.nl/amsterdam/4071075/protest-stedenband-tussen-amsterdam-en-tel-aviv.html

[9]

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDENGROEN LINKSASTRID ESSED15 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraadsleden-groen-links/

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/ANTWOORDEN OP REACTIESASTRID ESSED17 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrieven-aan-gemeenteraadsledenantwoorden-op-reacties/

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SPGEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED18 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-sp-gemeenteraadsleden/

[10]

NEE TEGEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/REACTIESOP AT5ASTRID ESSED21 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelnee-tegen-stedenband-amsterdam-tel-avivreacties-op-at5/

[11]

EEN ANDER JOODS GELUIDSTEDENBAND AMSTERDAM-TEL AVIV-RAMALLAHJAAP HAMBURGER

http://www.eajg.nl/node/832

[12]

AT5FNV ”NIET GECHARMEERD” VAN STEDENBAND TEL AVIV28 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/144693/fnv_niet_gecharmeerd_over_stedenband_tel_aviv

(13)

AT5BANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH OP LOSSE SCHROEVENNA INTREKKING STEUN SP19 JUNI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144403/banden-met-tel-aviv-en-ramallah-op-losse-schroeven-na-intrekken-steun-sp

TOEVOEGING
AT5 bericht niet geheel correct±

Zoals uit noot 5 ¨(correspondentie met SP) blijkt, was de SP helemaalniet voor een stedenband, maar wilde opschorting van het onderzoeknaar de stedenband vanwege het bloedige Gaza offensief
Zie

HET PAROOLSP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN22 AUGUSTUS 2014
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723046/2014/08/22/SP-wil-onderzoek-naar-stedenband-Tel-Aviv-opschorten.dhtml

En op grond daarvan hebben ze besloten tegen te stemmen en te zijn
Zie
SP”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBANDONMOGELIJK”18 JUNI 2015
  http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/06/situatie-israelpalestina-maakt-stedenband-onmogelijk

(14)
AT5VAN DER LAAN/´´STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS HELEMAAL NIET VAN DE BAAN´´26 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/144639/van-der-laan-stedenband-met-tel-aviv-en-ramallah-is-helemaal-niet-van-de-baan

(15)

AT5VAN DER LAAN/´´STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS HELEMAAL NIET VAN DE BAAN´´26 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/144639/van-der-laan-stedenband-met-tel-aviv-en-ramallah-is-helemaal-niet-van-de-baan

(16)

HET PAROOLLANDELIJKE PVDA SNAPT FRACTIE IN AMSTERDAM NIET23 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4086676/2015/06/23/Landelijke-PvdA-snapt-de-fractie-in-Amsterdam-niet.dhtml

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN B EN WASTRID ESSED29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM/TEL AVIV/BRIEF AAN D´66GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED30 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

(17)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

HET PAROOLLANDELIJKE PVDA SNAPT FRACTIE IN AMSTERDAM NIET23 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4086676/2015/06/23/Landelijke-PvdA-snapt-de-fractie-in-Amsterdam-niet.dhtml

(18)

NRCAMSTERDAM GAAT SAMENWERKING MET TEL AVIV ENRAMALLAH VERDER ONDERZOEKEN1 JULI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/01/amsterdam-gaat-samenwerking-met-tel-aviv-en-ramallah-onderzoeken/

(19)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/OMMEZWAAIPVDA/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivommezwaai-pvdabrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

(20)

HET PAROOLVAN DER LAAN BESPREEKT MENSENRECHTEN IN ISRAEL4 SEPTEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4135995/2015/09/04/Van-der-Laan-bespreekt-mensenrechten-in-Israel.dhtml

(21)

JOOP.NLVAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATENOVER MENSENRECHTENFRANK VAN DER LINDE

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33664_van_der_laan_gaat_in_tel_aviv_helemaal_niet_praten_over_mensenrechten/

(22)

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

HUMAN RIGHTS WATCHHOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN26 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/26/how-israeli-impunity-threatens-palestinian-children

ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS22 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/22/israel-surge-unlawful-palestinian-home-demolitions

ISRAEL/DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE1200 FACE PRISON FOR LIVING OR WORKINGIN TEL AVIV, EILAT31 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/31/israel-drop-city-ban-released-eritreans-sudanese

BTSELEM.ORGPRESS RELEASETHE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY3 SEPTEMBER 2015

http://www.btselem.org/press_releases/20150531_al_khdeirat_demolitions

´´ICRC Agronomist, David Kuhn Von Burgdorff, paints a vivid picture of the devastation caused by the conflict in Gaza on its agricultural land and farming community.´´

INTERNATIONAL RED CROSSGAZA/TRANSFORMING FIELDS OF DESTRUCTION INTOFERTILE FARMING GROUND16 JULY 2015

https://www.icrc.org/en/document/gaza-transforming-fields-destruction-fertile-farming-ground

(23)

THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

(24)
STAAT VAN BELEGDagelijkse effecten van geweld, mensenrechtenschendingen, discriminatie en onderdrukking door Israël
OVERZICHT AUGUSTUS 2015

http://staatvanbeleg.com/2015/09/04/overzicht-augustus-2015/

(25)

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
    http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

(26)
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

´´I have been carefully chronicling the racist attacks against non-Jewish African asylum-seekers in Israel for several years. In January 2012, an organization in Israel that aids African asylum-seekers, the African Refugee Development Center, asked me to author on their behalf a report to the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD). After receiving the report in text and video form, the UN committee urged the Israeli government to prevent racist attacks against Africans in Israel. The Israeli government ignored the UN’s call, and the following month, Israelis firebombed a kindergarten for African children in Tel Aviv, igniting a wave of violence against non-Jewish African people in Israel that is still ongoing.´´

DAVID SHEENANTI AFRICAN RACISM IN ISRAEL

http://www.davidsheen.com/racism/

(27)

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORDASTRID ESSED3 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchtacademiehet-gesolmisdadig-in-een-woord/

(28)

ISRAEL/DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE1200 FACE PRISON FOR LIVING OR WORKINGIN TEL AVIV, EILAT31 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/31/israel-drop-city-ban-released-eritreans-sudanese

(29)

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
    http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

´´I have been carefully chronicling the racist attacks against non-Jewish African asylum-seekers in Israel for several years. In January 2012, an organization in Israel that aids African asylum-seekers, the African Refugee Development Center, asked me to author on their behalf a report to the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD). After receiving the report in text and video form, the UN committee urged the Israeli government to prevent racist attacks against Africans in Israel. The Israeli government ignored the UN’s call, and the following month, Israelis firebombed a kindergarten for African children in Tel Aviv, igniting a wave of violence against non-Jewish African people in Israel that is still ongoing.´´

DAVID SHEENANTI AFRICAN RACISM IN ISRAEL

http://www.davidsheen.com/racism/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!