De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Statiegeld: Of hoe de pers carte blanche geeft aan de afvalproducenten

Statiegeld: Of hoe de pers carte blanche geeft aan de afvalproducenten

donderdag 4 december 2014 23:38
Spread the love

Foeifoeifoei, Belang van Limburg!

Donderdag 4 december gaf HetBelangVanLimburg carte blanche aan ‘experts’ die het statiegeldplan van Schauvliege de grond inboren.
Met getallen!
Zo mag Youri Sloutzky van Fostplus met cijfers het statiegeld naar de prullenmand verwijzen.
Waar die cijfers vandaan komen, is mij een raadsel.
In een mail op 13 juni schreef hij letterlijk:
“Voor wat zwerfvuil betreft is het niet eenvoudig om verifieerbare en ondubbelzinnige cijfers te vinden”.
Nu zijn ze er wel blijkbaar…
De laatste jaren telt Fostplus nochtans geen plastieken flessen en blik
meer in zwerfvuil, dus kunnen ze niet weten hoe groot het aandeel ervan
is in ons zwerfvuil.

De Grote Plastiektelling -een Limburgs
initiatief volledig genegeerd door HBVL- telde maar liefst 47 keer
zoveel flessen langs Vlaamse wegen als het cijfer dat Ovam en Fostplus
in hun campagne van 2013 gebruikten. Geen 750.000 plastic flessen maar
ruim 35 miljoen. Een kleine discrepantie, zeg maar.

Wie hun publicaties napluist struikelt letterlijk over de fouten en manipulaties.
Geen probleem voor HBVL dat de industrie (een enorme belangengroep dus) een vrije spreekbuis geeft.
Maarten Dubois, van ‘Duurzaam materialenbeheer’ aan de KUL betwijfelt
of ‘de kosten van het systeem de milieuwinst rechtvaardigen’. Op
welke manier kan hij de milieuwinst berekenen als er geen correcte
gegevens zijn over de schade aangericht door plastiek en blik?

Het hele artikel is een vrijbrief voor de industrie die haar eigen
onhoudbare wegwerplogica mag verdedigen, zonder tegenwoord. Zonder
controleerbare cijfers.

Wél controleerbare cijfers heeft Kris Somers van Limburg.Net.
Die is wél voor statiegeld, en krijgt precies 2 regels in het artikel…

Op basis van tellingen -op precies dezelfde wijze als Ovam voorheen-
kan hij met zekerheid stellen dat drankverpakkingen 30 % van het
zwerfvuilgewicht uitmaken in Limburg.
Dat wil zeggen dat na invoering van statiegeld 1 op de 3 opruimrondes kan worden afgeschaft!
Tel uit uw winst!
Dit artikel schreeuwt om een een rechtzetting.
En journalist Ruben Steegen mag gerust een dagje met mij mee langs
Limburgse wegen zélf komen vaststellen dat drankverpakkingen geen
probleem zijn, maar een catastrofe…

Helaas is niet alleen HBVL opvallend tolerant voor Ovam en Fostplus getallen; Ook andere kranten en media reciteren met regelmaat ongecontroleerd cijfermateriaal van
deze ‘experts’ op afval- en verpakkingsgebied.
Dat zij betrokken partij zijn, en dus verre van onpartijdig in dit debat, lijkt voor geen enkel journalist een probleem te zijn.
De eerste kritische vraag over hun cijfers laat nog altijd op zich wachten…

take down
the paywall
steun ons nu!