De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

STATE OF THE ARTS: oproep symposium 22 februari in de Munt

vrijdag 13 februari 2015 15:54
Spread the love

Beste collegas en vrienden,
?Op 22 Februari opent De Munt / La Monnaie haar deuren voor een uitzonderlijk evenement, georganiseerd door het platform State of the Arts (SOTA) (*): een symposium die de uiteenlopende spelers uit het kunstenveld verzamelt, om samen over de toekomst na te denken.Het huidige beleid van soberheid en besparingen door de Vlaamse minister van cultuur en de Federale regering, zou ons niet mogen verdelen. In tegendeel, we zoeken strategieën om ons te verdedigen in solidariteit en om uiting te geven aan onze verlangens voor de toekomst.
Welke beleidsalternatieven kunnen wij voorstellen, rekening houdend met de actuele sociale uitdagingen zoals de complexiteit van een superdiverse maatschappij?  Welke acties kunnen wij samen als veld ondernemen om aan de tendens van meer markt geörienteerde kunsten – of meer monocultuur – weerstand te bieden, in tegenstelling tot het dogma “er is geen ander alternatief” dan besparen?
Wij stellen 5 verschillende maar overlappende invalshoeken omtrent het belang van verscheidenheid als een manier om het debat te organiseren:* Kunst als een gelijkwaardige praktijk binnen de grote verscheidenheid aan praktijken in een maatschappij * De verscheidenheid aan spelers in een kunstenveld * De verscheidenheid aan kunstvormen * De specificiteit van financieringsmodellen voor de kunsten binnen een verscheidenheid aan economieën * De verscheidenheid aan organisatievormen binnen kunst praktijken. 
Door uw participatie, kan dit symposium een aanvang zijn om ons beter te articuleren als een kunstenveld ten aanzien van de beleidsmakers en de rest van de maatschappij. Eenheid en consensus zijn niet de doelstelling, maar een diepgaand en verbindend debat is essentieel om als veld een sterkere kracht te vormen binnen een pluralistische samenleving. 
Via deze oproep nodigt SOTA alle betrokken kunst beoefenaars, organisaties, instituties, enz… om samen te komen en deel te nemen. SOTA staat in voor de organisatie van de dag zelf met oa.: parallelle kleine ronde tafel-gesprekken waar iedereen aan bod komt, één collectieve groep discussies, lezingen van Petra Vanbrabant, Robrecht Vanderbeeken, Rudi Laermans & Marianne Versteegh (director Kunsten ’92 NL), een bar, vegetarisch eten en kinderopvang.
*Belangrijk:*Het symposium vindt plaats op 22 februari in De Munt / La Monnaie ingang Wolvengracht 39 Rue du Fossé-aux-Loups, 1000 Brussel. De aanvang is om 11:00 en duurt tot 16:00. Het middageten vindt plaats tussen 13:00 en 14:00.Taal: Engels!
Voor meer details en informatie over het volledige symposium, zie onze website. Participatie is gratis, maar wij vragen wel om jullie in te schrijven via onze website zodat wij op voorhand kunnen weten hoeveel mensen er zullen deelnemen.
_Aarzel niet om deze email ook door te sturen naar andere mensen waarvan je denkt dat deze ook zouden wensen deel te nemen!_
– – -Wie is SOTA?? State Of the Arts (SOTA) is een open platform van kunstenaars, artist-run en zelf georganiseerde initiatieven en iedereen die bezorgd is om de gesteldheid van de kunsten vandaag. Het werd opgericht vanuit een gedeelde bezorgdheid inzake de impact die de soberheidspolitiek in de maatschappij in het algemeen en in de cultuurpolitiek in het bijzonder heeft op kunstpraktijken. Het platform spreekt niet met één stem, maar deelt een aantal bekommernissen. Voor meer informatie zie: www.stateofthearts.be 

take down
the paywall
steun ons nu!