De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Standpunt Beperk de Straling: ‘Slimme elektriciteitsmeters potentieel kankerverwekkend’

Standpunt Beperk de Straling: ‘Slimme elektriciteitsmeters potentieel kankerverwekkend’

donderdag 9 juli 2015 13:43
Spread the loveMinister van Energie Annemie Turtelboom wil ‘slimme’
elektriciteitsmeters installeren in elk Vlaams huishouden. Dit is niet
enkel verontrustend voor onze privacy, maar ook voor onze gezondheid.
Slimme meters communiceren van op afstand met de netbeheerder en kunnen
in real time het verbruik doorgeven. Dit kan door middel van bekabelde aansluiting, maar vaak wordt geopteerd voor draadloze technologie.
 

Concreet betekent dit laatste dat de meter met een bepaalde
frequentie elektromagnetische signalen uitstuurt. Die frequentie wordt
ingesteld door de producent of netbeheerder en kan variëren van een
signaal om de zoveel seconden tot slechts één signaal per maand. Vanuit
Europa wordt aangestuurd op een zendfrequentie per kwartier. 

Elders in de wereld ontstond reeds hevig verzet tegen slimme meters,
onder meer omwille van bezorgdheid om de uitgezonden straling en het
gedwongen karakter van de installatie.

Mensen ontwikkelen klachten zoals migraine, slaapstoornissen,
hartritmestoornissen en oorsuizen, en stellen achteraf vast dat het
ontstaan van hun klachten samenviel met de installatie van een slimme
meter. Onder meer een studie
uitgevoerd door de Australische arts Dr. Frederica Lamech documenteert
het fenomeen. In september 2012 schreven 54 wetenschappers en medische
experts, mede op initiatief van Dr. David O. Carpenter van de University
at Albany School of Public Health, ook een open brief
waarin ze waarschuwen voor de risico’s van draadloze slimme meters. In
2011 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie deze straling in het
algemeen al als potentieel kankerverwekkend.

Metingen wijzen uit dat de stralingsniveaus, afhankelijk van
het model, ver kunnen uitstijgen boven de geldende stralingsnormen en
boven wat wetenschappers als veilig beschouwen voor langdurige
blootstelling
. In tegenstelling tot andere courante
stralingsbronnen in ons dagelijks leven, is de straling van de slimme
meters aanwezig in een niet-aflatende reeks van kortstondige pieken, hetgeen volgens sommige wetenschappers meer belastend is voor ons organisme.

Er zijn verschillende redenen om vraagtekens te plaatsen bij een massale
uitrol van slimme meters. De kostprijs is enorm, er zijn risico’s voor
de privacy, voor terrorisme en de ervaring in andere landen leert dat de
vermeende voordelen beperkt tot onbestaande blijken te zijn.

Hoe dan ook lijkt het van levensbelang om te opteren voor een veilige
technologie die de signalen communiceert via de kabel. De
infrastructuur in Vlaanderen, met haar uitgebreid en fijnmazig
kabelnetwerk, leent zich daar perfect toe en netbeheerder Infrax bewees
reeds dat het technisch perfect kan**. In de uitzonderlijke gevallen
waar dit technisch niet mogelijk zou zijn, moet de frequentie van de
draadloze signalen tot een absoluut minimum worden beperkt.

Daarnaast is het noodzakelijk om mensen de vrije keuze te laten en de
mogelijkheid te bieden om de slimme meter te weigeren, zoals het geval
is in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Een gedwongen installatie in
de eigen woonst van een technologie met nog onduidelijke gevolgen voor
de gezondheid, is in alle opzichten onaanvaardbaar en een flagrante schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Mensen op zoek naar meer informatie kunnen we onder meer de Amerikaanse documentaire ‘Take Back Your Power’ aanbevelen, die online kan worden bekeken.

 

** De Vlaamse distributienetbeheerder Infrax is
inderdaad de goede leerling in de klas, maar helaas slechts voor een
deel van de aansluitingen (70%), namelijk daar waar ze zelf eigenaar
zijn van het kabeldistributienetwerk. Netbeheerder Eandis opteert
voor een powerline-systeem, dat het signaal verstuurt via de
elektriciteitsdraden. Bij powerline heeft men niet de sterk
geconcentreerde stralingspieken die men heeft bij een draadloos systeem,
maar het creëert eveneens ongewenste lekstraling (‘dirty electricity’)
doorheen het hele huis. Bovendien worden er ook bij dat systeem
draadloze zendantennes geplaatst in de distributiekabines. Tot slot is
er bij beide netbeheerders het risico dat de elektriciteitsmeter
draadloos verbonden wordt met de gasmeter en eventueel watermeter,
waarbij men in huis een multiplicatie van zenders krijgt. 

Meer weten:

  • Lees de brief die Beperk de Straling in maart 2015 verstuurde naar Eandis. 

take down
the paywall
steun ons nu!