De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Standing Rock verklaring.

Standing Rock verklaring.

zaterdag 10 september 2016 02:58
Spread the love

De District Rechtbank in Washington, voorgezeten door de magistraat James Boasberg heeft de bouwstop die de Sioux stam geeist had verworpen. “De Rechtbank”, volgens Boasberg, “neemt het ontnemen van land dat enig belang dient en belangrijk is voor de stam, niet licht op. Gegeven de geschiedenis tussen de Oorspronkelijke Amerikanen en de federale regering heeft de rechtbank extra hard naar deze zaak gekeken. Maar de stam heeft niet aangetoond dat een bouwstop hier nodig is”.

De ministeries, in de VS Departementen genoemd, van Justitie, voor het Leger en van Binnenlandse Zaken hebben wel een gezamenlijke verklaring vrijgegeven voor publicatie. Een vertaling daarvan is hieronder te lezen:

JUSTICE NEWS

Departement van Justitie
Bureau voor Openbare Zaken

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

Vrijdag, 9 September 2016

Gezamenlijke Verklaring van het Departement van Justitie, het Departement voor het Leger en het Departement voor Binnenlandse Zaken aangaande de Standing Rock Sioux Stam v. U.S. Army Corps of Engineers

Het Departement van Justitie, het Departement voor het Leger en het Departement voor Binnenlandse Zaken publiceren hierbij de volgende verklaring aangaande de Standing Rock Sioux Stam v. U.S. Army Corps of Engineers:

“We waarderen de mening van de District Rechtbank over het vervullen van de voorwaarden van de National Historic Preservation Act door het U.S. Army Corps of Engeneers. Maar belangrijke problemen, naar voren gebracht door de Standing Rock Sioux Stam en andere Stam-Naties en hun leden, betreffende specifiek de Dakota Access Leiding en het ontstaan van beslissingen aangaande olie leidingen in het algemeen blijven bestaan. Daarom zullen het Departement voor het Leger, het Departement van Justitie en het Departement voor Binnenlandse Zaken de volgende stappen zetten;

Het Leger zal geen toestemming verlenen voor de constructie van de Dakota Access Olieleiding op het land van het Corps (of Engeneers) dat grenst aan het Oahe meer of daaronder ligt totdat het kan vaststellen of het een of meer voorgaande beslissingen aangaande de plaats bij het Oahe meer moet heroverwegen onder de National Environmental Policy Act (NEPA) of andere federale wetgeving. Daarom zal constructie van de olieleiding op land van het Leger Corps grenzend aan of onder het Oahe meer op dit moment geen voortgang vinden. Het Leger zal voortvarend optreden omdat iedereen die hierbij betrokken is – inclusief het olieleiding bedrijf en haar werknemers -, een oplossing verdienen die duidelijk en tijdig is. In de tussentijd verzoeken wij dat het olieleiding bedrijf vrijwillig alle constructie activiteiten staakt binnen 20 mijl ten oosten of ten westen van het Oahe meer.”

“Bovendien heeft deze zaak nog eens de noodzaak belicht voor een serieuze discussie over of er niet nationale hervormingen zouden moeten zijn aangaande het meenemen van de standpunten van stammen over dergelijke infrastructurele projecten. Daarom zullen we dit najaar stammen uitnodigen voor formele consultaties van regering tot regering over twee vragen:
(1) binnen het bestaande wettelijke kader, wat zou de federale regering moeten doen om zich te verzekeren van zinvolle bijdragen bij herzieningen en beslissingen die de infrastructuur aangaan, en ook de bescherming van stam gronden, grondstoffen en de rechten verkregen door verdragen; en
(2) zou er nieuwe wetgeving voorgesteld moeten worden in het Congress om dat wettelijke kader te veranderen en deze doelstellingen te bevorderen.

“En tenslotte, we ondersteunen volmondig de rechten van alle Amerikanen om bijeen te komen en om vrij te spreken. We dringen er bij iedereen die betrokken is bij activiteiten van protest of voor de olieleiding, zich te blijven verbinden aan de grondbeginselen van geweldloosheid. Natuurlijk zal iedereen die gewelddadige of vernielzuchtige daden pleegt kan bestraffingen tegemoetzien van federale, stam, staats- of plaatselijke autoriteiten De Departementen van Justitie en van Binnenlandse zaken zal voortgaan met het ter beschikking stellen van middelen aan de staat Noord Dakota om staats, plaatselijke en stam autoriteiten te en de gemeenschappen die zij dienen, te helpen beter te communiceren, spanningen te ontladen, vredelievend protest te ondersteunen en de openbare veiligheid te behouden.”

“De laatste tijd hebben we duizenden demonstranten vredelievend bijeen zien komen, met de ondersteuning van heel veel regeringen van stammen, om hun recht volgens het Eerste Amendement (vrijheid van meningsuiting, vert.) gestand te doen en hun oprechte zorgen te uiten voor het milieu en historische, heilige plaatsen Het is nu aan ons allen om een vooruitgaand pad te ontwikkelen dat het breedste openbare belang dient.”

De stamhoofden zijn in overleg gegaan en zullen later ook een verklaring afleggen, mogelijk in een persconferentie.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!