De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stakingsdag 4 maart

Stakingsdag 4 maart

vrijdag 18 februari 2011 12:40
Spread the love

Ook na de aanpassing door de Regering blijft voor ABVV metaal het ontwerp van interprofessioneel akkoord onvoldoende en ongeloofwaardig!

De inspanning voor de laagste lonen (+10euro/maand) wordt door de gemeenschap betaald terwijl werkgevers fiscale geschenken blijven krijgen (notionele intrestaftrek)
Jongeren onder het minimumloon krijgen gewoon niets!
Onze lonen zijn bevroren: 0,3%  komt neer op een loonsverhoging van € 2,5 per maand, terwijl de bedrijven winst maken
(+ 37,4% voor de BEL20-bedrijven).

Arbeiders & Bedienden één statuut
Arbeiders werken met hun handen, bedienden met hun hoofd. Zo staat het in de wet Een verschil met veel gevolgen:
De huidige harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut  biedt te weinig vooruitgang voor de arbeiders

Index
Ook onze automatische indexering blijft bedreigd

Wij willen in de sectoren vrij onderhandelen over onze lonen.
Als wij geen voldoening krijgen organiseren wij een stakingsdag  op

                               VRIJDAG 4 MAART

take down
the paywall
steun ons nu!